• facebook

Polityka recenzyjna

PROCEDURA RECENZOWANIA:

 • po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, zostaje on wstępnie zweryfikowany przez zespół redakcyjny i następnie jest on kierowany do recenzji;
 • do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu;
 • autor lub autorzy tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);
 • recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku;
 • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

INSTRUKCJA RECENZOWANIA:

Recenzja dostarcza odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy tytuł artykułu odpowiada treści?
 • Czy w artykule sformułowano cel (hipotezy, tezę)?
 • Czy przyjęto odpowiednią metodę badawczą?
 • Czy otrzymane wyniki (wnioski) są prawidłowe (nowe)?
 • Czy przedstawione wyniki (wnioski) mają lub mogą mieć praktyczny charakter?
 • Czy wybór bibliografii jest właściwy?
 • Czy prawidłowo dobrano i wykorzystano metody graficzne?
 • Czy podjęta problematyka badawcza jest aktualna?
 • Czy artykuł ma charakter naukowy?

Ocenie podlegają także następujące zagadnienia:

 • Wartość naukowa/poznawcza artykułu,
 • walory praktyczne (aplikacyjne) artykułu,
 • poprawność i jakość zastosowanej metody,
 • jakość i ilość materiału badawczego (danych),
 • poprawność i jakość analizy, wyników i wniosków,
 • strona formalna (poprawność językowa),
 • spodziewana atrakcyjność dla czytelnika.

RECENZENCI (2018):

 • Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Dr Tomasz Białowąs, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Wiktoria Borecka, Państwowy Uniwersytet Techniczny im. P.O. Suchego w Homlu
 • hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Natalia Dub, Lwowski Uniwersytet Pielęgniarstwa i Medycyny Laboratoryjnej im. A. Krupynskiego we Lwowie
 • Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Dr Ewa Ganowicz, Uniwersytet Opolski
 • Dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Dr Anna Jach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kuba Jaloszyński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Dr Eleonora Kirwiel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Maciej Krotofil, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • hab. Dorota Michaluk, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Eugeniusz Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Dr Michał Pietkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Jakub Potulski, prof. UG, Uniwersytet Gdański 
 • Dr Maryana Prokop, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Agata Tyburska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Dr Oksana Vojtiuk, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Agata Włodarska-Frykowska, Uniwersytet Łódzki
 • Mariusz Wołos, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Dr Magdalena Żakowska, Uniwersytet Łódzki

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart