The Role of NGOs in the Development of Societies and Overcoming the Consequences of Crises: Case Studies of Poland and Russia

Author: Elena V. Kucheryavaya
Institution: University of Warsaw (Poland)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 166-177
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016013
PDF: ppsy/45/ppsy2016013.pdf

The aim of the article is to present the results of the research conducted by author in Poland and Russia last years, as well as to analyse the ways for improvement the situation in civil society in these countries. The author postulates the need of new understanding of the role of non–governmental organizations in times of crises, which happened in Europe and in the world in recent years (the world financial crisis, migration crisis, political crises in Poland and Russia, the crisis of European integration, etc.). Presented in this article research demonstrates, that mass–media, governments and ordinary people in Poland and Russia see the role of non–governmental organisations primarily in the social problems solving. Moreover, different other studies analysed in the article demonstrate the weakness of non–governmental sector and civil society in these countries. Author concludes that non–governmental organizations have to work in coalitions, because this way they can receive support from other institutions in the network and promote their activities on a larger scale. Networking, federations and coalitions of non–governmental organizations are the significant force in society. It is very important especially in a context of social development of Poland and Russia and overcoming the consequences of crises. 

References:

 • Adamiak, P., Charycka, B., & Gumkowska, M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015: Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Auzan, A. (2007). Społeczeństwo w Rosji: przyczyny słabości i zapotrzebowanie na społeczną siłę. In Imperium Putina (pp. 103–115). Warszawa: Fundacja S.Batorego.
 • Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Bieleń, S. (Ed., 2013). Rosja w procesach globalizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA–JR & Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 • Bogacz–Wojtanowska, E. (2011). Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Trzeci Sektor, special edition 2010/2011, 79–87.
 • Civil Society in Russia (2014, December 10). European Economic and Social Committee. Retrieved from http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex–opinions.30768 
 • Dudkiewicz, M. (2006). Medialny wizerunek działań pozarządowych. Societas Communitas, 2(2), 187–196.
 • Evers, A., & Laville, J.–L. (2004). The Third Sector in Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Evdokimova, N. (2012, July 6). Ekspertnoe zakljuchenie na zakonoproekt № 102766–6. Obshchestvennye novosti Severo–Zapada. Retrieved from http://www.cogita.ru/dokumenty/natalya–evdokimova.–ekspertnoe–zaklyuchenie–na–zakonoproekt–no–102766–6
 • Frączak, P. (2011). Relacje państwo a sektor pozarządowy. In Materiały VI OPIF (pp. 66–67). Warszawa.
 • Gliński, P., & Gawin, D. (2006). Civil Society in the Making. Warszawa: IFiS PAN
 • Godlewski, T. (2014). The Rulers and the Ruled – civic competence in politics as a criterion of democracy. Polish Political Science Yearbook, 43, 363–376.
 • Henderson, S. (2011). Civil Society in Russia: State Society Relations in the Post–Yeltsin Era. Oregon State University.
 • Iwankiewicz–Rak, B. (2006). Siła wizerunku organizacji pozarządowej, Trzeci sektor, 5, 30–36.
 • Jakobson, L.I. (Ed., 2008). Civil society development factors and mechanisms of its interaction with the state. Moscow: Vershina.
 • Jakobson, L. I., Mersiyanova, I. V., Kononykhina, O. et al. (2011). Civil society in modernising Russia. Moscow: Higher School of Economics Publishing House.
 • Jakobson, L. I., & Sanovich, S. V. (2010). The Changing Models of the Russian Third Sector: Import Substitution Phase. Journal of Civil Society, Vol. 6, No. 3, 279–300.
 • Jakubowski, W., Mizerska–Wrotkowska, M., & Wojtaszczyk, K.A. (Eds., 2014). Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004 – 2014). Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 • Koźlicka–Glińska, R. (2006). Od uczestnictwa do dyplomacji społecznej? – udział organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych. Trzeci Sektor, 5, 118–124.
 • Kucharczyk, J., & Jovitt, J. (Eds, 2008). Democracy’s New Champions. European Democracy Assistance after EU Enlargement. Prague: PASOS.
 • Kuczerjawaja, E. (2013). Sektor pozarządowy w oczach społeczeństwa polskiego i rosyjskiego. Trzeci Sektor, 30, 42–52.
 • Kuczerjawaja, E. (2014). Współpraca międzysektorowa w Polsce i Rosji – tendencje w ostatnim ćwierćwieczu. Trzeci Sektor, 32, 51–62.
 • Kuraszko, I. (2008). Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności firm. Trzeci Sektor, 12, 9–18.
 • Makowski, G. (2010). Civil society in Poland – challenges and prospects. In J.Kucharczyk, & J.Zbieranek (Eds.) Democracy in Poland 1989–2009. Challenges for the future (pp. 115–129). Warsaw: Institute of Public Affairs.
 • Makowski, G. (2014, October 10). Civil Society in Poland – Empty Shell in Free Market Jungle. Open Government. Retrieved from http://www.opengoveu.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=33%Acivil–society–in–poland&Itemid=508 
 • Marszałek–Kawa, J., & Chodubski, A. (Eds., 2014). Wielowymiarowość politologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mersiyanova, I.V. (2010). Tendencii razvitija grazhdanskogo obshchestva (po rezul'tatam empiricheskih issledovanij). Moscow: Higher School of Economics.
 • Mersiyanova, I. V. (2013). Charitable practices in Russian civil society: trust and distrust as factors of involvement. In Trust in society, business and organization (pp. 179–192). Moscow: Cogito–Centre–IPRAS Publishing House.
 • Muchametov, R.S. (2014). Conservative Processes in Socio–Political Life in Russia under President Vladimir Putin. Studia Politologiczne, 33, 62–69.
 • Nowotny, S. (2006). Wizerunek trzeciego sektora w opinii publicznej, Trzeci Sektor, 5, 7–29.
 • Proskuryakova, L., Vandisheva, E., Belyaeva, N., & Bychkova, E. (2005). An Assessment of Russian Civil Society 2005, CIVICUS Civil Society Index Report for the Russian Federation. St.Petersburg: Center for Humanities and Political Studies ”Strategy”.
 • Przewłocka, J., Adamek, P., & Herbst, J. (2013). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Pudło, W. (2015). The Role of the Principle of Subsidiarity in the Third Sector in the Republic of Poland. Polish Political Science Yearbook, 44, 220–237.
 • Reichel, J. (2010). Realizacja strategii CSR w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi. In Z.Pisz, & M.Rojek–Nowosielska (Eds.). Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne (pp. 97–109). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Reichel, J., & Rudnicka, A. (2009). Collaboration of NGOs and Business in Poland. Social Enterprise Journal, Vol. 5, No. 2, 126–140.
 • Russian Federation Act of Law (2012, July 23). Federalnyj zakon ot 20 ijulja 2012 g. N 121–FZ ”O vnesenii izmenenij v otdelnye zakonodatelnye akty Rossijskoj Federacii v chasti regulirovanija dejatelnosti nekommercheskih organizacij, vypolnjajushchih funkcii inostrannogo agenta”. Rossiyskaya Gazeta, No 5839 (166). Retrieved from http://www.rg.ru/2012/07/23/nko–dok.html 
 • Rymsza, M., & Załęski, R. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu a trzeci sektor. Trzeci Sektor, 12, 2–8.
 • Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje (2014). Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce: Wstępna analiza (2007). Warszawa: UNDP.
 • Stepovik, M. (2012, July 5). Pravozashchitniki kritikujut zakonoproekt ob ogranichenii dejatel'nosti NKO. Deutsche Welle.
 • The 2009 Report on the State of Civil Society in the Russian Federation. (2010). Moscow: Civic Chamber of the Russian Federation.
 • The 2010 Report on the State of Civil Society in the Russian Federation. (2010). Moscow: Civic Chamber of the Russian Federation.
 • The 2015 Report on the State of Civil Society in the Russian Federation (2015). Moscow: Civic Chamber of the Russian Federation.
 • Tyurin, G. (2007). Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik modernizacji Rosji. In M. Rymsza (Ed.) Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa. Warsaw: Institute of Public Affairs.
 • Witkowska, M. (Ed., 2009). Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej. Warszawa: ASPRA–JR.
 • Wojtaszczyk, A.K., & Nadolska, J. (Eds, 2016). Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania. Warszawa: ASPRA–JR.
 • Wódz, K. (2007). Negocjowana demokracja – czyli europejskie governance po polsku. Warszawa: Scholar.
 • Wyka, A. (1993). Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa.
 • Załęski, R. (2008). Ku nowej marce sektora organizacji społecznych w Polsce, Trzeci Sektor, 12, 75–80.



Internet Resources:

 

crises comparative analysis public opinion civil society non–governmental organisations Russia Poland

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart