The Political Leadership Section of the Polish Political Science Association: Origins and Activity

Author: Maciej Hartliński
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 399-403
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016030
PDF: ppsy/45/ppsy2016030.pdf

One of the most important aspects of academic life is cooperation between researchers from different centres. Different levels of experience, approaches and paradigms enable researchers to observe the complete image of categories. The Political Leadership Section of the Polish Political Science Association has been formed during the Second Nationwide Congress of Political Science in Poznań (2012). The Association’s Board has established it on February 7, 2013. Since that day the section integrates scholars from different universities interested in issues of political leadership, it supports development of this research field in Poland, it collects published monographs, editions and papers relevant to this field and it coordinates development of teaching standards in education on political leadership. The section’s activity and its role in Polish academic community proves that this topic has become a significant aspect of social sciences in the country. 

References:

 • Bankowicz, M. (2007). Przywódcy polityczni współczesnego świata: mężowie stanu, demokraci i tyrani. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Biernat, T. (2000). Józef Piłsudski – Lech Wałęsa. Paradoks charyzmatycznego przywództwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bodio, T. (Ed.) (2001). Przywództwo polityczne. Warszawa: Elipsa.
 • Bodio, T. (Ed.) (2010). Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, Warszawa: ASPRA–JR.
 • Bodio, T. (Ed.) (2012a). Kaukaz: Mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych. Warszawa: ASPRA–JR.
 • Bodio, T. (Ed.) (2012b). Kaukaz: Transformacja przywództwa i elit politycznych. Warszawa: ASPRA–JR.
 • Bodio, T. (Ed.) (2014). Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne. Warszawa: ASPRA–JR.
 • Bodio, T., Jakubowski, W. (Eds.) (2010). Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP. Warszawa: ASPRA–JR.
 • Hartliński M. (2011). Przywództwo partyjne w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Hartliński M. (2012). Przywództwo polityczne. Wprowadzenie. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.
 • Hartliński M. (Ed.) (2013). Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kasińska–Metryka, A. (2012). Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 • Kasińska–Metryka, A. (Ed.) (2014). Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 • Kotras, M. (2009). Przywództwo polityczne na poziomie regionu. Przykład województwa łódzkiego. łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego.
 • Marszałek–Kawa, Joanna & Morin, Fabrice (2014). François Hollande – a Hope for Change the First Year’s Balance of the Government at the Elysee Palace. Polish Political Science Yearbook, 43, p. 141–154.
 • Piasecki, A.K. (Ed.). (2013). Lider społeczny w XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Pierzchalski, F. (2013a). Modern Conceptual–Theoretical Transformations of Political Leadership. Polish Political Science Yearbook, 42, p. 151–162.
 • Pierzchalski, F. (2013b). Morfogeneza przywództwa politycznego: pomiędzy strukturą a podmiotowością sprawczą. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • Rubisz, L., Zuba., K. (Eds.) (2004). Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sielski, J. (2013). Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sielski, J., Czerwiński, M. (Eds.) (2008). Przywództwo polityczne – przywództwo partyjne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szklarski, B. (2006). Przywództwo symboliczne: Między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Wiatr, J. J. (2008). Przywództwo polityczne. Studium politologiczne. łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej w łodzi.
 • Żukiewicz, P. (2009). Liderzy polityczni w komisjach śledczych. Toruń: Wydawnictwo Duet.
 • Żukiewicz, P. (2011). Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 • Żukiewicz, P. (2012). Przywództwo labilne. Mechanizmy powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego. Wrocław–Poznań: Centrum Analiz Systemów Politycznych
 • Żukiewicz, P. (2013). Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Żukowski, A. (Ed.) (2008). Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

 

political science in Poland research section leadership political leadership opinion

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart