Społeczność żydowska w Czeczenii i Dagestanie. Rys historyczny

Author: Kamil Pietrasik
Institution: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 211-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2017111
PDF: so/11/so1111.pdf

The Jewish community in Chechnya and Dagestan. Historical view

The author proposed a text in which he showed the most important events of Jewish people in Dagestan and Chechnya. Author showed statistics the number of Jews in the late years too and problems between Jewish and Chechens, other citizens in Dagestan.

Еврейская община в Чечне и Дагестане. Исторический эскиз

Автор представил текст в котором показал важнейшие события из жизни Евреев в Дагестане и Чечне. Автор также показал статистику, числа заселенных евреев в предыдущих годах также обсудил проблемы между Евреями и Чеченами и жителями Дагестана.

REFERENCES:

 • Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 5, Detroit 2007.
 • Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 8, Detroit 2007.
 • Encyclopedia of Russian History, red. R.J. Millar, Nowy Jork 2004.
 • Fischer Z., Kaukaz przez otwarte drzwi, Lublin 2005.
 • Leksykon PWN. Historia świata - Rosja, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2001.
 • Lazar M., Czeczeni - naród wilczej odwagi, „Rocznik Wschodni” 2003, nr 9.
 • Kaliszewska I., Życie codzienne na Kaukazie Północnym, Warszawa 2010, http://www.wwpe.gov.pl/files/EFU/publikacje%20projektowe/Kaukaz_%20pl.pdf.
 • Konarzewska N., Elity polityczne Dagestanu: etniczność i podziały klanowe, [w:] Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, red. T. Bodio, t. 6, Warszawa 2012.
 • Matuszek E., Narody Północnego Kaukazu. Historia - Kultura - Konflikty (1985-1991), Toruń 2007.
 • Shields J.C., Vladimir Putin, Nowy Jork 2007.
 • Sołżenicyn A., Archipelag GUŁAG, tłum. J. Pomianowski, t. 6-8, Warszawa 1990.
 • http://demoscope.ru
 • www.istok.ru
 • www.profi-forex.org
 • www.kavkasia.net
 • www.jewishvirtuallibrary.org
 • www.ria.ru

Chechnya Russia Dagestan the Jews Israel Чечня Россия Дагестан Израиль

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart