The Russian Federation’s neo-imperial expansionist strategy for the Post-Soviet region discussed using the example of the Russo-Georgian conflict of 2008

Author: Marcin Orzechowski
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7272-6589
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 30-43
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201802
PDF: rop/2018/rop201802.pdf

The subject of this article is the analysis of the conflict between the Russian Federation and Georgia in 2008. The conflict has opened a new stage in Russia’s strategic drive to make decisions and implement them in areas recognized as important for the security of the country, even if they are outside its borders. The Georgian case clearly indicated that Russia wants to maintain its dominant position in the entire post-Soviet area. The region of the Caucasus remains an extremely important area for Russia, where it wants to maintain strategic control. The author proves in his article that the main determinants influencing the policy of the Russian Federation in the Caucasus region are: maintaining the greatest possible impact on the internal situation of the countries of the region, the maximum hindering possible integration with the Euro-Atlantic structures, the largest economic dependence on Russia, taking control over key sectors of the economy, maintaining military presence, isolation of the North Caucasus from Georgia, maintaining a monopoly on energy supplies, interest in Azeri mineral resources, striving to take over control of natural gas transport.
The Russian-Georgian conflict of 2008 was one of the elements of Russia’s demonstration of the consequences of maintaining its dominant position in the post-Soviet area. The sphere of influence extends not only to Eastern Europe but also to the socalled Putin’s doctrine extends, in fact, to the entire area of the former USSR.

REFERENCES:

 • Alborowa, D., Allen, S., Kalandariszwili, N. (2016). Cena konflikta: Osnownyje izmierienija Gruzino-Jużnoosietinskowo kontieksta, Uniwersytet Dżordża Me­jsona, SSza. Downloaded from: http://scar.gmu.edu/cpp/cost-of-conflict-ru.
 • Barabanow, M., Ławrow, A., Cełujko, W. (2009). Tanki augusta., Moskwa. Down­loaded from: http://militera.lib.ru/h/0/pdf/sb_tanki-avgusta.pdf.
 • Bartuzi, W, Pełczyńska-Nałęcz, K., Strachota, K. (2008). Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zacho­dem, Raport Specjalny OSW. Downloaded from: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_kkpd.pdf.
 • Brążkiewicz, D. (2010). Wojna rosyjsko-gruzińska. Downloaded from: http://www.geopolityka.org/analizy/dariusz-brazkiewicz-wojna-rosyjsko-gruzinska.
 • Bryc, A. (2009). Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Chronologia soobytij w Jużnoj Osetii 8–12 awgusta 2008 goda. Downloaded from: https://ria.ru/osetia_spravki/20080811/150272529.html.
 • Cyganok, A. (2011). Wojna na Kawkazie 2008: russkij wzgliad. Gruzino-osietyn­skaja wojna 8 – 13 awgusta 2008 goda. Downloaded from: http://militera.lib.ru/h/0/pdf/tsyganok_ad01.pdf.
 • Falkowski, M. (2008). Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, Prace OSW nr 23, Downloaded from: http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_23.pdf.
 • Freizer, S., Pakhomenko, W. (2016). Cena jugoosietynskogo konflikta dla otnoszenij Rossiji i Jewropejskowo Sojuza. In: Cena konflikta: Osnownyje izmierienija Gruzino-Jużnoosietinskowo kontieksta, Downloaded from: http://scar.gmu.edu/cpp/cost-of-conflict-ru.
 • Furier, A.(2005). Zmieniający się Kaukaz na współczesnej mapie świata. In: A. Furier (ed.). Kaukaz w dobie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Wschodniego UAM.
 • Gierasimow, W. (2013). Ciennost nauki i priedwidienji. Nowyje wyzowy triebujut pierieosmyslenja form i sposobow wiedienja bojewych diejstwij. Wojenno-pro­myszliewyj Kurier, nr 8 94760, 27 fiewralia-5 marta 2013 goda.
 • Gołaś, K. (2011). Region Kaukazu w polityce Federacji Rosyjskiej. Wybrane as­pekty. Przegląd Geopolityczny, 3, Downloaded from: http://przeglad.org/wp-content/uploads/2015/01/Golas_Kamil_PG_t.3.pdf.
 • Grodzki, R.(2009). Wojna rosyjsko-gruzińska 2008. Przyczyny-przebieg-skutki. Za­krzewo: Replika.
 • Iwańczuk, K., Kapuśniak, T. (2008). Wstęp. In: K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (eds.). Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Janicki, K. (2009), Abchazja i Osetia Południowa. Pionki w grze mocarstw? (1992 – 2009). In: K. Janicki (ed.). Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych. Kraków – Warszawa: Erica.
 • Kosienkowski, M. (2008). Polityka Federacji Rosyjskiej wobec statusu Abchazji i Osetii Południowej. In: K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (eds.) Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Ławrow odrzuca europejski projekt rozejmu, Downloaded from: http://fakty.in­teria.pl/raport/gruzja-osetia/news/lawrow-odrzuca-europejski-projekt-roze­jmu,1160416.
 • Maciążek, P. (2010). Kaukaz-miękkie podbrzusze Rosji? Biuletyn Opinie, 36. Down­loaded from: http://fae.pl/biuletynopiniefaemiekkiepodbrzuszerosji.pdf.
 • Malak, K. (2008). Rosja wobec konfliktów na Kaukazie Południowym. In: P. Olsze­wski, K. Borkowski (eds.). Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Pi­otrkowskie.
 • Matcharashvili, I. (2013). Wojna rosyjsko-gruzińska. Wojna, które nie wstrząsnęła światem, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V.
 • Musiałowicz, B. (2008). Gruzja – wybrane problemy polityki wewnętrznej i za­granicznej. In: K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (eds.), Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Orzechowski, M. (2015). Od realistycznego pragmatyzmu do neoimperialnego ekspansjonizmu. Koncepcje polityki Federacji Rosyjskiej na obszarze post­radzieckim. In: A. Wojtaszak (ed.). Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Tom I. Teoria – Historia – Współczesność. Szczecin: Wydawnictwo Volumina.
 • Rocznik Strategiczny 2006/2007
 • Strachota K., Bartuzi W. (2008). Reintegracja czy rekonkwista? Gruzja wobec Abcha­zji i Osetii Południowej w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i międzyna­rodowych. Punkt Widzenia OSW. Downloaded from: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/punkt-widzenia/2008-04-15/reintegracja-czy-rekonkwista-gru­zja-wobec-abchazji-i-osetii.
 • Tiszajew F., Katzitadze N. (2009). Rossijko-gruzinskaja wojna 2008 goda i jejo posliedstwa. Downloaded from: http://regional-dialogue.com/ru.
 • Topolski, I. (2008). Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Zakauka­zia. In: K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (eds.). Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Włodkowska, A. (2008). Nowe aspekty rywalizacji na obszarze Kaukazu Połu­dniowego po zimnej wojnie. In: P. Olszewski, K. Borkowski, (eds.). Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 • Wyciszkiewicz, E. (2008). Rosyjski sektor naftowo – gazowy – uwarunkowania wewnętrzne i perspektywy rozwoju. In: E.Wyciszkiewicz (ed.). Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na ob­szarze postsowieckim. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Zasztowt, K. (2009). Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy – Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Departa­ment Bezpieczeństwa Międzynarodowego BBN, Downloaded from: www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=2473.

international relations Russian Federation Georgia Caucasus separatism

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart