Reforma konstytucyjna w Kirgistanie. Wyzwania i zagrożenia dla demokracji i państwa prawa

Author: Oleksandr Veretilnyk
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5286-4466
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 185-199
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.14
PDF: ppk/65/ppk6514.pdf

Constitutional Reform in Kyrgyzstan. Challenges and Threats to Democracy and the Rule of Law

The collapse of the USSR in 1991 led to the emergence of five independent states in Central Asia: Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan. Four of them established an authoritarian form of government, while Kyrgyzstan became the only democratic state in the region. This may change after the referendum on constitutional reform, which is scheduled for 2021. The amendments to the Constitution provide for the extension of the president’s powers, which, according to many Kyrgyz researchers, may lead to the transformation of Kyrgyzstan into an authoritarian state. This article presents the results of the analysis of the draft amendment to the Constitution of the Kyrgyz Republic initiated by the new president of the country, Sadyr Japarov.

Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 r. w regionie Azji Środkowej powstało pięć państw niepodległych: Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Kirgistan. W czterech z nich utworzono rządy autorytarne. Natomiast Republika Kirgiska została jedynym państwem demokratycznym w regionie. To jednak może się zmienić po referendum w sprawie reformy konstytucyjnej, które jest zaplanowane w kraju na 2021 r. Zmiany do Konstytucji przewidują rozszerzenie uprawnień prezydenta, co zdaniem wielu badaczy kirgiskich może doprowadzić do transformacji Kirgistanu w kolejne państwo autorytarne w poradzieckiej Azji Środkowej. W niniejszym artykule są przedstawione wyniki analizy projektu nowelizacji Konstytucji Republiki Kirgiskiej inicjatorem której wystąpił nowy prezydent kraju Sadyr Dżaparow.

REFERENCES:

  • Абдулаева А., Поправки в Конституцию Кыргызстана: что хотят изменить и зачем?, https://cabar.asia/ru/popravki-v-konstitutsiyu-kyrgyzstana-chto-hotyatizmenit-i-zachem.
  • Юсупов А., Жапаров - Новая Конституция положит конец хаотическому правлению, https://bitly.su/8Rdv.
  • Подольская Д., Не опять, а снова. Каждая новая власть страны переписывает Конституцию, https://24.kg/vlast/188345_neopyat_asnova_kajdaya_novaya_vlast_stranyi_perepisyivaet_konstitutsiyu/.
  • Барановская М., В Сирии после 48 лет отменен режим чрезвычайного положения, https://p.dw.com/p/112BL.
  • Олкотт М., Очерк истории ислама в Узбекистане, https://carnegieendowment.org/2012/09/11/ru-pub-49351.
  • Рыскулова Н., «Откат на 30 лет назад». Зачем Жапаров переписывает Конституцию Кыргызстана?, https://www.bbc.com/russian/features-54982239.
  • Рыскулова Н., «На старые грабли»? Кыргызстан голосует за нового президента и прежнюю политическую систему, https://www.bbc.com/russian/news-55587140.
  • Лузянин С., «Цветные революции» в центральноазиатской проекции: Кыргызстан-Узбекистан-Казахстан, „Центральная Азия и Кавказ” 2005, № 5 (41).

human rights Central Asia Kyrgyzstan democracy rule of law Constitution konstytucja prawa człowieka demokracja praworządność Kirgistan Azja Środkowa

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart