• facebook

Rossijjsko-polskie otnoshenija v 90-e gody KHKH v.

Author: Larisa Lykoshina
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 179-191
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2014109
PDF: npw/06/npw2014109.pdf

Article is devoted to the analysis of relations between Russia and the Polish in the 90ies of the 20th century. The author comes to the conclusion that it was not an easy time for formation of the relations between the countries on the foundation of the principles of partnership and democratic. Considering different geostrategic interests of both countries and the heavy historical heritage it’s hard to talk about harmony.

Доктор исторических наук Лариса Лыкошина – Институт научной информации по общественным наукам РАН, главный научный сотрудник. Научные интересы: новейшая история Польши, политическая и партийная системы РП, российско-польские отношения.

  • Бухарин, Н. (2007). Российско-польские отношения: 90-е годы ХХ – начало ХХI
  • века. Москва: Нaукa. Чихоцкий, Б. (2010, 8 февраль). Поменяется ли парадигма восточной политики Польши?. Скачать с сайта: http://www.apn.ru/publications/print22370.htm.
  • Dudek, A. (2002). Pierwsze lata III Rzeczypospolitej1989–2001. Kraków: Arcana.
  • Kwaśniewski, A. (2000). Dom wszystkich Polska. Warszawa: Perspektywy Press.
  • Mieroszewski, J. (1997). Rosyjski “komples polski” i obszar ULB. W: J. Mieroszewski, Finał klasycznej Europy. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej.
  • Мерошевский, Ю. (2005, 23 września). Польская „Ostpolitik”. Скачать с сайта: http://www.inosmi.ru/world/20050923/222489-print.html.
  • Примаков, E. (1999). Годы в большой политик. Москва. Sojusz Lewicy Demokratycznej. (1994). Nasz program dla Polski. Warszawa: Sojusz Lewicy Demokratycznej.
  • Szczepanik, K., Kuźniar, R. (red.). (2002). Polityka zagraniczna RP 1989–2002. Wаrszawa: Wydawnictwo Naukowe ASKON.
  • –. (1991, 7/8 декабрь). Rzeczpospolita.

geopolitical interests Poland’s eastern policy Russian-Polish relations Russia Poland

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart