The Migration Crisis from the East-Central European Perspective: Challenges for Regional Security

Author: Renata Podgórzańska
Institution: University of Szczecin (Poland)
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 87-104
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017206
PDF: ppsy/46-2/ppsy2017206.pdf

Nowadays, the common denominator of involvement of the EastCentral Europe in the international arena, and above all, the premise determining community of interest expressed in the European Union is the migration crisis. Despite the different circumstances of activity in the context of the migration crisis, states in the region express similar opinions on the consequences of immigration for security in the region. Above all, they emphasise the implications of immigration for the internal security of states. Given the complex nature of migration, this article focuses on the phenomenon of immigration in the EU, determining the causes of the escalation of the influx of immigrants and, above all, identifying the consequences for the security of states of East-Central Europe.

References:

 • Adamowicz, H. (2017). "Litwa odgradza się od Rosji". Kurier Wileński. Retrieved from: http://kurierwilenski.lt/2017/01/17/litwa-odgradza-sie-od-rosji/.
 • Andreev, A., Mierzwińska, A. (2013)."Bułgaria chce się odgrodzić od uchodźców". Deutsche Welle. Reuters. Retrieved from: http://bit.ly/2qeBAUB.
 • "Asylum and first time asylum applicants - annual aggregated data (rounded)". EUROSTAT. Retrieved from: http://bit.ly/1IHALGt.
 • Czachór, Z. (2016). "Wzrost antyimigracyjnego radykalizmu i eurosceptycyzmu jako wyzwanie dla przyszłości Unii Europejskiej". In. K.A. Wojtaszczyk & J. Szymańska (Eds.), Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa (pp. 228-244). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Czachór, Z., & Jaskólski, A. (2015). "Polska wobec kryzysu migracyjnego w Europie". Instytut Obywatelski. Retrieved from: http://bit.ly/2rNO86y.
 • Dąbrowski, T. (2013). "Narastająca fala uchodźców w Bułgarii". Ośrodek Studiów Wschodnich. Retrieved from: http://bit.ly/2rNxFiX.
 • Defence24 (2016). "Łotwa i Estonia wzmocnią granice z Rosją. Powstaną ogrodzenia". Retrieved from: http://www.defence24.pl/325638,lotwa-i-estonia-wzmocnia-granice-z-rosja-powstana-ogrodzenia.
 • Deutsche Welle, (05.01.2016). "Niemcy w szoku po ekscesach w Kolonii. Zdecydowane reakcje polityków". Retrieved from: http://bit.ly/2qPDQpg.
 • Deutsche Welle, (10.07.2016). "Raport: Uchodźcy nie popełniają więcej przestępstw niż inni". Retrieved from: http://bit.ly/2rbD1bg.
 • Deutsche Welle, (13.11.2015). "Report: refugees have not increased crime rate in Germany". Retrieved from: http://bit.ly/1mLupCa.
 • Deutsche Welle, (23.05.2016). "Niemcy: Gwałtowny wzrost przestępczości w 2015 roku". Retrieved from: http://bit.ly/2rbQUGl.
 • Dillon, C., Vaksberg, T., & Matzke, M. (2016). "Prywatni szeryfowie “polują” na imigrantów w Europie Wsch". Deutsche Welle. Retrieved from: http://bit.ly/2qQEDo4.
 • Divinský, B. (2010). "Slovakia: Irregular Migration – From Old Challenges to New". In. Triandafyllidou A. (Ed.). Irregular migration in Europe. Myths and Realities (p. 227-246). Routledge Taylor & Francis Group. London, New York.
 • Drbohlav, D., & Medová, L. (2010). "Czech Republic: Irregular Migration –   ‘Old Wine in New Bottles’". In. Triandafyllidou A. (Ed.). Irregular migration in Europe. Myths and Realities (p. 71-92). Routledge Taylor & Francis Group. London, New York.
 • European Commission (2016). "Wyzwania 2017: imigracja i terroryzm". Retrieved from: https://ec.europa.eu/poland/news/161222_eurobarometer_en.
 • European Commission (2017). "Report from The Commission to The European Parliament, The European Council and The Council. Ninth report on relocation and resettlement". Retrieved from: http://bit.ly/2kiWbck.
 • European Commission (2016). "Standard Eurobarometer 86 Autumn 2016. First results. Public opinion in the European Union". Retrieved from: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm.
 • Express Polish (2016). "Kraje bałtyckie zaczęły budować ogrodzenie przeciwko imigrantom". Retrieved from: http://bit.ly/2rNNDt3.
 • FRONTEX (2015). "Western Balkans. Annual Risk Analysis 2015". Retrieved from: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_ARA_2015.pdf.
 • FRONTEX (2016). "Risk Analysis for 2016". Retrieved from: http://bit.ly/1qmFE5Y.
 • Futo, P. (2010). "Hungary: A Quantitative Overview of Irregular Migration". In. A. Triandafyllidou (Ed.). Irregular migration in Europe. Myths and Realities (p. 145-166). Routledge Taylor & Francis Group. London, New York.
 • Gazeta Prawna.pl (07.03.2017). "Orban o imigracji". Retrieved from: http://bit.ly/2qbC7Yg.  
 • Gazeta Prawna.pl (24.08.2016). "Borysow zarzucił UE „absolutną niesolidarność” ws. kryzysu migracyjnego". Retrieved from: http://bit.ly/2rvytMV.
 • Geddes, E., Scholten, P. (2016). The politics of migration & imigration In Europe. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne: Sage.
 • Germanova M.,  Dzhambazova B., & Bienvenu H. (2016). "Vigilantes Patrol Parts of Europe Where Few Migrants Set Foot". The New York Times. Retrieved from: http://nyti.ms/2q62wur.    
 • Gniazdowski, M. (2015). "Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia: „nie” dla rozlokowania uchodźców". Ośrodek Studiów Wschodnich. Retrieved from: http://bit.ly/2qJClZc.
 • Grodzki, R. (2015). "Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej?". Instytut Zachodni. Retrieved from: http://bit.ly/2qbg0kQ.
 • Human Rights Watch, (2016). "Bulgaria: Pushbacks, Abuse at Borders". Retrieved from: https://www.hrw.org/news/2016/01/20/bulgaria-pushbacks-abuse-borders.   
 • Hyndle-Hussein, J. (2015). "Państwa bałtyckie wobec problemu uchodźców". Ośrodek Studiów Wschodnich. Retrieved from: http://bit.ly/2qQVKWF.
 • Jarosiewicz, A., & Strachota, K. (2015). "Turcja a problem uchodźców syryjskich". Ośrodek Studiów Wschodnich. Retrieved from: http://bit.ly/2qJSwFT.
 • Kałan, D. (2015). "Kryzys migracyjny jednoczy Wyszehrad". Biuletyn PISM, 79, pp. 1-2.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2015). "Wspólne oświadczenie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej". Retrieved from: http://bit.ly/2qeB3lq.
 • Kazimierczak, E. (2017). "Sondaż: ponad połowa Europejczyków przeciw imigracji z państw muzułmańskich". Rzeczpospolita. Retrieved from: http://bit.ly/2rL5TEo.
 • Kropáček, L. (2003). "Muzułmanie w Republice Czeskiej". In. A. Parzymies (Ed.), Muzułmanie w Europie (pp. 273-280). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Lach, Z. (2014). "Analiza poziomu rozwoju społecznoekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej". Przegląd Geopolityczny. GeopoliticaL Review, 9, pp. 31-52.
 • Lederer, G. (2003). "Muzułmanie na Węgrzech współcześnie". In. A. Parzymies (Ed.), Muzułmanie w Europie (pp. 317-322). Warszawa: Wydawnictwo akademickie DIALOG.
 • Łomanowski, A. (2016). "Uchodźcy uciekają znad Bałtyku". Rzeczpospolita. Retrieved from: http://www.rp.pl/Uchodzcy/311289944-Uchodzcy-uciekaja-znad-Baltyku.html#ap-1.
 • Miecznikowska, Z. (2016). "Austria". In. K.A. Wojtaszczyk & J. Szymańska (Eds.), Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa (pp. 393-409). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Morozowski, T. (2016). "Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego". Instytut Zachodni. Retrieved from: http://bit.ly/2q5Pm0w.
 • Nalborczyk, A.S. (2003). "Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływy na organizację życia religijnego". In. A. Parzymies (Ed.), Muzułmanie w Europie (pp. 273-280). Warszawa: Wydawnictwo akademickie DIALOG.
 • Orzelska, A. (2013). "Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie ładu globalnego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski". In. J. Fiszer & P. Olszewski (Eds.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym (pp. 113-138). Warszawa: Elipsa.
 • Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (2015). „Różne oblicza problemów migracyjnych/uchodźczych i politycznych w Europie". Retrieved from: http://bit.ly/2rbNxPF
 • Polsat News (2016). "98,3 proc. głosujących Węgrów przeciw kwotom uchodźców. Referendum oficjalnie uznane za nieważne". Retrieved from: http://bit.ly/2rJhnbv.
 • Potyrała, A. (2015). "W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015". Przegląd Politologiczny, 4, pp. 33-52.
 • Raczyński, R. (2015). "Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa". Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, 2, pp. 13-30.
 • Reuters (2016). "German spy agency says IS sending fighters disguised as refugees". Retrieved from: http://uk.reuters.com/article/uk-germany-security-idUKKCN0VE0XA.
 • Sasnal, P. (Ed.) (2015). Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Retrieved from: https://www.pism.pl/files/?id_plik=20992.
 • Szpala, M. (2015). "Państwa tranzytowe bezradne wobec migracji". Ośrodek Studiów Wschodnich. Retrieved from: http://bit.ly/2qJAoMh.
 • TVN24 (2015). "Litwa, Łotwa i Estonia nie godzą się na więcej uchodźców". Retrieved from: http://bit.ly/2rNM7aC.
 • TVP Info (2015). "Rumunia mówi „nie” kwotom podziału uchodźców. To nie rozwiąże kryzysu". Retrieved from: http://bit.ly/2qPCD1m.
 • Visegrad Group (2016). "Joint Statement of the Heads of Governments of the V4 Countries". Retrieved from: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint-statement-of-the-160919.
 • Wiczanowska, H. (2017). "The Relocation of the Iron Curtain to the Middle East: the Polish and Slovak Position Towards the EU Migration and Asylum Policy". Polish Political Science Yearbook, 46(1), p p. 63–73. DOI: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017104.
 • Wojnicki, J. (2016). "Rządy i społeczeństwa Europy Środkowej wobec problemu uchodźców". In. K.A. Wojtaszczyk & J. Szymańska (Eds.), Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa (pp. 531-549). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Znamierowska-Rakk, E. (2010). "Pojęcie i tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej w historiografii makroregionu i opinii elit Zachodu". Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, XLV, pp. 6-16.
 • Żornaczuk,  T. (2015). "Bałkańskie domino: niepewna przyszłość nowego szlaku migracyjnego przez Chorwację i Słowenię". Biuletyn PISM, 92, pp. 1-2.

East-Central Europe the European Union the Visegrad Group migration migration crisis

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart