• facebook

Gospodarki azjatyckie - stan, perspektywy, problemy [recenzja książki Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji]

Author: Michał Zaremba
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9525-9100
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 153-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202710
PDF: npw/27/npw2710.pdf

Asian Economies – State, Prospects, Problems

[book review Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji]

Азиатские экономики – состояние, перспективы, проблемы

[рецензия книги Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji]

REFERENCES:

  • Marszałek-Kawa, J., Zariczny, P. (red.). (2019). Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego w Azji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart