European Federation as a Systemic Response to the Crisis of Leadership in Europe?

Author: Marcin Ociepa
Institution: University of Opole (Poland)
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 32-47
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2015004
PDF: ppsy/44/ppsy2015004.pdf

The idea of European federation keeps recurring in politicians' and intellectuals' discourses on the future of the European Union. The logic of global rivalry of “large territories” favors this in particular, as it somehow forces Europe’s states to enter into a tighter integration if they want to realize their politics. The biggest challenge which the Union faces is the problem of leadership, understood both in the context of internal policy and relationally towards the surrounding. The problem, however, is the diversity of the member states and the unrelenting tension between particular concern about a national interest and European universalism. European federation sensu stricto, just because of this diversity has still been a utopian project. The future of the European Union most probably lies in a new intermediate model, as unique as the European Commonwealths used to be in the 1950s.

References:

 • Antoszewski, A. (Ed.). (2002). Leksykon politologii. Wrocław: ATLA 2.
 • Applebaum, A. (2014, April 16). A fearful new world, imperiled by Russia’s subterfuge. Retrieved from http://www.washingtonpost.com/
 • Braningan, T. (2012). Chinese ambassador attacks 'cold war' fears over Confucius Institutes. Retrieved from http://www.guardian.co.uk/
 • Choduń, M., Nowicki, M. (2011, September 13). Chińczycy wyruszyli na podbój świata. Czy wykupią Unię Europejską?. Retrieved fromhttp://biznes.newsweek.pl/
 • Cichocki, M. (2012). Problem politycznej jedności w Europie. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Habermas, J. (2009). Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jendroszczyk, P. (2012, June 26). Berlin nie wyklucza referendum, Rzeczpospolita, 9257.
 • Judt, T. (1998). Wielkie złudzenie? Esej o Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kedaj, W., Mokrzycka, K. (2010). Chiny kupują Europę, Wprost, 1433.
 • Kissinger, H. (2014). O Chinach. Wołowiec: Czarne.
 • Magierowski, M. (2012, July 7). Malowanie na żółto. Plus Minus. Tygodnik Rzeczpospolitej, 1010.
 • Menon, A. (2013). Europa: Stan Unii. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
 • Milczarek, D., Zajączkowski, K. (2014). Unia Europejska we współczesnym świecie: olbrzym gospodarczy, polityczny karzeł? In W. Jakubowski, M. Mizerska-Wrotkowska, K. A. Wojtaszczyk, (Eds.). Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004–2014). Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 • Niedziński, B. (2012, July 7). Cameron gotowy do referendum. To początek końca Unii?. Retrieved from http://wiadomosci.dziennik.pl/
 • Nye, J. (2007). Soft Power. Jak osiągnąć Sukces w polityce światowej – perswazyjne środki oddziaływania politycznego (kultura, propaganda, dyplomacja). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Ociepa, M. (2013), European identity from the perspective of political integration of the continent. In W. Musialik (Ed.), The identity: global, European and local perspective. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Raabe, S. (2009). Spór o gazociąg przez Bałtyk. Zagrożenie czy konieczna poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Warszawa: Raporty Fundacji Konrada Adenauera, nr 14.
 • Rymarczyk, J. (ed.). (2010). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sikorski, R. (2011). Speech by Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland Radosław Sikorski delivered in Berlin on 28 November 2011. Retrieved from http://www.msz.gov.pl/
 • Sikorski, R. (2012, May 9). Is Europe destined to become super Monaco, or superpower?. Financial Times.
 • Staniszkis, J. (2006). O władzy i bezsilności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Szczerski, K. (2011). Wewnętrzna sprzeczność, jako istota integracji europejskiej. Pressje, Briefcase XXVI/XXVII.
 • Wallace, W. (1994). Rescue or Retreat? The Nation State in Western Europe, 1945–93. Political Studies, 42.
 • Zielonka, J. (2007). Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Koniec szczytu UE. Będzie Europa „trzech prędkości”?. (2012, January 30). Retrieved from http://www.polskatimes.pl/
 • Topolanek krytykuje protekcjonizm, uderza we Francję? (2009). Retrieved from http://www.rp.pl/

 

 

globalization European identity European federation the European Union

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart