• facebook

Perspektywy przywództwa w Azji

Author: Jerzy Sielski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 15-26
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2014201
PDF: npw/07/npw2014201.pdf

The author wonders at the problem of the leadership in the present Asia, which is the region of the economic growth and the area doesn’t affected by the crisis. At the present four countries aspire to the leadership in Asia: India, Japan, China and United States. The author presents reasoning that the present China is the nearest to the leaderships in the Asia. China tries to push out the USA from the Asia and addict the United States by its economic policy and the ransom of indebted papers. At the present the America is in debt on approx. 17 bln USD., and 7% of this debt has at Chinese. In the India it came to slow down of the economic development and in the Japan after the period of the stagnation, it just slowly comes in on the path of the economic development.

В статьи автор рассуждает о проблеме политического лидерства в современной Азии, которая является регионом экономического роста не страдавшим от кризиса. Ныне четыре государства претендуют на лидерство в Азии: Индия, Япония, Китай и США. Автор утверждает, что современный ближе всех к достижению этой цели. С одной стороны он пытается вытеснить США из Азии, создавая зависимость от них США путём приобретения ценных бумаг. Внешний долг США достиг уровня 17 биллионов долларов, из которых 7% это задолженность у Китая. В Индии началось замедление экономического роста, а Япония после застоя только возвращается на путь экономического роста.

 • Bloomberg (2012, 31 grudnia) Snapshot for China Monthly Foreign Exchange Reserves (CNGFOREX). Pobrane z http://www.bloomberg.com/quote/CNGFOREX:IND [dostęp 15.01.2013].
 • Chiny, które nie przewodzą nikomu (2013). Rocznik Strategiczny 2012/2013. Foreign Exchange Reserves (b.d.). Pobrane z http://www.tradingeconomics.com/country-list/foreign-exchange-reserves [dostęp 15.01.2013].
 • Haliżak, E. (2010). Konsekwencje kryzysu dla porządku międzynarodowego: czy Wschodnia Azja przejmie pałeczkę od Zachodu? Rocznik Strategiczny 2009/2010.
 • Hong Kong Special Administrative Region, People's Republic of China (ang.). (2013, 2 stycznia). Pobrane z http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/colist.aspx [dostęp 15.01.2013].
 • Japan International Reserves and Foreign Currency Liquidity (2013, 3 stycznia). Pobrane z http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data/jpn/eng/curjpn.htm [dostęp 15.01.2013].
 • Jean, C. (2003). Geopolityka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kennedy, P. (1994). Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Warszawa: „Książka i Wiedza”.
 • KOREA, REPUBLIC OF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity. (b.d.). Pobrane z http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data/kor/eng/curkor.htm [dostęp 15.01.2013].
 • Leonard, M. (2009). Zrozumieć Chiny. Warszawa: Nadir – Media Lazar.
 • Mahbubani, K. (2008). The New Asian Hemisphere: the Irresistible Shift of Global Power to the East. New York: Public Affairs.
 • Pawelczak, J. (2008). Tajwan w polityce Stanów Zjednoczonych w XXI wieku. W:
 • Marszałek-Kawa (red.). „Powrót Smoka”. Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Potocka. E. (2004). Japonia w poszukiwaniu nowej pozycji w społeczności międzynarodowej. W: K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.). Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: „Trio”.
 • Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne. (2013). Rocznik Strategiczny 2012/2013.
 • Ramesh, J. (2005). Making Sense of Chindia. New Delhi: India Research Press. Region Azji i Pacyfiku. (2009). Rocznik Strategiczny 2008/2009.
 • Sielski, J. (2013). Przywództwo azjatyckie. W: J. Marszałek-Kawa, S. Gardocki (red.), Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regionalnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Tammen, R. L., Kugler, J. (2006). Power Transition and China-US Conflicts. Chinese Journal of International Politics, 1.
 • Tomala, K. (red.). (2001). Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978–2000. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: „Trio”.
 • Wilk, P. (2013, 18–24 września). Raj utracony. Polityka.
 • Wójcik, Ł. (2013, 5–11 czerwca). Chłodna wojna. Polityka, 23.

Asia leadership China

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart