• facebook

Wielowymiarowość procesów, problemów i wyzwań obszaru poradzieckiego [recenzja książki Polityka, prawo, kultura i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim]

Author: Grzegorz Tutak
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4705-0446
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 203-209
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20212911
PDF: npw/29/npw2911.pdf

Многомерность процессов, проблем и вызовов на постсоветском пространстве

[рецензия книги Polityka, prawo, kultura i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim]

Multidimensionality of processes, problems and challenges of the post-Soviet area

[book review Polityka, prawo, kultura i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim]

REFERENCES:

  • Bodio, T., Marszałek-Kawa, J. (red.). (2020). Polityka, prawo, kultura i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart