• facebook

Sprawozdanie z seminarium „Ruchy migracyjne na świecie w XXI wieku: prognozy i wyzwania”, Toruń, 18 maja 2022 r.

Author: Paulina Filkowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0040-967X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 189-191
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223409
PDF: npw/34/npw3409.pdf

Report from a seminar on “Migration movements in the world in 21st century: prospects and challenges”, Toruń, May 18, 2022

Отчет с семинара «Миграционные движения в мире в XXI веке: прогнозы и вызовы», Торунь, 18 мая 2022 г.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart