Konstytucyjny wymiar kontroli inwigilacyjnej polityki państwa na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Author: Paweł Laidler
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1338-3285
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 331-341
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.22
PDF: ppk/61/ppk6122.pdf

Constitutional Oversight of Government Surveillance in the United States

The aim of the article is the analysis of constitutional oversightof the government surveillance in the United States. Referring to Snowden affair and COVID-19 surveillance, the Author discusses the challenges faced by the legislative and judicial branches in pursuing control over the executive’s national security policies. Focusing on the rule of secrecy and other constitutional doctrines and privileges, he tries to explain why effective control of government surveillance is today impossible.

Celem artykułu jest analiza treści i wykładni konstytucji na temat zakresu kontroli polityki inwigilacyjnej Stanów Zjednoczonych. Odwołując się do afery Snowdena czy inwigilacji w związku z COVID-19, Autor prowadzi rozważania dotyczące wyzwań stojących przed władzą ustawodawczą i sądowniczą w realizacji kompetencji kontroli działań egzekutywy w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Nawiązując do reguły tajności oraz doktryn i przywilejów wywiedzionych z interpretacji konstytucji, stara się wyjaśnić, dlaczego skuteczna kontrola polityki inwigilacyjnej państwa nie jest współcześnie możliwa.

REFERENCES:

Literature:

 • Arnold J.R., Secrecy in the Sunshine Era: The Promise and Failures of U.S. Open Government Laws, Lawrence 2014.
 • Calabresi S.G., Yoo, J.R., The Unitary Executive: Presidential Power from Washington to Bush, New Haven 2012.
 • Edgar T.J., Beyond Snowden, Privacy, Mass Surveillance, and the Struggle to Reform the NSA, Waszyngton DC 2017.
 • Frost A., The State Secrets Privilege and Separation of Powers, „Fordham Law Review” 2007, vol. 75.
 • Gellman B., Dark Mirror: Edward Snowden and the Surveillance State, Nowy Jork 2020. Ginsberg B., Presidential Government, New Haven, 2016.
 • Glennon M., National Security and Double Government, Nowy Jork 2015.
 • Goldfarb R.J., After Snowden: Privacy, Secrecy, and Security in the Information Age, Nowy Jork 2015.
 • Greenwald G., No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State, Nowy Jork 2014.
 • Harris S., The Watchers: The Rise of America’s Surveillance State, Nowy Jork 2010.
 • Herman S.N., Taking Liberties: The War on Terror and the Erosion of American Democracy, Nowy Jork 2011.
 • Johnson R.D., Congress and the Cold War, Cambridge 2005.
 • Keller W.W., Democracy Betrayed: The Rise of the Surveillance Security State, Berkeley 2017.
 • Kitrosser H., Reclaiming Accountability: Transparency, Executive Power, and the U.S. Constitution, Chicago 2015.
 • Laidler P., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od prawa do polityki, Kraków 2011.
 • Lyon D., Surveillance After Snowden, Cambridge 2015.
 • Małajny R.M., Amerykański prezydencjalizm, Warszawa 2012.
 • Małajny R.M., Pozycja ustrojowa Kongresu USA, Tom III, Katowice 1995.
 • Mania A., Sąd specjalnego przeznaczenia. Foreign Intelligence Surveillance Court, [w:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. P. Laidler, J. Szymanek, Kraków 2014.
 • Mucha B., Zakres ingerencji egzekutywy w prawa i wolności obywateli USA w dobie walki z terroryzmem, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2010, nr 1–2.
 • Prados J., The Family Jewels: The CIA, Secrecy, and Presidential Power, Austin 2014.
 • Ram M., Gray D., Mass Surveillance in the Age of COVID-19, „Journal of Law and Biosciences” 2020, vol. 7.
 • Solove D., Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security, New Haven 2011.
 • Stuart D.T., Creating the National Security State: A History of the Law that Transformed America, Princeton 2012.
 • Theoharis A.G., Abuse of Power: How Cold War Surveillance and Secrecy Policy Shaped the Response to 9/11, Philadelphia 2011.
 • Weiner T., Enemies: A History of the F.B.I., Nowy Jork 2013.

tajność inwigilacja Stany Zjednoczone bezpieczeństwo narodowe konstytucja Constitution surveillance national security secrecy United States

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart