• facebook

Przywództwo i polityka etnokratyczna w Tatarstanie (część I: Etnizacja regionalnego przywództwa politycznego)

Author: Piotr Zuzankiewicz
Author: Tadeusz Bodio
Year of publication: 2016
Pages: 11-28
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2016101
PDF: npw/10/npw2016101.pdf

Authors in this article present the findings of the research project on the leadership and the ethnopolitics in Tatarstan. They are making an attempt to conceptualise the ethnocratic leadership, they characterise the existing model of leadership through the ethnopolitics and Russian regionalism. The research leads to the conclusion that as a result of the Tatarisation of the political regime an ethnocratic model of leadership has been formed in the republic. The model shows some hybrid characteristics and constitutes peculiar synthesis of ethno-politics, authoritarianism and clannishness with the elements of the facade democracy. This model of leadership is manifested in different forms and shapes depending on the specific environment, as well as political and situational contexts. Much attention was paid to the genesis and evolution of this model of leadership and its links with the republican elite which recruitment, circulation and legitimacy is strongly connected with the ethnicization of politics.

В этой статье авторы представляют результаты первого этапа научного проекта по лидерству и этнополитике в Татарстане. Они делают попытку концептуализировать этнократическое лидерство, характеризуют модель лидерства з точки зрения этнополитики и российского регионализма. Исследование приводит к выводу, что в результате татаризации политического режима был образован этнократический модель лидерстоа в республике. Модель показывает некоторые гибридные характеристики и составляет своеобразный синтез этнополитики, авторитаризма и клановости с элементами фасадной демократии. Эта модель лидерства проявляется в различных формах и видах, в зависимости от конкретных условий, а также политического и ситуационного контекста. Большое внимание было уделено анализу генезиса и эволюции этой модели лидерства, его связям с республиканской элитой, на которое большое влияние имеет этнизация политики.

 • Allin, B. (1995). Dogovor ustranil ugrozu konflikta. Panorama Forum, 2, 23–47.
 • Arinin, R. (1997). Federalizm vlasti i vlast’ federalizma. Moskva: IntelTeh.
 • Ašin, G., Ponedelkov, A., Starostin, A., Kisilicyn, S. (2013). Osnovy političeskoj elitologii. Moskva: Lenand.
 • Avdeev V., (b.r.). Kastovaâ ètnokratiâ. Pobrane z http://rusograd.xpomo.com/avd_metaph/avd_etnokratiya.html
 • Bodio, T. (2010). Etnokracja w Azji Centralnej. W: T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity politycznej w krajach WNP. Seria edytorska: „Władza-elityprzywództwo” (221–253). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Bodio, T. (2014a). Elity Kaukazu Północnego: badania i wyzwania. W: T. Bodio (red.). Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka i społeczeństwo, Seria edytorska: „Władza-elity-przywództwo” (19–28). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Bodio, T. (2014b). Specyfika polietniczna reżimów republik narodowych. W: T. Bodio (red.). Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, Seria edytorska: „Władza-elity-przywództwo” (137–164). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Bodio, T. (2014c). Oblicza etnokratyzmu na Kaukazie Pólnocnym. W: J. Gołota (red.). Między historią polityczną a historią społeczną (263–287), Pułtusk–Olsztyn–Ostrołęka–Warszawa: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.
 • Bodio, T., Zuzankiewicz, P. (2015). Etniczno-klanowy wymiar reżimu politycznego Tatarstanu. W: J. G. Otto (red.). Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne (136–156). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Buharaev, R. (2001). Model Tatarstana. Družba narodov, 5, 23–34.
 • Buharaev, R. (2004). The model of Tatarstan. Anthropology & Archeology of Eurasia, 2004, 43(3), 62–96.
 • Buharaev, R. (2009). The Model of Tatarstan: Under President Mintimer Shaimiev. London: Palgrave Macmillan.
 • Černous, V. (2013, 17 lutego). Etnokratizm i etnokratii. Pobrane z http://skfonews.info/article/160
 • Faller, U. (2011). Nation, language, islam. Tatarstan’s Sovereignty Movement. Budapest–New York: Central University Press.
 • Farukšin, M. (1995). Političeska èlita v Tatarstane: vyzovy vremeni i trudnosti adaptacii. Žurnal “Polis” – Političeskie issledovaniâ”, 6, 69–79.
 • Farukšin, M. (2005). Lico i maska (Zametki o političeskom liderstve v Tatarstane, 1989–2005 gg.). Kazan: MIGUPOIS.
 • Gadžiev, K. (2010). Kavkazskij uzel v geopolitičeskich prioritetach Rossii. Moskva: Logos.
 • Gerlach, J., Töpfer J. (2014). The Role of Religion in Eastern Europe Today, Wiesbaden: Springer.
 • Hakimov, R. (1996). Bielaâ kniga Tatarstana. Put k suvernitetu. Panorama Forum, 8, 54–55.
 • Hakimov, R. (2010). Model’ Tatarstana. Naučnyj Tatarstan, 3, 75–79.
 • Hanauer, L. (1996). Tatarstan’s Bid for Autonomy: Tatarstan as a Model for the Devolution of Power in the Russian Federation. Journal of Communist Studies and Transition Politics, Volume 12, Issue 1, 63–82.
 • Idiatullina, K. (2003). Političeskoje liderstvo kak faktor regionalnogo razvitiâ (na materiałach nacionalnych respublik. Kazan: Izdadel’stvo Kazanskogo universiteta.
 • Ishakov, D. (1995). Model’ Tatarstana: za i protiv, Panorama Forum, 1, 46–58.
 • Izučenije mieniâ nasileniâ Respubliki Tatarstan o korrupcii (po riezultatam socilogičeskogo oprosa 2014 g. (2014). Kazan’: Komitet Respubliki Tatarstan po socialnoekonomičeskomu monitoringu.
 • Lapina, N. (1997). Regionalnyje elity Rossii. Moskva: INION RAN.
 • Łubskij, A., Černous, A. (2014). Teoretyczno-metodologiczne problemy badań elit politycznych Rosji i Kaukazu Północnego. W: T. Bodio, Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo. Seria edytorska: „Władza-elity-przywództwo” (91– 114). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Mansurova, G. (1995). Dinamika rotacii političeskij élit RF i RT (načalo 1990- h gg). W: Respublikanskaâ naučno – praktičeskaâ konferenciâ „Regional’nye èlity i obšestvo: processy vzaimodejstviâ”, 41–58.
 • Matsuzato, K. (2000). Regiony Rossii. Hronika i rukovoditeli. Tom 7. Respublika Tatarstan. Sapporo: Slavic Research Center.
 • Rejting mežètničeskoj naprâžennosti v regionah Rossii. Ocen’ 2013 – vesna 2014 goda (2014). Pobrane z http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/
 • Rejting mežètničeskoj naprâžennosti v regionah Rossii. Vesna – ocen’ 2014 goda (2015). Pobrane z http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/
 • Sabirov, D., Šarapov, Â. (2009). Istoria Tatarstana z drevneiših vremen do naših dniej. Kazan: KnoRus.
 • Salagaev, A. (b.r.). Rossijskaâ assimetričeskaâ etnofederaciâ kak istočnik protivoriečej i konfliktov. Pobrane z http://conflictmanagement.ru/rossiyskaya-assimetrichnaya-etnofederatsiya-kak-istochnik-protivorechiy-i-konfliktov
 • Sarmatin, E. (2012). Ètnokratičeskij režim: formirovanie i funkcionirovanie na postsovestskom prostranstve. Kaspijskij region: politika, èkonomika, kul’tura, 3, 91–114.
 • Sergeev, S. (1997). Ètničeskij nacionalizm i ètnonacionalističeskie organizacii v Tatarstane. W: Û. Hajrullinoj, A. Bol’šakova (red.). Institucionalizaciâ sub˚ektov Rossijskoj
 • Federacii (54–67). Kazan’: Izdadel’stvo Kazanskogo universiteta.
 • Sergeev, S. (2004). Političeskaâ oppoziciâ v sovremennoj Rossijskoj Federacii.
 • Federal’nyj i regional’nyj aspekty. Kazan’: Izdadel’stvo Kazanskogo universiteta.
 • Sergeev, S., Salgaev, A. (2010). Novye maski, starye roli: transformaciâ provincional’noj nomenklatury TASSR v regional’nuû élitu Tatarstana. W: Političeskaâ ékspertiza, 39–46.
 • Simonowa, K. (red.) (2006). Rosja 2005. Raport z transformacji. Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.
 • Tišenkov, V., Šabaev, Ŭ. (2010). Ètnopolitologiâ: političeskie funkcii ètničnosti. Moskva: Izdatel’stvo MGU.
 • Toŝenko, Ž. (2003). Ètnokratiâ. Istoriâ i sovremennost’. Moskva: ROSPEN. V Rossii dva prezidenta. Pojdet li Tatarstan v Konsitucionnyj Sud (2015, 3 stycznia). Pobrane z https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/dva_prezidenta_tatarstan-401251
 • Wierzbicki, A. (2010). Przywództwo i elity krajów WNP w perspektywie badań etnopolitycznych.
 • W: T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity politycznej w krajach WNP. Seria edytorska: „Władza-elity-przywództwo” (111–137). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.

Tatarsisation of political regime political ethno-clans ethnoelites ethnocratic leadership ethnopower ethnocratism ethnopolitics Tatarstan the Russian Federation

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart