Dokąd zmierza Ukraina

Author: Zbigniew Wiktor
Institution: emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 116-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2017207
PDF: so/12/so1207.pdf

Where is Ukraine going

The main thesis of article is the analyse of the socio-economic and national-politic situation of contemporary Ukraine, especially after it declared independence. The economy in the time 1991–2016 collapsed especially in the comparison to the Soviet time. It’s demonstrates by the deep fall of the industrial and agricultural production, high rate of deindustralization, the growth of unemployment and the emigration to west countries and Russia. The Ukrainian state and economy are in the deep crisis and their can’t to solve the basic internal and international problems and contradictions of the country. On the east border to Russia was broke the half open war, Crimea declared independence and joined to Russian Federation, Donetsk and Lugansk declared secession. The leading Ukrainian compradors wait the support from USA, NATO, UE, but the situation of Ukrainian state is dramatical and it’s near the category failure state, the perspective of the accession of Ukraine to EU is very long.

Куда идёт Украина

В статье поддаётся анализу общественно-экономические и политически-нацональные проблемы современной Украины. Анализу предшествует описание состояния экономики за последних 25 лет а тоже сравнение со временами СССР. Это развитие, кроме нескольких первых лет, характеризуеся глубоким падением промышленной и сельскохозяйственной продукции, поступает деиндустриализация, растёт безработица. Нарастающие явления – безработица и эмиграция не только на запад, но тоже в Россию и в Канаду. Государство находится в глубоком кризисе и не умеет решить основные национальные проблемы, углублённые этнически-национальными и международными противоречиями, особенно с Россией. Настоящие политические элиты ищут помощи в Евросоюзе, США и НАТО, но они сдержанные по отношению к этому. Украина кажется государством пришедшим в упадок и перспектива её вступления в Евросоюз и НАТО весьма отдалённая.

BIBLIOGRAFIA:

 • Andrusieczko P., Michał K., Ukraina wojuje z korupcją, „Gazeta Wyborcza”, 24–25.09.2016.
 • Baluk W., Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1997–2004), Wrocław 2006.
 • Baluk W., Ukraina, Wrocław 2002.
 • Bożyk P., Apokalipsa według Pawła, Wrocław 2015.
 • Brzeziński Z., Druga szansa, Warszawa 2008.
 • Brzeziński Z., Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013.
 • Brzeziński Z., Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskie, Warszawa 1998.
 • Chojnowski A., Ukraina, Warszawa 1997.
 • Chruślińska I., Tyma P., Wiele twarzy Ukrainy, Lublin 2005.
 • Eberhardt P., Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku, Warszawa 1994.
 • Forsal.pl, Polska gospodarka przyspiesza, PKB Rosji i Ukrainy leci w dół. Oto najnowsze prognozy EBOR, http://forsal.pl/artykuly/871308,polska-gospodarka-przyspiesza-pkb-rosji-i-ukrainy-leci-w-dol-oto-najnowsze-prognozy-ebor.html.
 • Fukuyama F., Budowanie państwa, władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.
 • Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.
 • Hałas J., Droga Ukrainy do UE – kręta i wyboista, „Stosunki Międzynarodowe. Magazyn poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej”.
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski” 2010, R. 53.
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski” 2014, R. 57.
 • Milcząca radość Putina, „Rzeczpospolita”, 22.06.2016.
 • Najważniejsze ustalenia szczytu NATO, „Gazeta Wyborcza”, 11.07.2016.
 • Nugent N., Unia Europejska. Władza i polityka, Kraków 2012.
 • Ostoja I., Plan reform gospodarczych na Ukrainie na lata 2015–2018 a bezrobocie i materialne zabezpieczenie osób bezrobotnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 236.
 • Piechowiak Ł., PKB Mazowsza większy od gospodarki Ukrainy, https://www.bankier.pl/wiadomosc/PKB-Mazowsza-wiekszy-od-gospodarki-Ukrainy-7356731.html.
 • Pikuła Ł.J., Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, Toruń 2015.
 • Polska w procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń (2004–2014), red. K. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Warszawa 2014.
 • Polskie 10 lat w Unii. Raport, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014.
 • Poziom produkcji przemysłowej Ukrainy w 2015 r., Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy.
 • Prawo Unii Europejskiej, Bielsko-Biała 2005.
 • Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem. 19. wydanie, red. F. Flisek, Warszawa 2013.
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej, red. M. Pyka, B. Wojtyniak, Warszawa 2012.
 • Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki. red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Wrocław 2014.
 • Prognoza gospodarcza Ukrainy eksperta Ołeksandra Honczarowa na 2016 r.
 • Referendum w Holandii w sprawie Ukrainy.
 • Rzeczpospolita.pl, Ukraina: Litewski minister nie dał rady, http://www.rp.pl/Gospodarka/302039952-Ukraina-Litewski-minister-nie-dal-rady.html. Serczyk W.A., Historia Ukrainy, Warszawa 2001.
 • Stosunki Ukrainy z Unią Europejską, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosunki_Ukrainy_z_Unią_Europejską.
 • Trend spadkowy PKB na Ukrainie w latach 2010–2015, Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy.
 • Ukraina na zakręcie, drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji, red. J.M. Nowakowski, Warszawa 2005.
 • Ukraina, red. B.J. Albin, W. Baluk, Wrocław 2002.
 • Ukrainie w ciągu 22 lat niepodległości ubyło 12 milionów mieszkańców, https://www.defence24.pl/ukrainie-w-ciagu-22-lat-niepodleglosci-ubylo-12-milionow-mieszkancow.
 • Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin 2007.
 • Wchodzi w życie umowa o wolnym handlu z Ukrainą, http://.pbpl/4407746,47355.wchodzi-wzycie-umowa-o-wolnym-handlu-z-ukraina. Wielka encyklopedia powszechna, t. 28, Warszawa 2005. Wierzchowska A., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Wiktor Z., Eurosceptycy czy przeciwnicy Unii Europejskiej, [w:] Polska wobec standardów Unii Europejskiej, red. P. Kuczma, Polkowice 2015.
 • Wiktor Z., Mieczysław R., Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie, Toruń 2012.
 • „Wschodnia Gazeta Codzienna”, 24.05.2016.
 • W zastraszającym tempie ubywa Ukraińców – polityka i statystyka, kresy2.pl.

failure state Ukraine and European Union Lugansk Donetsk Crimea war on the East Ukraine crisis: social crisis: national crisis: political crisis: economic Independent Ukraine USA NATO

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart