Polish Involvement in Peacekeeping Operations and Stabilisation Missions from the Perspective of The Foreign Policy

Author: Renata Podgórzańska
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 63-80
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201405
PDF: rop/2014/rop201405.pdf

The involvement of Poland in the activities of the international community for strengthening peace, security and stability in conflict-prone states and regions was one of significant elements of the foreign policy pursued afier 1989. It assumed various forms, from diplomatic initiatives and activities, to the direct participation in international peacekeeping operations and stabilisation missions. The involvement of Poland in the activities of the international community for strengthening peace, security and stability in conflict-prone states and regions was one of significant elements of the foreign policy pursued afier 1989. It assumed various forms, from diplomatic initiatives and activities, to the direct participation in international peacekeeping operations and stabilisation missions.

REFERENCES:

 • Bąk T., Rola i zadania polskich wojskowych w operacjach wsparcia pokoju na Bałkanach, in: P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds.), Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, Łódź 2011.
 • Bieleń S., Polityka zagraniczna w stosunkach międzynarodowych, in: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (eds.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Ciechanowski G., Operacje pokojowe ONZ w XX wieku, Toruń 2013.
 • Ciechanowski G., Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych poza granicami kraju w latach 1953 – 1989, Toruń 2009.
 • Cziomer E., Polityka zagraniczna państwa, in: E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz (eds.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków 2005.
 • Dobroczyński M., Stefanowicz J., Polityka zagraniczna, Warszawa 1984.
 • Dobrowolska-Polak J., Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE, „Policy Papers” 2008, No. 3.
 • Fryc M., „Doktryna Komorowskiego” – próba scharakteryzowania. Idea, zakres, priorytety, realizacja, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, No. 2.
 • Gaj K., Zuziak J., Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach pokojowych (1953 – 2011), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, No. 5.
 • Jóźwiak A., Marcinkowski Cz., Udział polskiej jednostki wojskowej w siłach stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie, „Sprawy Międzynarodowe” 1999, No. 3.
 • Jóźwiak A., Marcinkowski Cz., Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych, Warszawa 2002, p. 13.
 • Kajetanowicz J., Wojsko Polskie w operacjach utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego 1973 – 2008, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2009/2010”, Wrocław 2010.
 • Kozerawski D.S., Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973 – 1999. Konflikty – interwencje o bezpieczeństwo, Toruń 2012.
 • Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2008.
 • Kukułka J., Polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna, in: J. Kukułka, R. Zięba (eds.), Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992.
 • Lasoń M., Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003 – 2008, Kraków 2010.
 • Łastawski K., Misje i operacje pokojowe w polskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe” 2006, No. 1 – 2;
 • Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000.
 • Marcinkowski C., Istota i ewolucja misji pokojowych ONZ, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, No. 5.
 • Marcinkowski Cz., Istota i ewolucja misji pokojowych ONZ, in: M. Marszałek, J. Zuziak (Ed.), Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych, Warszawa 2010.
 • Osica O., Fałszywy motyw i słabe państwo, „Rocznik Strategiczny 2008/2009”, Warszawa 2009.
 • Pawłowski K., Misje pokojowe i operacje stabilizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na początku XXI wieku: przesłanki i głosy krytyczne, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol5/Pawlowski.
 • Piątkowski P., Daca A., Konflikty zbrojne w otoczeniu Polski: Była Jugosławia, Warszawa 1996.
 • Piątkowski P., Operacja IFOR „Wspólny Wysiłek” w Bośni i Hercegowinie, Warszawa 1996.
 • Podgórzańska R., Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego, Toruń 2013.
 • Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012 – 2016, Warszawa 2012.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, p. 62.
 • Zając J., Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na początku XXI wieku, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2007, nr 4.
 • Zawistowska M., Polityczna i wojskowa obecność NATO na Bałkanach w latach 1992 – 1999, „Ekspertyzy”, Departament Strategii i Planowania Polityki MSZ 2000, No. 94.
 • Zięba R., Paradoksy polityki zagranicznej Polski w okresie transformacji, in: M. Karwat (ed.), Paradoksy polityki, Warszawa 2007.

stabilisation missions Peacekeeping operations foreign policy

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart