Polityka Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych wobec wojny domowej w Syrii – zbieżność czy rozbieżność interesów?

Author: Marzena Mruk
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 69-89
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2018104
PDF: so/13/so1304.pdf

Politics of Saudi Arabia and the United States against the civil war in Syria – a convergence or divergence of interests?

The policy of Saudi Arabia and the United States towards Syria since 2011 is full of paradoxes. On the one hand, both countries are in favor of overthrowing the regime of Bashar al-Assad and reducing the influence of Iran and Russia in Syria, but on the other hand there are discrepancies in the approach of Washington and Riyad to the Syrian question, which was particularly visible during the presidency of Barack Obama. The issue of financing the opposition groups fighting in Syria, but most of all the problem of launching land intervention in a war-stricken country was among the contentious issues. The Kingdom, as an advocate of intervention, has repeatedly called on Washington to take more decisive steps to overthrow al-Assad and combat the so-called Islamic State. However, the other problems facing the White House and Riyadh, which affect the solution of the Syrian question, are nowadays a priority in the policies of the United States and Saudi Arabia, in contrast to the war in Syria.

Политика Саудовской Аравии и Соединенных Штатов против гражданской войны в Сирии - сближение или расхождение интересов?

Политика Саудовской Аравии и Соединенных Штатов в отношении Сирии с 2011 года полна парадоксов. С одной стороны, обе страны выступают за свержение режима Башара аль-Асада и снижения влияния Ирана и России в Сирии, но, с другой стороны, существуют расхождения в подходе Вашингтона и ариада к сирийскому вопросу, что особенно заметно в период президентства Барака Обамы. Среди спорных вопросов было финансирование оппозиционных групп, сражающихся в Сирии, но прежде всего проблема инициирования вмешательства в землю в раздираемой войной стране. Королевство как сторонник вмешательства неоднократно призывало Вашингтон принять более решительные меры для свержения аль-Асада и искоренения так называемых Исламское государство. Однако другие проблемы, стоящие перед Белым домом и Эр-Риядом, которые влияют на решение сирийского вопроса, в настоящее время являются приоритетом в политике Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, в отличие от войны в Сирии.

BIBLIOGRAFIA:

 • Atak na Syrię: „Misja wypełniona”? Trump się tłumaczy, http://www.rp.pl/Wojna-w-Syrii/180419573-Atak-na-Syrie-Misja-wypelniona-Trump-sie-tlumaczy.html.
 • Bahlawan N., Arabska Wiosna w Syrii i jej reperkusje w regionie Bliskiego Wschodu, ,,Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2012, nr 1.
 • Balcerzak M., Przebieg wielkiej rewolucji ludów arabskich na przykładzie: Tunezji, Egiptu, Libii i Syrii, [w:] Middle East and North Africa: MENA źródłem szans i zagrożeń bezpieczeństwa, red. Treska, Gdynia 2012.
 • Borger J., Syria : proposal to replace US troops with Arab force comes with grave risks https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/18/us-syria-arab-force-replace-american-troops-saudi-arabia-egypt-uae.
 • Cordesman A.H., If Its Syria: Syrian Military Forces and Capabilities, http://csis.org/files/media/csis/pubs/syria_forcecapabilities.pdf.
 • Czajkowska K., Diawoł-Sitko A., Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012.
 • Czornik K., Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.
 • Dzisiów-Szuszczykiewicz A., Regionalna rywalizacja o Syrię, ,,Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr II.
 • Fiedler R., Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskow­schodniego obszaru niestabilności w latach 1991–2009, Poznań 2010.
 • Habowski M, Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w trakcie prezydentury Baracka Obamy, [w:] Konflikty zbroj­ne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie: nowe wyzwania dla międzynaro­dowego bezpieczeństwa, red. M. Mróz, Wrocław 2015.
 • Hyra M., Wpływ Arabskiej Wiosny na politykę Królestwa Arabii Sau­dyjskiej, [w:] Polityka państw azjatyckich: wyzwania i dylematy, red. J. Marszałek-Kawa, J.K. Helnarska, Toruń 2015.
 • Hyra M., Zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty na Bliskim Wschodzie – przyczyny i perspektywy, ,,Przegląd Geopolityczny” 2016, nr 17.
 • ISIS umiarkowanym zagrożeniem dla Arabii Saudyjskiej, http://bliskiwschod.pl/2014/11/isis-zagrozeniem-dla-arabii-saudyjskiej/.
 • Jomma F., System polityczny Syrii a „Arabska Wiosna Ludów”, [w:] Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, red. K. Gó­rak-Sosnowska, K. Pachniak, Łódź 2012.
 • Lakomy M., Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wojny domowej w Syrii, ”Studia Polityczne” 2012, nr 31.
 • Landowski Z., Islam: nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008.
 • Michalik D., Potęga kluczowych aktorów zaangażowanych w konflikt syryjski, [w:] Potęgometria. Tom 2, red. M. Sułek, Warszawa 2015.
 • Milczanowski M., Sawicka Z., Dwa odcienie rewolucji arabskiej: Egipt i Sy­ria, Oświęcim 2013.
 • Milewski P., Amerykanie zaatakowali Syrię, http://www.newsweek.pl/swiat/polityka/atak-usa-na-syrie-amerykanie-zaatakowali-syrie,artykuly,408416,1.html.
 • Mruk M., Królestwo Arabii Saudyjskiej pod rządami Salmana bin Abdulaziza Al-Sauda – próby budowy nowoczesnego mocarstwa regionalnego, [w:] Idea, historia, perspektywy, red. K. Kofin, M. Kofin, Kraków 2018.
 • Münnich M., Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie, Lublin 2015.
 • Osiewicz P., Analiza porównawcza stanowisk Rady Współpracy Zatoki Per­skiej i poszczególnych państw członkowskich wobec konfliktu w Syrii, [w:] Bliski Wschód w procesie przemian. Tom 1, red. A, Bryc, M. Dahl, M. Le­wicka, Toruń 2014.
 • Ożarowski R., Motywacje i interesy państw zaangażowanych w wojnę w Syrii, [w:] Bliski Wschód między konfliktem a stabilizacją, red. J. Marszałek-Kawa, R. Podgórzańska, J. Piątek, Toruń 2017.
 • Piskorski M., Zasoby stron konfliktu syryjskiego i ich dynamika w latach 2011–2013, [w:] Fale Tunisami: kontestacja arabska w latach 2011–2013, red. R. Potocki, M. Piskorski, W. Hładkiewicz, Warszawa 2014.
 • Pronińska K., Balcerowicz B., Konflikty zbrojne, ,,Rocznik Strategiczny 2013/2014” 2014.
 • Ragab E., Relacje GCC z krajami MENA w okresie Arabskiej Wiosny, [w:] Fale Tunisami: kontestacja arabska w latach 2011–2013, red. R. Potoc­ki, M. Piskorski, W. Hładkiewicz, Warszawa 2014.
 • Sabak J., Trump podpisał w Arabii Saudyjskiej umowy warte 350 mld do­larów. 110 mld na amerykańską broń, http://www.defence24.pl/trum­p-podpisal-w-arabii-saudyjskiej-umowy-warte-350-mld-dolarow-110-mld-na-amerykanska-bron.
 • Sasnal P., Komentarz PISM: Atak USA na bazę Al-Szajrat w Syrii, http://www.pism.pl/publikacje/komentarz/nr-1-2017#.
 • Sasnal P., Pseudostabilizacja: problemy współczesnej polityki USA na Bliskim Wschodzie, Warszawa 2017.
 • Saudi Arabia ‘ready to send ground troops’ to Syria, https://www.alaraby.co.uk/english/News/2017/2/21/Saudi-Arabia-ready-to-send-ground-troops-to-Syria.
 • Saudi Arabia willing to send ground troops to Syria, http://www.aljazeera.com/news/2016/02/general-saudi-arabia-set-deploy-troops-syria-160205042542486.html.
 • Saudi in talks with US over troop deployment in Syria, https://www.aljazeera.com/news/2018/04/saudi-talks-troop-deployment-syria-180417193232765.html.
 • Sawiński K., Konflikt syryjski: od ,,kontrolowanego chaosu” do ,,wojny IV ge­neracji”, [w:] Fale Tunisami: kontestacja arabska w latach 2011–2013, red. R. Potocki, M. Piskorski, W. Hładkiewicz, Warszawa 2014.
 • Sławek J., Rada Współpracy Państw Zatoki – jaka przyszłość po Arabskiej Wiośnie?, ,,Krakowskie Studia Międzynarodowe2014, nr 3.
 • Syria sends tanks onto street, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/20114255333825461.html.
 • Trump wycofuje się z umowy z Iranem. Merkel, Macron i May prosili, by tego nie robił, http://www.newsweek.pl/swiat/polityka/trump-wycofu­je-sie-z-umowy-z-iranem,artykuly,426955,1.html.
 • US expands ‘axis of evil’, news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1971852.stm.
 • Wojciechowski S., Terroryzm – stare i nowe dylematy, ,,Rocznik Strate­giczny 2015/2016” 2016.
 • Viden A., Is the Saudi-U.S. Relationship ‘’Broken’’?, http://www.eir.info/2014/05/09/is-the-saudi-u-s-relationship-broken/.
 • Yacob G., Konflikt syryjski-tło polityczne i następstwa, ,,Rocznik Strate­giczny 2015/2016” 2016.
 • Zdanowski J., Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.

Saudi Arabia United States Syria civil war caliphate Саудовская Аравия Сирия

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart