• facebook

Exposé Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku [recenzja książki Exposé Prezesów Rady Ministrów 1989-2019]Exposé of Prime Ministers after 1989 [book review Exposé Prezesów Rady Ministrów 1989-2019]

Author: Lech Wyszczelski
Institution: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2063-4281
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 210-214
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20212912
PDF: npw/29/npw2912.pdf

Exposé of Prime Ministers after 1989

[book review Exposé Prezesów Rady Ministrów 1989–2019]

Доклады премьер-министров после 1989 года

[рецензия книги Exposé Prezesów Rady Ministrów 1989–2019]

REFERENCES:

  • Marszałek-Kawa, J., Siemiątkowski, P. (red.). (2021). Exposé Prezesów Rady Ministrów 1989-2019. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart