Проблемы теории и практики оценки стоимости предприятий в Кыргызской Республике

Author: Айгюль М. Калчакеева (Aigul M. Kalchakeeva)
Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 38-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2015203
PDF: so/8/so803.pdf

Problems of the theory and practice of valuation of companies in the Kyrgyz Republic

Since the inception of the Kyrgyz Republic as an independent and sovereign state in 1991 processes of market transformation aimed at reforming the economic mechanisms continue in this country. Started as a result of privatization in the early stages of reforms, playing a key role in the de-monopolization of the Kyrgyz economy the process aiming to create a class of independent business and company owners continues. The author of this article tries to analyze the development of the practice of valuation of companies in Kyrgyzstan and presents suggestions of changes intended to create suitable legal conditions for these purposes.

Od momentu powstania Republiki Kirgiskiej, jako niezależnego i suwerennego państwa w 1991 roku, w kraju tym trwa proces przemian rynkowych, mających na celu reformę mechanizmów gospodarczych. Rozpoczęty w początkowej fazie reform proces prywatyzacji i trwający nadal, odegrał kluczową rolę w demonopolizacji gospodarki kirgiskiej, której celem jest utworzenie klasy niezależnych właścicieli przedsiębiorstw i firm. Autor niniejszego artykułu stara się przeanalizować rozwój praktyki wyceny spółek w Kirgistanie oraz przedstawia sposoby mające stworzyć odpowiednie warunki prawne dla tych celów.

przemiany wycena spółek practice valuation of companies Kirgistan teoria theory praktyka Kyrgyzstan transformation

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart