The Government’s Policy in the Field of Hard Coal Mining Restructuration as an Element of Poland’s Energy Security

Author: Małgorzata Kamola-Cieślik
Institution: University of Szczecin (Poland)
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 247-261
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017215
PDF: ppsy/46-2/ppsy2017215.pdf

Coal is the primary energy source affecting Poland’s energy security. It is because deposits of this raw material are available in Poland. Unlike natural gas or oil reserves, which are limited in the country. The high cost of extracting Polish coal in comparison with coal prices on the world market has made it necessary to adopt Polish mining to functioning in market economy conditions. The paper presents the evolution of Polish government policy towards the activity of coal mines in the years 1990–2015. This article aims to present government policy on restructuring coal mining after 2015 and showing its effects. The stages of consolidation of the power industry with the mining industry are shown. The above issues are presented in the context of the European Union’s energy and climate policy, paying particular attention to the share of renewable energy sources in the energy and fuel balance and the reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere.

References:

 • Bukowski, M., Muśnicki, J., Śniegocki, A., & Trzeciakowski, R. (2015). Polski węgiel: Quo Vadis? Perspektywy rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Warszawa: Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych.
 • Chmielewski, A. (2009). Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo MM.
 • Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (Text with EEA relevance).
 • Dudała, J. (2016). "Czy PGG poradzi sobie na rynku?". Nowy Przemysł, 5, p. 5.
 • Dudała, J. (2014). "Czara przyszłość". Nowy Przemysł, 10, p. 57.
 • Dudała, J. (2017, March 1). "Podpisano porozumienie ws. Połączenia KHW i PGG". Górnictwo. Retrieved from: http://gornictwo.wnp.pl/podpisano-porozumienie-ws-polaczenia-khw-i-pgg,293094_1_0_0.html
 • Gadomski, W. (2015, January 13). "Zły model naszego górnictwa". Gazeta Wyborcza, p. 18.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2016b). Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014 i 2015. Warszawa: GUS.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2016a). Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. Warszawa: GUS
 • Gradziuk, A., Lach, W., Posel-Częścik, E., & Sochacka K. (2002). "Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa?". Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 103, pp. 705–708.
 • Graniszewska, M. (2017, April 3). "Od węglowego cudu do biznesu". Puls Biznesu, p. 4.
 • Karbownik, A. (1997). "Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Ocena stanu aktualnego". In. H. Bochniarz & S. Krajewski (Eds.). Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego. Wybór ekspertyz (pp. 80-100). Warszawa: Wydawca Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce.
 • Komisja Europejska, (2015, June 15). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Ministerstwo Energii (2017, April 11). Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Informacja Ministra Energii na posiedzeniu Rady Ministrów na temat kluczowych działań mających wpływ na sytuację polskiego górnictwa węgla kamiennego. Warszawa: Ministerstwo Energii.
 • Ministerstwo Gospodarki (2009, November 10). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Gospodarki (2015, January 7). Plan naprawczy Kompanii Węglowej SA. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki
 • "Niczego nie ukrywać – rozmowa z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewski" (2016). Nowy Przemysł, 12, p. 11.
 • Oksińska, B. (2017, April 27). "Związkowcy z JSW chcą powrotu przywilejów". Rzeczpospolita. Ekonomia i Rynek, p. B1.
 • Paszcza, H. (2010). "Procesy restrukturyzacyjne w polskim górnictwie węgla kamiennego w aspekcie zrealizowanych przemian i zmiany bazy zasobowej". Górnictwo i Geoinżynieria, 3, pp. 63-82.
 • "Rząd Beaty Szydło zamknie 7 kopalń za 8 mld zł wsparcie z Brukseli" (2016, November 21). Super Express. Retrieved from: http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/rzad-zamknie-7-kopaln-w-rok-za-8-mld-zl-wsparcia-zbrukseli_917717.html
 • Stenograms from the Parliament discussion of the Republic of Poland. 1 discussion of the Polish Parliament on 18 November 2015.
 • "Tchórzewski, Polska energetyka nadal będzie się opierać na węglu. Trzeba budować kopalnie" (2016, January 4). Dziennik Gazeta Prawna. Retrieved from: www.serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/915829,tchorzewski-polska-energetyka-nadal-bedzie-sie-opierac-na-weglu-trzeba-budowac-kopalnie.html
 • "Ty górnicza żmijo! Rozmowa z profesorem Andrzejem Karbownikiem o restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w Polsce" (2014).  Katowice: Wydawnictwo Górnicze.
 • Umbach, F. (2008). "German Debates o Energy Security and Impacts on Germany’s 2007 EU Presidency".  In A. Marquina (Ed.), Energy Security. Visions from Asia and Europe (pp.1-23). New York: Palgrave Macmillan.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Dz. U. 1997, 54, 348.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Dz. U., 2003, 10, 210.
 • Zatoński, M. (2017, January 22). "Górnicy stracą mniej". Puls Biznesu, p. 5.

renewable energy sources hard coal mining restructuring government energy security the European Union

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart