• facebook

The Influence of Political Processes and the War in Ukraine on the Formation of Generation Alpha and the iGeneration (Z): Defining Specific Features

Author: Liudmyla Kryvachuk
Institution: Pedagogical University of Kraków
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3083-4781
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 66-89
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223304
PDF: npw/33/npw3304.pdf

The Influence of Political Processes and the War in Ukraine on the Formation of Generation Alpha and the iGeneration (Z): Defining Specific Features

The article attempts to analyse and define the specific features of the iGeneration (Z) and Generation Alpha in Ukraine in the context of the political processes and the war taking place in Ukrainian society. The article discusses the generation issues, taking into account the characteristics of the iGeneration (Z) and Generation Alpha. Assuming that a generation is an identifiable group of people who share a similar time of birth and significant events at critical stages of development, the article presents an original approach to determining the specific features of the iGeneration (Z) and Generation Alpha in Ukraine. The Orange Revolution (2004), the Revolution of Dignity (2014) and the hybrid war (2014-2022) and Russian-Ukrainian war (from 24.02.2022) had a significant impact on the formation of the iGeneration (Z) and Generation Alpha in Ukraine.

Влияние политических процессов и войны на Украине на формирование поколений Альфа и iGeneration (Z): определение особенностей

В статье представлены анализ и определение специфики поколений iGeneration (Z) и Generation Alpha в контексте политических и социальных процессов в украинском обществе. А также влияния гибридной войны (2014-2022) и российско-украинской войны (2022) на формирование поколений iGeneration (Z) и Generation Alpha в Украине. В статье рассматриваются вопросы формирования поколений с учетом особенностей iGeneration (Z) и Generation Alpha, поколение рассматривается как группа людей, которую объединяет время рождения и значимые события на критических этапах его развития и формирования. В статье представлен оригинальный авторский подход к определению специфики поколений iGeneration (Z) и Generation Alpha в Украине. Показано, что существенное влияние на формирование поколений iGeneration (Z) и Generation Alpha в Украине оказали Оранжевая революция (2004), Революция Достоинства (2014), гибридная война (2014-2022) и российско-украинская война (2022).

REFERENCES:

 • Analytical Report: Assessment of the needs of children affected by mines or explosive remnants of war. (2019). Kyiv: DRC-DDG, UNICEF [in Ukrainian].
 • Analytical Report: On the Situation of Youth in Ukraine, prepared by the UN Working Group on Youth. (2019). Kyiv: United Nations in Ukraine.
 • Children’s Rights Report: Voices of children. (2018). Kyiv: Coalition ‘Rights of the Child in Ukraine’ [in Ukrainian].
 • Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General. (2022). Pobrane z: https://www.un.org/press/en/2022/db220228.doc.htm.
 • Dębski, M. (2017). Raport z badań: Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Gdynia: Fundację Dbam o Mój Z@sięg, Uniwersytet Gdański, Centrum Doradztwa i Badań Społecznych.
 • Declaration of the Rights of the Child passed by the United Nations General Assembly. (1959). Pobrane z: http://www.cirp.org/library/ethics/UN-declaration.
 • Encyclopedia. (1999). Warszawa: PWN.
 • Frith, S. (1984). The Sociology of Youth. London: Open University Press.
 • Garewicz, J. (1983). Pokolenie jako kategoria socjologiczna. Studia socjologiczne, 1, 75-87.
 • Griese, H.M. (1996). Socjologiczne teorie młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’.
 • Gołębiowski, B. (1980). Dialog pokoleń. Studia nad socjologicznymi i kulturowymi zagadnieniami dialogu i następstwa pokoleń w Polsce XX wieku. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.
 • Golovenko, V., & Yaremenko, O. (2002). Report about Youth in Ukraine: New Generation of Independent Ukraine (1991-2001). Kyiv: State Institute of Family and Youth Problems [in Ukrainian].
 • Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 97, 385-398.
 • Karmolińska-Jagodzik, E. (2012). Komunikacja międzypokoleniowa -rozważania wokół różnic kulturowych. Studia edukacyjne, 21, 191-210.
 • Klyuchkovska, I., Pyatkovska, O., Marusyk, Y., & Goysan V. (2020). Student migration sentiment in the context of visa liberalization. Pobrane z: http://miok.lviv.ua/ [in Ukrainian].
 • Kryvachuk, L. (2019). Bezpieczeństwo i ochrona praw dzieci: wymiar międzynarodowy i doświadczenie Ukrainy pod względem zagrożeń społecznych. Społeczeństwo i Polityka, 4 (61), 151-163.
 • Lis-Turlejska, M. (2005). Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Maidan in the first person. 45 Stories of the Revolution of Dignity. (2015). Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].
 • Mannheim, K. (1928). Das Problem der Generationen. Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie, 7, 11-330.
 • Mannheim, K. (1985). Das Problem der Generationen, neu gelesen. Generationen -‘Gruppen’ oder ‘gesellschaftliche Regelung von Zeitlichkeit? Zeitschriftfür Soziologie, 5, 363-372.
 • McCrindle, M., Ashley, F. (2019). Understanding Generation Z: Recruiting, Training and Leading the Next Generation. Norwest NSW: McCrindle Research Pty Ltd.
 • McCrindle, M., Ashley, F. (2020). Understanding Generation Alpha. Norwest NSW: McCrindle Research Pty Ltd.
 • McCrindle, M., Wolfinger, E. (2014). The ABC of XYZ: Understanding the Global generations. Bella Vista NSW: McCrindle Research Pty Ltd.
 • Mikułowski-Pomorski, J. (1968). Pokolenie jako pojęcie socjologiczne. Studia Socjologiczne, 3-4, 267-281.
 • Ministry of Social Policy of Ukraine. (2021). Pobrane z: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html [in Ukrainian].
 • National Social Service of Ukraine. (2021). Pobrane z: https://nssu.gov.ua/.
 • Opolska, N. (2015). Rights of children affected by the armed conflict in Ukraine. Right, 27, 278-283 [in Ukrainian].
 • Ossowska, M. (1963). Koncepcja pokolenia. Studia Socjologiczne, 2, 47-51.
 • Population of Ukraine: Demographic Yearbook. (2020). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].Raport: Pokolenie ‘Alfa’. (2019). Warszawa: Leader Sheep.
 • Results of the nationwide survey: Ukrainian Generation Z: Values and Landmarks. (2017). Kyiv: F. Ebert fund, Center ‘New Europe’ [in Ukrainian].
 • Results of the survey: Youth of Ukraine -2018. (2018). Kyiv: SE Editorial Bulletin ‘Official Bulletin of the President of Ukraine’ [in Ukrainian].
 • State Statistics Service of Ukraine. (2017). External labor migration of the population of Ukraine. Statistical bulletin for 2015-2017. Pobrane z: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 • Statement by UNICEF Executive Director Catherine M. Russell on children in Ukraine, 24 February 2022. (2022). Pobrane z: https://www.unicef.org/ukraine/en/about-unicef.
 • Sztompka P. (2012). Socjologia. Analiza społeczna. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • The Children of the Contact Line in East Ukraine. (2018). Kiev: United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Pobrane z: https://www.unicef.org/ukraine/Children_of_the_Contact_Line.pdf.
 • The Law of Ukraine ‘About assistance to social formation and development of youth in Ukraine’ No. 2998-XII of 5 February 1993. (2019). Pobrane z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text [in Ukrainian].
 • The Law of Ukraine ‘On the Protection of Childhood’ No. 2402-III of 26 April 2001. (2020). Pobrane z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text [in Ukrainian].
 • The war of Russia against Ukraine. (2022). Pobrane z: https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-60462319/page/2 [in Ukrainian].
 • Twenge, J.M. (2019). iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe -i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości i co to oznacza dla nas wszystkich. Sopot: Wyd. Smak Słowa.
 • Ukrainian migration in the face of global and national challenges of the 21st century. (2019). Lviv: SE ‘Institute of Regional Studies. M. Dolishnoy NAS of Ukraine’ [in Ukrainian].
 • Wallis, M. (1959). Koncepcje biologiczne w humanistyce. Fragmenty filozoficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • World Health Organization. (2018). Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world. Geneva: World Health Organization.
 • Wojna w Ukrainie. ONZ: pół miliona uchodźców opuściło kraj. (2022). Pobrane z: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-02-28/wojna-w-ukrainie-onz-pol-miliona-uchodzcow-opuscilo-kraj-najwiecej-trafilo-do-polski/.
 • Wyka K. (1997). Pokolenia literackie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Украина политические процессы iGeneration (Z) generation Alpha Ukraine geopolitical processes hybrid war Russian-Ukrainian war social policy social problems children child at a younger school age young generation

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart