• facebook

Polityka zagraniczna Francji wobec Rosji w sektorze energetycznym

Author: Karolina J. Helnarska
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 66-84
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2015204
PDF: npw/09/npw2015204.pdf

The France on the international stage, with Russia can be changed while in the field of energy, trying to benefit from mutual cooperation. This comes from the desire of France to ensure the security of gas supplies, supply diversification, the strengthening of French companies in the field of energy in the European Energy market. France pursued a policy based on the security of supplies from sources of imports under long-term contracts. In addition to security issues and important economic role played by political issues. France is more active cooperation in economic matters and issues of energy security between Germany and Russia. Doesn’t want to be completely excluded from cooperation in this area. Offer Russia the possibility of buying some military technology and nuclear missiles, which can Germany offer.

Франция на международной арене может варьироваться с Россией в энергетической сфере, пытаясь воспользоваться преимуществами взаимного сотрудничества. Это связано с желанием Франции, чтобы обеспечить безопасность поставок газа, диверсификации поставок, укрепление французских энергетических компаний в европейском энергетическом рынке. Франция проводит политику, основанную на обеспечении безопасности поставок из источников импорта в рамках долгосрочных контрактов. В дополнение к безопасности и экономические вопросы играют важную роль политических вопросов. Франция расширение сотрудничества по экономическим вопросам и энергетической безопасности между Германией и Россией. Я не хочу, чтобы быть полностью исключены из сотрудничества в этой области. Поэтому Россия предлагает возможность приобретения некоторых военных и ядерных технологий, которые они не могут предложить Германии.

 • Alians Renault-Nissan i Awtowaz tworzą nową wspólną grupę zakupową w Rosji. (2015). Pobrane z http://www.renault.pl/swiat-renault/alians-renault-nissan/nowa-wspolna-grupa/
 • Chirac, J. (1997, 26 septembre). Discours à l’Institut d’Etat des Relations Internationales de Moscou (MGIMO), Pobrane z www.elysee.fr
 • Colard, D. (2004). L’axe Paris–Berlin–Moscou: Le “camp de refus” dans la crise iraquienne (2002–2003). Annuaire français des relations internationales, 5, s. 215–216.
 • Conférence de presse conjointe de L. Jospin et S.Stepachine, à l’ issue de la réunion de la commision franco- russe, Moscou, 2 juillet 1999. Pobrane z www.diplomatie.fr
 • Decyzja Rady 2001/595/WE z dnia 13 lipca w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską zmiany do postanowień Traktatu w sprawie Karty Energetycznej dotyczących handlu. Pobrane z http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/l27028_pl.htm
 • Facon, I. (2007). Russie-Union européenne: l’enjeu du voisinage commun. Annuaire français des relations internationales, 8, s. 632.
 • Francja przekazała Rosji część technologii budowy „Mistrali”, 2015. Pobrane z http://pl.sputniknews.com/swiat/20150618/532359.html
 • Gazprom zamroził zagospodarowywanie złoża gazu Sztokman w Arktyce, 2012, Polska Agencja Prasowa.
 • Gradziuk, A. (2006). Szczyt G8 w Sankt Petersburgu. Biuletyn PISM, 383(43). Interview de M. Jacques Chirac Président de la République à l’Agence russe Interfax,
 • Palais de Elysée, 30 juin 2001. Pobrane z www.elysee.fr
 • Izwiestia. (1995, 13 września).
 • Izwiestia. (1997, 27 września).
 • Kobrinskaja, I. (1998). Długi koniec zimnej wojny. Rosja i Europa Środkowa 1991–1996, Warszawa: CSMISP.
 • Krasnaja Zwiezda (1996, 6 listopada).
 • Kuźniar, R. (1981). Doktryna wschodnia w polityce zagranicznej Francji (1958–1981).
 • Warszawa: b.m.w.
 • Le Monde. (1992a, 12 listopada).
 • Le Monde. (1992b 12 listopada).
 • Le Monde. (1992c, 12 listopada).
 • Le Monde. (1995, 21 marca).
 • Le Monde. (1997, 27–28 września).
 • Parzymies, S. (1995). Stosunki francusko-rosyjskie w nowej Europie. Polityka wschodnia, 1–2, s. 87.

security energy security foreign policy of France Russia

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart