• facebook

Polskie sztuki teatralne na chińskich scenach - krótkie wprowadzenie

Author: Mao Yinhui
Institution: Guangdong University of Foreign Studies
Author: Maciej Szatkowski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6540-4140
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 133-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20213006
PDF: npw/30/npw3006.pdf

Polish Theatre on Chinese Stage - a short introduction

In the second decade of the 21st century the number of Polish theater pieces in China increased in comparison with previous years. Polish plays and performances raised a great interest of Polish art among Chinese theatrologists and the theatre circles, forming an excellent reputation for Polish culture in artistic and opinion-making circles. The dynamic and effective promotion of the Polish culture in China depends on the economic and political relations of both of the countries. From the Polish side, the Ministry of Culture and National Heritage, the Adam Mickiewicz Institute (IAM), the Polish Institute in China (part of the Embassy of the Republic of Poland in Beijing) and various Polish theater groups effectively show the initiative to present the best of Polish theater art to Chinese audience. In the recent years Polish theater appears at major theatre festivals in China, books on Polish theater are being published and there are new translations of Polish drama, which proves that only in a few years Polish theater became familiar to Chinese theatregoers.

Польские театральные постановки на китайских сценах – краткое введение

Во втором десятилетии XXI века количество польских театральных постановок в Китае увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Польские спектакли и представления вызвали большой интерес к польскому искусству среди китайских театроведов и в театральных кругах, создав отличную репутацию польской культуры во влиятельных художественных кругах. Динамичное и эффективное продвижение польской культуры в Китае зависит от экономических и политических отношений обеих стран. С польской стороны Министерство культуры и национального наследия, Институт Адама Мицкевича (IAM), Польский институт в Китае (часть Посольства Республики Польша в Пекине) и различные польские театральные труппы успешно проявляют инициативу по представлению лучших образцов польского театрального искусства китайскому зрителю. В последние годы польский театр выступает на крупных театральных фестивалях Китая, издаются книги о польском театре и появляются новые переводы польской драмы, что доказывает, что всего за несколько лет польский театр стал знаком китайским любителем театра.

REFERENCES:

 • Cieciura, W. (2014). Opis zniszczenia Polski Liang Qichao z 1896 roku i narodziny polskiego toposu w chińskim dyskursie reformistycznym. Azja-Pacyfik XVII, 25-46.
 • Culture.pl. (2021, 8 sierpnia) Teatr Kana at the 2011 Lin Zhaohua Festival. Pobrane z: https://culture.pl/en/event/teatr-kana-at-the-2011-lin-zhaohua-festival.
 • Dębowska, A. (2016, 4 kwietnia). Lupa podbija Chiny. Polski teatr jedzie do Państwa Środka. Pobrane z: https://wyborcza.pl/1,75410,19864292,lupa-podbija-chiny-polski-teatr-jedzie-do-panstwa-srodka.html.
 • Duda, A. i in. (red.). (2020). Rensheng dang’an. Bolan dangdai xijujia juzuoxuan. Beijing: China Theatre Press.
 • Gong, B. (2020). Bolan xiju zai Zhongguo, Duiliu 14,15, 35-44. Instytut Polski. Wydział Kultury Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie. (2021, 8 sierpnia). Nauka polskiego w Chinach. Pobrane z: https://instytutpolski.pl/beijing/pl/nauka-polskiego-w-chinach/.
 • Kasarełło, L. (red.). (2019). Kamień w lustrze. Antologia literatury chińskiej XX i XXI wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kosiński, D. (2016). Bolan xijushi. Beijing: Zhongguo xiju chubanshe.
 • Li, H. (1995). Bolan xiju jianzhi, Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe.
 • Li, Y. (2021, 8 lipca). Recepcja literatury polskiej w Chinach. Pobrane z: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5731/1/Li_Recepcja_literatury_polskiej_w_Chinach.pdf.
 • Lu Xun (2015). Opowiadania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Mao, Y. (2017). Adaptacja dramatu Sławomira Mrożka „Na pełnym morzu” na scenach chińskich. W: Y. Mao (red.), Spotkanie polonistyk trzech krajów. Chiny, Korea, Japonia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
 • Mao, Y., Szatkowski, M. (2022). Kulturotwórcza rola dramatu „W przededniu” Leopolda Kampfa w Chinach. (Artykuł ukaże się w 2022 roku w Pamiętniku literackim).
 • Słupski, Z. (red.). (1995). Współczesne opowiadania chińskie. Antologia Tom 1. Późno kwitnące cynamonowce. Lata 1918-1944. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szatkowski, M. (2016). Stowarzyszenie Wiosennej Wierzby: pierwsze lata chińskiego teatru mówionego. W: J. Marszałek-Kawa, M. Gołoś (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju współczesnej Azji (133-142) Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. (2018, 23 października). W Szanghaju zbadają europejski teatr. Pobrane z: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=25729.
 • Xue, C.Q.L., Sun, C., Zhang, L. (2020). Grand Theatres in China: A Mosaic Analysis of Database, Journal of Asian Architecture and Building Engineering 19(6), 700-713.
 • Zhao, W. (2021). Wywiad z Profesor Yi Lijun. Litteraria Copernicana. Chiny: Utopie i dystopie 2(38), 115-126.
 • Teatr Rozmaitości. (2017). O spektaklu. Pobrane z: https://trwarszawa.pl/program/dwa-miecze/.
 • You, D. (2014). Cong Bolan fenmie dao Zhongguo qimeng: Lu Xun ‘Moluo shili shuo’ zhong de Bolan shiren. Mingzuo xinshang 23, 84-87.

Polish culture in China cultural diplomacy Polish theatre Polish theatre in China Chinese theatre польская культура в Китае

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart