• facebook

Wielki Nieobecny. Indie wobec inicjatywy Pasa i Drogi

Author: Michał Zaremba
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9525-9100
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 95-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202706
PDF: npw/27/npw2706.pdf

The Great Missing One. India and the Belt and Road Initiative

The Chinese Belt and Road Initiative (BRI), popularly known as the New Silk Road, from the moment of initiation, arouses interest of researchers and policy makers. Due to its scale and multidimensionality, this initiative potentially may help to reconstruct or at least deeply change the world order. The bold ambitions of China create not only impresses but also concerns many countries, including the equally ambitious emerging superpower - India. The aim of the article is to analyze India’s reactions to the Chinese Belt and Road Initiative.

Великий Отсутствующий. Индия и инициатива „Пояс и дорога”

Китайская инициатива «Пояс и дорога» (BRI - Belt and Road Initiative), широко известная как «Новый шелковый путь», с момента ее основания вызвала интерес как исследователей, так и политиков. Благодаря своей динамичности и многомерности эта инициатива может внести вклад в реконструкцию или, по крайней мере, глубокие изменения в глобальном порядке. Все более смелые амбиции Китая как великой державы вызывают не только восхищение, но и обеспокоенность во многих странах, в том числе в такой же амбициозной развивающейся державе, как Индия. Целью статьи является анализ реакции Индии на инициативу Китая «Пояс и дорога».

REFERENCES:

 • Agreement Between the Goverment of the Republic of India and the Government of the People’s Republic of China on Confidence Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas. (2018, 7 czerwca). Pobrane z: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CN%20IN_961129_Agreement%20between%20China%20and%20India.pdf.
 • Beckwith, Ch.I. (2009). Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 • Cashman, G., Robinson, L.C. (2007). An Introduction to the Causes of War: Patterns of Interstate Conflict from World War I to Iraq. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Chaberek-Karwacka, G., Rameswar, N. (2016). The logistic aspects of the economic space development. The India part of the “New Silk Road” case study. Toruń Business Review, 15 (2), 36.
 • Chinese PM Wen Jiabao begins bumper Indian trade trip. (2018, 7 czerwca). Pobrane z: https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11997221
 • Faust, J.R., Kornberg J.F. (2005). China in world politics. Policies, Processes, Prospects. Toronto: Lynne Rienner Publisher.
 • Głogowski, A. (2016). Nowy jedwabny szlak -geopolityczne znaczenie współpracy Islamabadem. Przegląd Geopolityczny, 16, 15-25.
 • Góralczyk, B. (2018). Wielki renesans. Chińska transformacje i jej konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Hanhimaki, J.M. (2004). The Flawed Architect: Henry Kissinger and American Foreign Policy. New York: Oxford University Press.
 • Holslag, J. (2010). China and India. Prospects for peace. New York: Columbia University Press.
 • Hübner, W. (2014). Współczesny Szlak Jedwabny a tradycja: Chiny i Azja Centralna. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 34, 5-31.
 • India to reach US$100 billion dollar trade with China by 2015. (2018, 7 czerwca). Pobrane z: economictimes. indiatimes.com /news/economy/foreign-trade/India-hopes-to-reach-100-illion-dollar-trade-with-China-by-2015-Krishna/articleshow /11813148.cms.
 • Indian PM Manmohan Singh heads to China for talks. (2018, 7 czerwca). Pobrane z: https://www.bbc.com/news/business-13034172.
 • Jedwabne szlaki XXI wieku. Wizja i działania w sprawie wspólnego budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku. (2018, 7 czerwca). Pobrane z: pl.china-embassy.org/pol/xwdt/P020150425734274256571.pdf.
 • Kaczmarski, M. (2018). Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki. Komentarze OSW. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl /pl/publikacje/komentarze-osw/2015-02-10/nowy -jedwabny-szlak-uniwersalne-narzedzie-chinskiej-polityki.
 • Kamiński, M. (2018). Spór o Doklam -ostrze zawieszone nad „Szyją Kurczaka”. Pobrane z: http://www.polska-azja.pl/m-kaminski-spor-o-doklam-ostrze -zawieszone -nad-szyja-kurczaka/
 • Kamiński, T. (2007). Problemy gospodarcze w relacjach Unii Europejskiej z Chinami. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Powrót smoka. Marsz Chin ku pozycji globalnego mocarstwa (32-67). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Künstler, M.J. (2007). Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: WN PWN.
 • Kwieciński, R. (2013). Chiński „sznur pereł”: niektóre aspekty strategii ChRL na początku XXI wieku. W: J. Wardęga (red.). Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych (33-52). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Liberska, B. (2010). Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku. Studia Ekonomiczne -Economic Studies, 4 (LXVII), 340-346.
 • Ławacz, M., Wizimirska, B. (1987). Rywalizacja indyjsko-chińska i jej wpływ na sytuację polityczną w Azji. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Maj, J. (2008). Ewolucja stosunków chińsko-indyjskich w latach pięćdziesiątych XX wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 82, 149-172.
 • Maj, J. (2011). Spór graniczny chińsko-indyjski z 1962 roku a dyplomacja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Maj, J. (2011a). Współczesne relacje chińsko-indyjskie. W: Marszałek-Kawa (red.). Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji (245). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Malik, M. (2011). China and India. Great Power Rivals. London: First Forum Pr.
 • Marszałek-Kawa, J., Dmochowski, T. (red.). (2018). Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mendrela, K. (2013). Chindie: chińsko-indyjski tandem na arenie międzynarodowej? Pisma Humanistyczne, 9, 28.
 • Nataraj, G., Richa, S. (2015). “China’s One Belt One Road Initiative”: Analysis from an Indian Perspective. Economic and Political Weekly, 50 (49).
 • Official Spokesperson’s response to a query on participation of India in OBOR/BRI Forum, Ministry of External Affairs of India. (2018, 7 czerwca). Pobrane z: http://mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/28463/Official+Spokespersons+response+to+a+query+on+participation+of+India+in+OBORBRI+Forum.
 • Okraska, T. (2013). Spór graniczny między Chińską Republiką Ludową a Republiką Indii. Pisma Humanistyczne, 9, 39-40.
 • Ranade, J. (2018). China’s Road & Belt Initiative: Indian Perspective. The Vivekananda International Foundation. (2018, 7 czerwca). Pobrane z: http://www.vifindia.org/article/2016/may/19/chinas-road-and-belt-initiative-indian-perspective.
 • Srinivasan, T.N. (2000). Eight Lectures on India’s Economic Reforms. New Dehli: Oxford India Paperbacks.
 • Uhlig, H. (2007). Jedwabny Szlak. Kultury antyku między Chinami a Rzymem. Warszawa: Książnica.
 • Virmani, A. (2001). India’s 1990‒91 Crisis: Reforms, Myths and Paradoxes. Working Papers -Planning Commission, 4.
 • Wagner, C., Siddharth, T. (2018). India’s Response to the Chinese Belt and Road Initiative. New Partners and New Formats. SWP Comment 2018/C (2018, 7 czerwca). Pobrane z: https://www.swp-berlin.org/en/publication/indias-response-to-the-chinese -belt-and-road-initiative/.

Инициатива «Пояс и дорога» sino-indian relations Belt and Road Initiative Индия India Китай New Silk Road China

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart