Европейский союз и Евразийский союз: правовой механизм взаимодействия, проблемы становления

Author: Даулет Л. Байдельдинов (Daulet L. Baideldinow)
Institution: Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 66-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2015104
PDF: so/7/so704.pdf

The European Union and the Eurasian Union: legal mechanism of cooperation and the problems of establishing

The paper takes a close look at the concept of establishing the Eurasian Union – a political and economic community modeled after the European Union. The author of the article shows the impact of Kazakhstan on the integration process of other countries participating in the establishment of this community: Russia, Belarus, Kyrgyzstan, and Tacgicastan. The author also describes institutionalized forms of cooperation on which the functioning of the Eurasian Union is to be based.

Artykuł przybliża koncepcję powołania Unii Eurazjatyckiej – wspólnoty politycznej i gospodarczej wzorowanej na Unii Europejskiej. Autor tekstu ukazuje wpływ Kazachstanu na integrację pozostałych państw zaangażowanych w tworzenie tej wspólnoty: Rosji, Białorusi, Kirgistanu i Tadżykistanu. Opisuje także zinstytucjonalizowane formy współpracy, na których Unia Eurazjatycka ma opierać swoje funkcjonowanie.

Kazachstan Unia Eurazjatycka Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza Eurazjatycka Unia Gospodarcza Unia Europejska Kazakhstan Eurasian Union Eurasian Economic Community Eurasian Economic Union European Union

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart