Moskiewska i Kijowska wizja interpretacji sporów o przeszłość ciągłości historycznych korzeni wzajemnej państwowości

Author: Lech Wyszczelski
Institution: Naukowiec Niezależny
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 129-142
DOI Address: https://doi.org/10.15804/PPUSN.2022.01.12
PDF: pomi/04/pomi412.pdf

Moscow and Kyiv vision of the interpretation of disputes about the past of the continuity of the historical roots of mutual statehood

Russian Federation’s attack of February 24, 2022 on Ukraine was no coincidence but a strategy to regain the status of superpower. Referring to history was its significant part. Indeed, that is a shared history, at least in the origin, though differently interpreted by both states, independent from 31 years. Based on the promoted from 16th Century vision of Russia as the Byzantine Empire’ successor, Putin’s Russian Federation claims the right to build an empire that would include all lands of the Russian Empire. It does not recognise independent statehood and Ukrainian nationality. The war was started to achieve that goal.

Napaść Federacji Rosyjskiej z 24 lutego 2022 na Ukrainę nie była dziełem przypadku, lecz strategii ponownego zajęcia pozycji supermocarstwa. W niej ważną rolę odgrywało odwoływanie się do przeszłości historycznej. Ta faktycznie jest wspólna w jej początkach, tym niemniej różnie interpretowana przez suwerenne od 31 lat państwo. Wychodząc z lansowanej od XVI w. wizji Rosji jako następczyni Cesarstwa Bizantyjskiego, putinowska Federacja Rosyjska rości sobie prawo do tworzenia jednego mocarstwa, skupiającego wszystkie dawne ziemie Imperium Rosyjskiego. Nie uznaje ona odrębnej państwowości oraz narodowości ukraińskiej. Dla realizacji tego celu nastąpiła opisywana wojna.

References:

 • Applebam A., Czerwony głód (przekł. B. i W. Gadomska), Warszawa 2018.
 • Chojnicka K., Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zie Plalog – między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2008.
 • de Lazari A., Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1996.
 • Doncow D., Nacjonalizm, Kraków 2008.
 • Kuczma L., Ukraina to nie Rosja, (przeł. Jerzy Redlich), Kraków 2004.
 • Kuromiya H., Głosy straceńców (przekł. A. Weseli), Warszawa 2008.
 • Materski W., Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Warszawa 2017.
 • Nowak A., Metamorfoza Imperium Rosyjskiego 1721–1921. Geopolityka, ody i narody, Kraków 2018.
 • Piper R., Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego (przekł. W. Jeżewski), Warszawa 2021.
 • Sobczak W., Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Toruń 2013.
 • Wyszczelski L., Konflikty narodowościowe i  wewnętrzne w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.
 • Grott B., Nacjonalizm ukraińskie i jego funkcja w polityce polskiej, [w:] „Polska i jej wschodni sąsiedzi (red. B. Grott, O. Grott)”, Warszawa 2016.
 • Imperium znów atakuje. Rozmowa z  prof. Timothym Snyderem, amerykańskim historykiem, badaczem historii środkowo-wschodniej Europy oraz nacjonalizmów i tyranii rozmawia Sławomir Sierakowski, „Polityka”, nr 11 (3354), z 9.03–15.03.2022.
 • Każda wojna ma swój język. Wszystko wskazuje, że nie ma narodów odpornych ma propagandę polityczną. Rozmawia Małgorzata Szczepańska-Piszcz z dr. hab. Marianem Zimnym, „Przegląd”, nr 15 (1161) z 4-10.04.2022.
 • Klinger M., Klęska „rosyjskiego świata”, „Tygodnik Powszechny”, Kraków 10 kwietnia 2022, nr 15 (3796).
 • Łobuszewska A., Cierp, moja śliczna, „Tygodnik Powszechny” Kraków 9 lutego 2022 nr 1 (21).
 • Piętka B., Przeciąganie Ukrainy, „Przegląd”, nr 11 (1157) z 7-13.03.2022 r.
 • Stryjek T., Powieść minionych lat,„Tygodnik Powszechny”, Kraków 20 marca 2022 nr 12 (3793).
 • Timoszyna Je. W., Tieorija „Tretjego Rima” w soczinienijach „Filłofiejewa cykła”, „Prawowiedinienije” 2005, nr 5.
 • Wojnowski M., „Neobizantyzm”: polityczna utopia czy nowa ideologia elit Federacji Rosyjskiej w  XXI wieku”, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne”, październik 2013.
 • Wóycicki K., Rosja połyka Ruś, „Polityka”, nr 10 (3353) z 203.-8.03. 2022 r.
 • pl – DoRzeczy Historia – sobota, 12 marca 2022.
 • Jerzy Surdykowski: I nigdy nie zginie! Jerzy Surdykowski – Rzeczpospolita – poniedziałek, 4 kwietnia 2022 (wyd. Internetowe).
 • P. Łepkowski, Duchy Dzikich Pól ,„Rzeczypospolita” - czwartek, 3 marca 2022 (wyd. Internetowe).
 • Putin jako mędrzec, DoRzeczy.pl – DoRzeczy – niedziela, 6 marca 2022.
 • Wojna na Ukrainie toczy się o  Noworosję! Ekspert dla Niezalezna.pl o zmianie planów Kremla, Eryk Łażewski –Niezależna.pl – poniedziałek, 7 marca 2022.
 • defence24.pl [dostęp 2020-09-12]. Rosyjski ład, czyli jak Moskwa rozegrała konflikt syryjski [ANALIZA] – Defence24.

wojna Federacja Rosyjska Ukraina Russian Federation war Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart