• facebook

Okoliczności kształtowania się współczesnego systemu politycznego Białorusi [recenzja książki System polityczno-prawny Białorusi]

Author: Rafał Czachor
Institution: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5929-9719
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 167-171
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192310
PDF: npw/23/npw2310.pdf

Обстоятельства формирования современной политической системы Беларуси [рецензия книги System polityczno-prawny Białorusi]

Circumstances of shaping the contemporary political system of Belarus [book review System polityczno-prawny Białorusi]

REFERENCES:

  • Czachor, R. (2016). Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988-2001. Polkowice: Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego.
  • Kakareko, K. (2018), System polityczno-prawny Białorusi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  • Szymanek, J. (2017). Legislatywa i egzekutywa w prezydenckich i półprezydenckich systemach rządów. Przegląd Sejmowy, 1(138), 103-136.
  • Zaleśny, J. (2011). System konstytucyjny Białorusi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  • Дубовицкий, В.Н. (2006). Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов. Минск: Белорусская наука.
  • Пляхимович, И.И. (2015). Комментарий к Конституции Республики Беларусь в 2-х томах. Минск: Амалфея.
  • Паречина, С.Г. (2003). Институт президентства: история и современность. Минск: ИСПИ.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart