• facebook

Determinanty zachowań konsumentów społeczeństwa chińskiego w ujęciu interdyscyplinarnym

Author: Joanna Grzybek
Institution: Uniwersytet Jagielloński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3629-9273
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 49-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202703
PDF: npw/27/npw2703.pdf

Determinants of Consumer Behavior of Chinese Society in an Interdisciplinary Perspective

The article aims to show that there are determinants of consumer behavior in Chinese society that remain relevant regardless of the direction of global social changes - caused by the digital transformation of society and economy, the development of artificial intelligence and unexpected events such as pandemics. The factors influencing consumption in China undoubtedly include culture, politics, as well as macroeconomic factors influencing the level and pace of consumption development. It is worth analyzing consumer behavior using interdisciplinary knowledge and bearing in mind the complex and diverse changes taking place on a national scale, and the emergence of new terminology is a reflection of the changing specificity of consumption in China.
Awareness of the dynamics of changes in the behavior of Chinese consumers will not only facilitate business relations with Chinese contractors, but will also help determine the direction of consumption development at the global level, as the possibilities of e-commerce developing in China are also used and tested in Europe.

Потребление китайского общества в междисциплинарной перспективе. Детерминанты потребительского поведения и терминология

Определяющим фактором потребительского поведения, несомненно, является культура, а также макроэкономические факторы, влияющие на уровень и темпы развития потребления. Стоит понаблюдать за китайскими потребителями на фоне сложных и разнообразных изменений, происходящих по всей стране. Междисциплинарный подход в польско-китайских отношениях может положительно повлиять на развитие деловых отношений, в частности туризма, который все больше принимает модель потребления.

REFERENCES:

 • Alozie, E.C. (2011). Advertising in Developing and Emerging Countries: The Economic, Political and Social Context. London: Routledge.
 • Attané, I. (2012). Tam gdzie dzieci są luksusem: Chiny wobec katastrofy demograficznej. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bernat, M. (2016). Zmiany w konsumpcji społeczeństwa chińskiego na początku XXI wieku. W: L. Karczewski, H. Kretek (red.). Kulturowe i etyczne aspekty gospodarki, biznesu i zarządzania. Opole: Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu.
 • Cameron, L., Erkal, N., Gangadharan, L., Meng, X. (2013). Little emperors: behavioral impacts of China’s One-Child Policy. Science, 339 (6122), 953-957.
 • Cao, D. (2004). Chinese Law: A Language Perspective. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
 • Chen, Z. (red.). (2014). 诉讼调解. 北京: 法律出版社.
 • Czachórski, W. (2007). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: Lexis Nexis.
 • 法律出版社法规中心. (2013). Prawo upadłościowe Chińskiej Republiki Ludowej z komentarzem -中华人民共和国消费者权益保护法注释本, 北京.
 • Gesteland, R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Góralczyk, B. (2018). Wielki renesans. Chińska transformacje i jej konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • He, Q. (2009). 法律名词的起源, 北京: 北京大学出版 社.
 • Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kochan, M. (2010). Mówiony język biznesu. W: M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska (red.). Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa Gdańsk, 9-11 października 2008 roku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 139-175.
 • Liao, Y. (2011). Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Czarne.
 • Liu, M. (2013). 破产法学:基本原理与立法规范. 北京: 华中科技大学出版社.
 • Marszałek-Kawa, J., Dmochowski, T. (red.). (2018). Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Meyer, M. (2012). Kulturowa sylwetka chińskiego konsumenta. Praktyczne implikacje dla marketingu. Marketing i Rynek, 2.
 • Mi, J. (2013). 比较法学导论. 北京: 商务印书馆.
 • Michalski, E. (2017). Marketing: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pacześniak, J. (2019). Reklama a kultura. Cechy tradycyjnej chińskiej rodziny we współczesnej reklamie wideo w Internecie. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Grzybek. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Piekut, M. (2019). KOL, czyli niezbędny element e-commerce w Chinach. Część 5 przewodnika po e-commerce w Chinach. Pobrane z: https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/kol-czyli-niezbedny -element-e-commerce-w-chinach-czesc-5-przewodnika-po-e-commerce,339587.html.
 • Schwartz, B.I. (2009). Starożytna myśl chińska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Settles, B.H., Sheng, X., Zhang, Y., Zhao, J. (2013). The one-child policy and its impact on Chinese families. W: K. Chan (red.). International handbook of Chinese families. New York: Springer, 627-646.
 • Zedler, F. (2016). Zarys prawa upadłościowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Zhuang, J. (2020). Can non-Chinese KOLs ever threaten local leaders’ market dominance? Pobrane z: https://jingdaily.com/luxury-tap-foreign-kols-china/.
 • Ziółek, B. (2020). Czego o konsumencie mogą nas nauczyć Chińczycy? Pobrane z: https://handelextra.pl/artykuly/236172,czego-o-konsumencie-moga-nauczyc-nas-chinczycy.
 • 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编 (1996). 法律出版社法规中心. Ustawa o prawie upadłościowym Chińskiej Republiki Ludowej z komentarzem -中华人民共和国消费者权益保护法注释本, 北京2013.
 • 中华人民共和国合同法. Ustawa o prawie umów Chińskiej Republiki Ludowej z 13.03.1999 r. (z późn. zm.).
 • 中国消费者协会 Chińskie Stowarzyszenie Konsumentów. (2020, 2 lutego). Pobrane z: http://www.cca.org.cn/wqfg/list/25_2.html.

специализированный китайский язык consumer behavior Chinese consumers specialist Chinese language Chinese culture

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart