• facebook

Sprawozdanie z konferencji „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych”, Włocławek, 22–23 maja 2019 roku

Author: Piotr Zariczny
Institution: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0158-4303
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 179-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202409
PDF: npw/24/npw2409.pdf

Report from the Conference „National Security Strategy in an Emer- gency Situation - Practical Implications for Cooperation between Local Governments, Society and Uniformed Services”, Włocławek, May 22-23, 2019

Отчет с конференции «Стратегия национальной безопасности в чрезвычайной ситуации - практические последствия для сотрудничества между местными органами власти, обществом и службами в форме», Влоцлавек, 22-23 мая 2019 года

REFERENCES:

  • Zarządzenie nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Mię­dzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodo­wego Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2019, poz. 904).
  • Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M.P. 2013, poz. 377).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart