• facebook

550 lat państwowości Kazachstanu [recenzja książki Kazachstan - Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne]

Author: Kacper Milkowski
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4367-0365
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 172-179
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192311
PDF: npw/23/npw2311.pdf

550-летие государственности Казахстана [рецензия книги Kazachstan - Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne]

550 years of statehood of Kazakhstan [book review Kazachstan - Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne]

REFERENCES:

  • Bisztyga, A. (2014). Report: Seminary “Legislative experiences of Poland and Kazakhstan in the scope of the territorial self-government and national minority policy”, Warsaw, Senate of the Republic of Poland, 9 July 2014. Polish Political Science Yearbook, 43, 431-433.
  • Bisztyga, A. (2015). Seminarium polsko-kazachstańskie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015. Studia Orientalne, 2(8), 127-129.
  • Bisztyga, A., Zientarski, P. (red.). (2015). Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Bisztyga, A., Zientarski, P. (red.). (2017). Kazachstan -Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart