Putin i jego wersja „polityki historycznej” kierowanej do Rosjan

Author: Lech Wyszczelski
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 125-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2022408
PDF: so/24/so2408.pdf

Putin and His Version of “Remembrance Policy” Towards Russians

The Russian “remembrance policy” is an approach to instrumental treating history for creating new image of Russian patriotism after the collapse of the USSR. It has been initiated by Gorbachev, supplemented by Yeltsin, and specified by Putin. The latter has used history for actual politics. It has little to do with the historical truth but that is not important in his “remembrance policy”. Significant is a possibility of placing its elements the “information warfare” that aims to enhance the imperial position of contemporary Russia, also by using military force. A “remembrance policy” understood in this way has served for building strong Russian nationalism.

Путин и его версия «исторической политики», направленной к россиянам

Российская «историческая политика» — это попытка инструментальной трактовки истории с целью формирования нового образа русского патриотизма после распада СССР. Его иниции-ровал Горбачев, новое содержание ему придал Ельцин, а особую форму использовал Путин. Последний из них использовал историю для текущей политики. Впрочем, к исторической правде это имеет мало отношения, но это не главное в его «исторической политике». Однако имеет значение возможность размещения её в ведущейся «информационной войне», а это, в свою очередь, направлено на наращивание имперских позиций современной России, в том числе с применением вооруженных сил. Понимаемая таким образом «историческая политика» служила формированию сильного русского национализма.

REFERENCES:

 • de Lazari A., Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1996.
 • Domańska M., Rogoża J., Naprzód, W przeszłość! Rosyjska polityka historyczna w służbie „wiecznego” autorytaryzmu, „Raport OSW”, maj 2021.
 • Gessen M., Putin człowiek bez twarzy, tłum. J. Szajkowska, M. Witkowska, Warszawa 2012.
 • Herpen van M.H., Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżymu prawicowego w Rosji, tłum. J. Okuniewski, Gdańsk 2014.
 • Kurczab-Redlich K., Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina, Warszawa 2016.
 • Materski W., Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Warszawa 2017.
 • Nowak A., Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721–1921. Geopolityka ody i narody, Kraków 2018.
 • Nowak A., Putin. Źródło imperialnej agresji, Warszawa 2014.
 • Pichoja R.G., Zapiski archeografa, Моskwa 2016.
 • Chłopaś M., Rosyjskie wychowanie militarne. Dziecięca armia Putina, „Newsweek”, 19- –24.04.2022, nr 16.
 • Dimbley J., Jesteśmy znów supermocarstwem, [w:] J. Dimbley, Rosja. Podróż do serca kraju i narodu, Poznań 2012.
 • Droga do katastrofy Rosja może przekształcić się w państwo pozostające w stanie permanentnej wojny – mówi prof. Adam Daniel Rotfeld, wybitny politolog, były szef MSZ. Rozmawia A. Pawlicka, „Newsweek”, 11–18.04.2022, nr 15.
 • Gariejew M.A., Ob obiektiwnom oswieszczenii wojennoj istorii Rossii „Nowaja i Nowiejsza Istorija” 2006, nr 5.
 • Każda wojna ma swój język. Wszystko wskazuje, że nie ma narodów odpornych ma propagandę polityczną. Rozmawia Małgorzata Szczepańska-Piszcz z dr. hab. Marianem Zimnym, „Przegląd”, 4–10.04.2022, nr 15.
 • Materski W., Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej po 2000 r., „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 10.
 • Łabuszewska A,, Co się dzieje z Rosjanami, „Tygodnik Powszechny”, 24.04.2022, nr 17 (3798).
 • To jakaś rosyjska skaza... – mówi ukraiński historyk Jarosław Hrycak. Rozmawia P. Smoleński, „Newsweek”, 4–10.04.2022, nr 14.
 • Varga K., Pornografia wojny, „Newsweek”, 11–18.04.2022, nr 15.
 • Wojna i ukryte winy. – – mówi prof. Andrzej Leder, filozof kultury. Rozmawia Dawid Karpiuk, „Newsweek”, 11–18.04.2022, nr 15.
 • Wołos M., Historiografia rosyjska pierwszej dekady XXI stulecia wobec historii Związku Radzieckiego oraz węzłowych problemów stosunków polsko-radzieckich (zarys problematyki), „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 3.
 • Zróbmy coś, co by od nas zależało. Anne Applebaum, publicystka i pisarka, oraz Donald Tusk, szef PO i były premier RP, o hejcie jako narzędziu politycznej walki i o tym, że tak samo jak politycy mogą popsuć świat, mogą go także naprawić. Fragment z książki „Wybór”, „Polityka”, 8.12–14.12.2021, nr 50.
 • Bartkiewicz A., Sondaż państwowego instytutu: Putinowi ufa prawie 8 na 10 Rosjan, Rzeczpospolita.pl., 18.03.2022.
 • Jurasz W., Rosja jest na granicy między dyktaturą a totalitaryzmem, onet.pl, 6.03.2022.
 • Kazimierczuk A., Niemiecka minister kultury: Bojkot rosyjskiej kultury jest błędem, Rzeczpospolita.pl, 3.07.2022.
 • Lepiarz J., Putin kontynuatorem cara Mikołaja I, rp.pl, „Der Spiegel”, 20.11.2022.
 • Lepiarz J., Rosyjski pisarz o Putinie: był nadzieją, stał się potworem, dw.com , 26.02.2022.
 • pl /ZUMA – Władimir Putin z 25.07.2021.
 • Radziwinowicz W., Putin obiecywał rodakom, że Rosja będzie potęgą. Teraz Moskwie została tylko pięść, wyborcza,pl, 3.05.2022.
 • Rosyjski ład, czyli jak Moskwa rozegrała konflikt syryjski [ANALIZA], Defence24, www.defence 24.pl.

wychowanie patriotyczne duma narodowa symbole historyczne patriotyzm Putin polityka historyczna Federacja Rosyjska nacjonalizm

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart