Author: Benon Zbigniew Szałek
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9692-0885
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 137-149
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201810
PDF: rop/2018/rop201810.pdf

The aim of this paper is to present some praxiological reflections and doubts concerning the nature and reliability of political forecasting in present times.

REFERENCES:

 • Białek, J., Oleksiuk, A. (2009). Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat? Warszawa: Difin.
 • Boulding, K.E. (1963). Conflict and Defense, New York: Harper & Brothers.
 • Brewer, G. (1974). The policy sciences emerge: to nurture and structure a disci­pline. Policy Science 5 (3), pp.239-244.
 • Brunet, A., Guichard, J.-P. (2011). La visée hégémonique de la Chine, Paris: L’Harmattan.
 • Brzeziński, Z. (2013). Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęg Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Buchanan, P.J. (2011). Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025? Thomas Dunne Books.Polish edition: (2013). Samobójstwo supermocarstwa. Czy Ameryka przetrwa do roku 2025 ? Kobierzyce: Wyd. Wektory.
 • Chancellor, E. (1990). Devil Takes the Hindmost. A History of Financial Specula­tions, Polish ed.: (2001). Historia spekulacji finansowych. Warszawa: Muza S.A.
 • Cohen, E.A., Gooch, J. (1990). Military Misfortunes. The Anatomy of Failure in War. The Free Press, Polish ed.: (2010). Błędy i pomyłki w wojnach XX wieku. Warszawa: Bellona.
 • Decade Forecast: 1995-2005 (2005). Austin: Stratfor, Downloaded from: https:// www.stratfor.info/analysis/1995_2005_decade_forecast_g....
 • Decade Forecast: 2005-2015. (2005). Austin: Stratfor. Downloaded from: https://worldview.stratfor.com/forecast/decade-forecast-2005-2015.
 • Decade Forecast: 2015-2025 (2015). Austin: Stratfor. Downloaded from: https://worldview.stratfor.com/forecast/decade-forecast-2015-2025.
 • De Mesquita, B. (2002). Predicting Politics. Columbus: Ohio State University Press.
 • De Mesquita, B. (2009). The Predictioneer’s Game. Using the Logic of Brazen Self- Interest to See and Shape the Future, Random House.
 • De Mesquita, B. (2011). The Dictator’s Handbook: Why Bad Behaviour is Almost Always Good Politics. Random House.
 • Dungaciu, D., Cristea, D., Dumitrescu, D.A., Zaharie, S.P. (2018). Stratfor vs. Re­ality (1995-2025). Dilemmas in Global Forecasting.Romanian Journal of Eco­nomic Forecasting, XXI (1), pp.167-178.
 • Durschmied, E. (1999). The Hinge Factor. How Chance and Stupidity Have Changed History.Polish ed.: (1999). Czynnik zwrotny w bitwach. Warszawa:
 • Flint, C. (2006). Introduction to Geopolitics, Abingdon: Routledge.
 • Franklin, D., Andrews, J. (eds.) (2012). Megachange: The World in 2050. London: Profile Books/The Economist.
 • Friedman, G. (2009). The Next 100 Years. A Forecast for the 21st Century. New York- London-Toronto-Auckland: Doubleday.
 • Friedman, G. (2011). The Next Decade: What the World Will Look Like. New York: Doubleday.
 • Friedman, M. and R. (1983). Tyranny of the Status Quo. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Friedman, Th. (2005) The World is Flat., Polish ed.: (2006). Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Fukuyama, F. (2006) America at the Crossroads. Democracy, Power and the Neo­conservative Legacy.Polish ed.: (2006). Ameryka na rozdrożu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Gleiber, F.R., Rogerio, C.B. (2006). Uncertainty analysis in political forecasting. Decision Support Systems, 42, 1, p.25-35.
 • Green, R. (1998). The Concise 48 Laws of Power. London: Viking Penguin.
 • Hadnagy, Ch. (2011). Social Engineering: The Art of Human Hacking.Hoboken: Wiley.
 • Howlett, M., Ramesh, M. (1995). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems. Toronto-New York-Oxford: Oxford University Press.
 • Huntington, S. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Touchstone.
 • Jean, C. (2003). Geopolityka. Wrocław: Ossolineum.
 • Karwat, M. (2007). Teoria prowokacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Karwat, M. (2014). Podstawy socjotechniki dla politologów, polityków i nie tylko. Warszawa: Difin.
 • Keith, J. (1999). Mind Control, World Control. Kempton: Adventures Unlimited Press.
 • Kisielewski, T.A. (2002). Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostra­tegicznej. Rosja-Chiny-NATO. Toruń:Wyd. Adam Marszałek.
 • Klementewicz, T. (2013). Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Koch, E.R. (2013). Lizenz zum Töten. Die Mordkommandos der Geheimdienste. Berlin: Aufbau Verlag GmBH&Co.KG.
 • Kołodko, G. (2018). Czy Chiny zbawią świat? Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Koneczny, F. (1997). Prawa dziejowe. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dy­bowski.
 • Koneczny, F. (1999). O ład w historii, Wrocław: Nortom.
 • Konovalow, A. (2015). Critics on Stratfor Global Intelligence ‘Decade Forecast’. Sankt Petersburg - Riga.
 • Kula, H.M. (2005). Propaganda współczesna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Lakhani, D. (2008). Subliminal Persuasion: Influence and Marketing Secrets They Don’t Want You to Know. New York: Wiley.
 • Lamont, Ch. (2015). Research Methods in International Relations, London: SAGE.
 • Lau, R.R., Redlawsk, D.P. (2001). Advantages and disadvantages of cognotive heu­ ristics in political decision making. American Journal of Political Science. 45, pp. 951-971.
 • Legucka, A. (2013). Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbro­jnych na obszarze poradzieckim. Warszawa: Difin.
 • Lorenzi, J.-H., Berrebi, M. (2015). Un monde des violences. L’économie mondiale 2016-2030. Paris: Groupe Eyrolles.
 • Lubowski ,A. (2013). Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?. Kraków: Wydawnic­two Znak.
 • Mauldin, J. (2005). Forecast: The Next Ten Years. Thoughts from the Frontline. April 16.
 • McRae, H. (1996). The World in 2020: Power, Culture and Prosperity. Boston: Har­vard Business School Press.
 • Morris, I. (2010). Why the West Rules - For Now., Polish ed.: (2015). Dlaczego Zachód rządzi - na razie. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Murray, D. (2017). The Strange Death of Europe. London: Bloomsbury Publishing.
 • Nouzille, V. (2015). Les Tueurs de la Republique. Paris: Librairie Artheme Fayard.
 • Pacepa, I.M., Rychlak, R.J. (2013). Disinformation. WND Book Inc., Polish ed.: (2013). Dezinformacj Gliwice: Helion.
 • Pawełczyk, P. (2000). Socjotechniczne aspekty gry politycznej. Poznań: Wydawnic­two Naukowe UAM.
 • Plebaniak, P. (2017). 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutec­znego działania. Poznań: Zysk i Ska.
 • Randers, J. (2012). 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. Vermont: Chel­sea Green Publishing.
 • Roth, J. (2016). Smolensk 2010 - Verschwörung die die Welt veränderte, Polish ed.: (2016). Smoleńsk 2010. Spisek który zmienił świat. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Rydlewski, G. (2009). Rządzenie w świecie megazmian. Warszawa: Dom Wydawnic­zy: Elipsa.
 • Shirreff, R. (2016). 2017: The War with Russia, Polish ed.: (2016). 2017 Wojna z Rosję. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Slonim Ori (2018). National intelligence: A tool for political forecasting and the forecasting of rare events. Technological Forecasting and Social Change. 128, March 2018, pp.245-251.
 • Sun Tzu (1963). The Art of War. Oxford: At the Clarendon Press.
 • Sun Pin.(1995), Military Methods of the Art of War. New York: Barnes & Noble Books.
 • Szałek, B.Zb. (2008). Kilka refleksji na temat sprawności rządzenia i gospodarowania w Afryce, w: Pomoc Afryce - rzeczywistość czy fikcja? M. Bytyń, J. Bylińska (eds.). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Szałek, B.Zb. (2015a) Kilka prakseologicznych uwag na temat globalnych wyzwań w kontekście Polski, in: Teoria i praktyka polityki. Perspektywa szczecińskich poli­tologów, R. Podgórzańska, J. Ruszkowski, Szczecin: WNWHUS Minerwa, pp.97-114.
 • Szałek, B.Zb. (2015b). Kilka prakseologicznych refleksji na temat geopolityki i myśli politycznej. Od geopolityki do topologii politycznej, in: Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Vol. 1. Ed. A. Wojtaszak. Szczecin: WNWHUS Minerwa, p.127- 149.
 • Szałek, B.Zb. (2015c). Geopolitics, Political Topology and Hybrid Warfare, Reality of Politics. 6, p. 86-97.
 • Taleb, N.N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House.
 • Thom, T. (1972/1975). Stabilité structurelle et morphogenèse (Structural stability and morphogenesis. An outline of a general theory of models), Reading, Mas­sachusetts: Benjamin W.A.
 • Tokarz, M. (2006). Perswazja. Manipulacja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Trejderowski, T. (2009). Podstawy manupulacji w praktyce. Warsza­wa: Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Volkoff, V. (1986). La désinformation arme de guerre. Paris: Julliard.
 • Weir, W. (1993). Fatal Victories. History’s Most Tragic Military Triumphs and the High Cost of Victory. New York: Pegasus Books.
 • Żurawski vel Grajewski, P. (2010). Geopolityka - siła - wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart