Polish FDI in Central Asian Countries

Author: Krystyna Gomółka
Institution: Gdańsk University of Technology (Poland)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 20–38
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018102
PDF: ppsy/47-1/ppsy2018102.pdf

Since gaining independence, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan gradually opened their markets to foreign investors. Before Poland’s accession to the European Union, the activities of Polish investors in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan were based on bilateral treaties concluded by Poland with those countries. Later, except Turkmenistan, they were governed by the partnership and cooperation agreements between the European Communities and their Member States. Despite the ample investment opportunities and favourable conditions for access to the market, the activity of Polish companies in these markets has not produced a significant effect. Poland invested with more considerable success on the markets in Kazakhstan and Kyrgyzstan. It made investment attempts in Tajikistan and Uzbekistan, leaving out Turkmenistan. The reason why Poland has a weak position in these markets is the distance between the partners and inability of Polish companies to effectively compete with large multinational companies which have been operating there for years. In the Kazakh market, good investment prospects are available for waste management, petrochemical, mining and road construction companies. In Kyrgyzstan, there are cooperation possibilities in the area of modern agricultural and processing technologies and establishment of fruit and vegetable processing enterprises. In Tajikistan, enterprises can invest in petroleum and natural gas extraction and exploitation, the fuel market, processing of precious metals and construction of conventional and hydroelectric power plants. In Turkmenistan, Polish companies can compete for road, railway and housing construction contracts, whereas in Uzbekistan they can invest in businesses covered by government tax reductions.

References:

 • Adami, A. (2012). “FDI in Tajikistan”. Lund University Libraries. Retrieved from: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2301342&fileOId=2301348
 • Agejewa J. (2008). “Współpraca gospodarcza między Kazachstanem a Polską”. Polsko-Kazachstańska Izba Przemysłowa. Retrieved from: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34718/017.pdf
 • Baimukhan, M. (2011). “Współpraca Gospodarcza między Kazachstanem a Polską, 2016”. Ambasada Kazachstanu w Polsce. Retrieved from: www.dhlgf.pl/.../MARGULAN%20KZ-RP-GOSPODARKA%20(05%2009%202011.
 • Bożyk, P., Misala, J., & Puławski, M. (2002). Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Warszawa: PWE.
 • Decyzja Rady i Komisji z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony (1999). Dz.U. L. 229, August 31, 1999.
 • Decyzja Rady i Komisji z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony (1999). EUR-Lex Retrieved from: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31999D0491
 • Decyzja Rady i komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony (2009/989/WE, Euratom). Dz. U. L 350, December 29, 2009.
 • “2013 Minerals Yearbook, Kazakhstan” (2017, April 21). USGS. Retrieved from: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-kz.pdf
 • “EU–Turkmenistan relations”. (2017, April 30). The European Union. Retrieved from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578041/EXPO_IDA(2017)578041_EN.pdf
 • Grochmalski, P. (2006). Kazachstan. Studium Politologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Hubner, Z. (2014). “Współczesny jedwabny szlak a tradycja: Chiny Azja Centralna”. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 34, pp. 5–37.
 • “Idealny czas na polskie inwestycje w Kazachstanie” (2017, November 22.). Rzeczpospolita. Retrieved from: http://www.rp.pl/Biznes/307099931-Idealny-czas-na-polskie-inwestycje-w-Kazachstanie.html
 • “Investment policy review Kyrgyzstan”. (2016, December 2). UNCTAD. Retrieved from: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d3_en.pdf
 • “Kazakhstan investment climate statement 2015”. (2016, December 5). US Department of State. Retrieved from: https://www.state.gov/documents/organization/241825.pdf
 • “Kazakhstan, mineral resources”. (2017, May 15). Central Asia Country. Geoportal of Kazakhstan. Retrieved from: http://www.geoportal-kz.org/index.php/en/geoinfo-en/catalogen
 • “Kazakhstan reveals country main investors” (2017, May 23). Azernews. Retrieved from: https://www.azernews.az/region/88673.html
 • “Kyrgyzstan, foreign investment”. (2017, May 23). US Department of State. Retrieved from: https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/kyrgyzstan/investing-3
 • “Kyrgyz Republic Investment Climate statement 2015”. (2017, May 24). US Department of State.  Retrieved from: https://www.state.gov/documents/organization/241834.pdf
 • Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Armaty w dniu 21 września 1994 r. (1994). Dz. U. 1995, 121, 586. 
 • “Misja gospodarcza do Kirgistanu przy okazji IV posiedzenia Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej pod przewodnictwem Ministra Andrzeja Dychy” (2017, November 23). Krajowa Izba Gospodarcza. Retrieved from: https://goo.gl/6xTgHb
 • “Misja gospodarcza do Uzbekistanu 7-10.XI .2016”. (2017, November 24). Krajowa Izba Gospodarcza. Retrieved from: http://kig.pl/relacja-misja-gospodarcza-do-uzbekistanu-7-10-xi-2016-r
 • Muminov, B. (2016). “Latest Amendments in the Foreign Investment Laws of Uzbekistan: Manifestation of Serious Ambitions for Change?”. Russian Law Journal, 4., pp. 129–141.
 • Parvin, A. (2007). “Foreign Investment and Economic Reform in Tajikistan. Problems of Economic Transition, 50(6), pp. 32–83.
 • “Protokół z IV posiedzenia Polsko- Tadzykistańskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej” (2017, November 25). Izba Mleka. Retrieved from: http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2014/07/SKMBT_36314072409490.pdf
 • Porozumienie o partnerstwie i współpracy ustanawiające partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, podpisane w Brukseli, w dniu 23 stycznia 1995 r. (1995). Dz. U. L. 196, July 28, 1999.
 • “Polskie placówki za granicą”. (2017. November 24). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Retrieved from: http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki
 • “Poszukiwanie inwestycji dla projektu oczyszczania składowisk technicznych”. (2017, November 25). Portal Promocji Eksportu. Retrieved from: https://goo.gl/qpvDWz.
 • “The presentation of investment potential of Uzbekistan took place in Warsaw”. (2017, November 26). National Bank of Kazakhstan. Retrieved from: http://nbu.uz/en/press-center/news/the-presentation-of-investment-potential-of-uzbekistan-took-place-in-warsaw
 • Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzony w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. (1996). Dz. U. 1996, 26, 115. 
 • “Tajikistan Investment Climate Statement 2015”. (2017, May 25). US Department of State. Retrieved from: https://www.state.gov/documents/organization/241973.pdf
 • “Tajikistan attracted US$2.877 billion in FDI in eight years” (2017, November 26). Media Plus. Tajikistan. Retrieved from: https://news.tj/en/news/tajikistan-attracted-us2877-billion-fdi-eight-years
 • “Turkmenistan Investment Climate Statement 2016”. (2017, November 26). US Department of State. Retrieved from: https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2016/sca/254495.html
 • “Turkmenistan szansą dla polskich firm”. (2017, November 26). Money.pl. Retrieved from: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/turkmenistan-szansa-dla-polskich-firm,168,0,1744040.html
 • “Turkmenistan - 9.4-Foreign Direct Investment & Foreign Portfolio Investment Statistics”. (2017, November 26). Export.gov. Retrieved from: https://www.export.gov/article?id=Turkmenistan-openness-to-foreign-investment
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, podpisana w Ałmaty w dniu 21 września 1994 r. (1995). Dz. U., 121, 584.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Astanie w dniu 6 lipca 2005 r. (2006). M.P., 13, 171.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r. (2004). Dz. U., 228, 2304.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Biszkeku dnia 25 października 2002 r. (2004). M.P., 38, 671.
 • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. (2005). Dz. U., 12, 92.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turkmenistanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Aszchabadzie dnia 17 marca 2015 r. (2015). M.P., 1006.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. (1995). Dz. U., 116, 559.
 • Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. (1995). Dz. U., 116, 561.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Taszkencie dnia 2 października 2007 r. (2008). M. P., 82, 721.
 • “Uzbekistan, Investment climate statement 2015”. (2017, November 20). US Department of State. Retrieved from: https://www.questia.com/library/journal/1P3-4311916291/uzbekistan-investment-climate-statement-2015
 • “Uzbekistan: Foreign Direct Investment percent GDP”. (2017, November 18). The Global Economy. Retrieved from: http://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/Foreign_Direct_Investment.

 

investments direct investments Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan The Republic of Uzbekistan Poland

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart