Russian Active Measures in Psychological Warfare

Author: Justyna Doroszczyk
Institution: Polish Academy of Sciences (Poland)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 521-534
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018306
PDF: ppsy/47-3/ppsy2018306.pdf

The aim of the article is to analyse Russian active measures in the context of psychological warfare. Active measures are defined as the actions of political warfare conducted by Russian secret service. In case of Russian Federation they are the core of psychological operations that are tools of realising international and domestic policy priorities. Active measures include disinformation campaigns and supporting insurgency in opponent states. Regarding the context of psychological operations active measures are designed to model the mental sphere of opponent society. Active measures are aimed at weakening the unity of the European Union as well as common trust in NATO. Creating favourable atmosphere for Russian activity is the main goal of implementing active measures. Therefore active measures are considered as a great part of Russian interpretation of psychological warfare. Although active measures can support the military activity they are designed to influence the mental sphere of opponent society and are used to create opinions and interpretations that match Russian interests. Those measures are difficult to identify and therefore are threats that are not easy to counteract.

References:

 • Cimbalaa, S.J. (2014). “Sun Tzu and Salami Tactics? Vladimir Putin and Military Persuasion in Ukraine”. The Journal of Slavic Military Studies, 07/2014 (27(3)), p. 359 – 379.
 • Cole, R. (2010). “Irregular threats and challenges”. Marine Corps Gazette, No. 10, p. 80 – 81.
 • Darczewska, J. & Żochowski, P. (2017). Środki aktywne. Rosyjski towar eksportowy. Warsaw: OSW im. Marka Karpia.
 • Dugin, A. (2002). Filosofija Tradicjonalizma. Moskwa: Arktogeja.
 • Dugin, A. (2004). Projekt „Jewrazja”. Jauza: Eksmo.
 • Ellul, J. (1973). Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. New York: Konrad Kellen&Jean Lerne.
 • Gray, C. (2007). Another Bloody Century, Future Warfare. London: Phoenix Press.
 • Haaland, J. & Heier, T. (eds.). (2016). Ukraine and Beyond: Russia’s Strategic Security Challenge to Europe. London: Palgrave McMillan.
 • Iwanow, S.A. (2013). “Informacjonnaja wojna: susznost i osnownyje formy”. Izwiestja AltGU, №4 (80), p. 276 – 279.
 • Korablewa, W.J. (2012). “Informacjonnyje wojny w sowriemiennom mire” Wiestnik MGLU, №25 (658), p. 104 – 115.
 • Kossek, M. (2016). Psychologia operacyjna w praktyce. Retrived from https://sztab.org/psychologia-operacyjna-w-praktyce/,
 • Kruglow, W., Lowcow, D. (1999). “Koncepcija informacjonno-udarnoj operacii w sowremiennoj wojnie”. Obozrewatiel, No. 12, p. 49 – 51.
 • Krysko, W., G. (1999). Siekrety psichologiczeskoj wojny (celi, zadaczi, metody, formy, opyt). Mińsk: Harvest.
 • Lidel, K. (2010). Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem. Warszawa: Diflin.
 • Linebarger, P.M. (1948). Psychological Warfare. Washington: Infantry Journal Press.
 • Messner, J. (2004). Wsiemirnaja Mjatieżwojn Moskwa: Kuczkowe Pole.
 • Mitrokhin, V.&Andrew, Ch. (2000). The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West. London: Penguin Books.
 • “О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (2014)”, Retrived from http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129631.
 • Panarin, I. (2006). Informacjonnaja wojna i geopolitika. Moscow: Pokolenije.
 • Poczepcow, G.G. (2000). Psichologiczeskije wojny. Kiev: Wakler.
 • Sanders, R., Brown, F.R. (1961). National Security Management: Global Psychological Conflict. Washington: Industrial College of The Armed Forces.
 • Shleifer, R. (2011). Perspectives of Psychological Operations (PSYOP) in Contemporary Conflicts: Essays in Winning Hearts and Minds. Sussex: Sussex Academic Press.
 • Slipczenko, W.I. (2002). Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего. Moscow: Wiecze.
 • Solowjow, A.W. (2010). “Informacjonnaja wojna: ponjatie, codierzanie, prospektiwa”. Prostranstwo i wremja, №2, p. 75 – 81.
 • Sun Tsu (2013). Sztuka Wojny czyli Trzynaście Rozdziałów. Warsaw: Helion.
 • Szekowcow, A. (2017). Russia and Western Far Right:Tango Noir. Londyn: Routledge.
 • Toeffler, A. (1980). Third Wave. The Classic Study of Tomorrow. New York: Bantam Books.
 • Van Baard, T. (2009). “The moral dimension of Asymmetrical Warfare – an Introduction”. In T. Van Baard, Verweji, D.E.M (eds.). The Moral Dimension of Asymmetrical Warfare. Counter –Terrorism, Democratic Values and Military Ethics (1 – 29). Leiden-Boston: Martinus Nijhof Publishers.
 • Volkoff, V. (1990). Oręż wojny. Warsaw: Wydawnictwo Delikon.
 • Wasiljewa, M.M. (2012). “Informacjonnoje orużenije kak sredstwo uprawlenija obszestwienno-politicz­eskimi procesami”. Wiestnik MGLU, №25 (658), p. 30 – 38.
 • Yefrimov, Y.A. & Chermashentsev, S.G. (1978). “Maskirovka”. In Soviet Military Encyclopedia, Vol. 5, p. 175 – 177. Moscow: Voyenizdat.
 • Zapała, B., & Sokała, W. (2011). Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

secret service active measures Russian Federation security

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart