• facebook

Ukraina i Federacja Rosyjska – przyczyny i konsekwencje kryzysu ukraińskiego

Author: Jakub Potulski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 42-66
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2015103
PDF: npw/08/npw2015103.pdf

2014 was a breakthrough year. Ukraine’s crisis of 2013–2014, February 2014 revolution which removed Viktor Yanukovych and his government, annexation of Crimea by Russia, war in Donbas caused changes in the geopolitical map of the world. The crisis had many effects both domestic and international. Author argues that the crisis is a part of the wider changes on the geopolitical map of the world. The main effect of the crisis is that Ukraine was transformed into shatterbelt – regions that are both deeply divided internally and caught up in the competition between Great Powers.

2014 год стал переломным не толка для постсоветского мироустройства но для всей геполитической карты мира. Событя на киевском Майдане, вхождение в состав России Крыма, конфликт в Донбассе способствовали значителным изменениям. В стате анализируются особенности современной геополитической карты мира после событий на Украине в 2014 г. Автор считает что кризис, который переживает Украина стал своеобразным эпицентром геополитического протвостаяния на постсоветском пространствеи в глобалном мире. Украина преобразавалась в глобалный shatterbelt –зону между цивилизационного конфликта.

 • Bieleń, S. (1999). Geopolityczne uwarunkowania nowej tożsamości Rosji. W: S. Bieleń,
 • Góralski (red.), Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych (s. 73–96). Warszawa: „Scholar”.
 • Carrere d’Encausse, H. (1992). Bolszewicy i narody. Warszawa: „Most”.
 • Cohen, S. (2003). Geopolitics of the world system. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Дергачев, B. A. (2004). Геополитика. Kijów: ВИРА-Р.
 • Eller, J. D. (2012). Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Huntington, S. (1997). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: „Muza”.
 • Карпетян, Л. M. (2001). Федеративное устройство Российского государства. Moskwa: Норма.
 • Kolossov, V. (2008). After empire. W: J. Agnew, K. Mitchel, G. Toal (red.), A companion to political geography (s. 251–270). Malden–Oxford: Blackwell Publishing.
 • Kuzio, T. (2005). Neither East nor West. Ukraine’s security politics policy under
 • Kuchma. Problem of Post-Communism, 52(5), 59–68.
 • Marciniak, W. (2001). Rozgrabione imperium. Kraków: „Atcana”.
 • Моисеев, Н. Н. (1996). Цивилизация на переломе. Путии России. Moskwa: РИЦ ИСПИ.
 • Моисеев, Н. Н. (1997). Мировое сообщество и судьба России. Moskwa: Изд-во МНЕПУ.
 • Моисеев, Н. Н (2000). Судьба цивилизации. Путь разума. Moskwa: Яз. рус.куль-туры.
 • O’Donnell, G. (1994). Delegative democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55–69.
 • O’Donnell, G. (1996). Illusion about consolidation. Journal of Democracy, 7(2), 34–51.
 • O’Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in New Democracies. Journal of Democracy, 9(3), 112–126.
 • Panarin, A. S. (2000). Położenie geopolityczne Rosji: alternatywne scenariusze u progu XXI wieku. W: S. Filipowicz (red.). Historia i geopolityka. Rosja na progu XXI stulecia (s. 38–78). Warszawa: „Elipsa”.
 • Serczyk, W. (2001). Historia Ukrainy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Srogosz, T. (2011). Charakter prawny uti possidetis w prawie międzynarodowym. Państwo i Prawo, 6, 64–76.
 • Stachura, J. (1994, lipiec–wrzesień). Polityka amerykańska wobec Ukrainy. Sprawy Międzynarodowe, 3, 101–114.
 • Шляхтун П. П. (2002). Политологiя. Kijów: Либiдь.

shatterbelt geopolitics Russia Ukraine political system

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart