BUDOWA TYTUŁÓW RECENZJI I SPRAWOZDAŃ:
 
a. tytuł recenzji:
 
Roger Crowley, Morskie imperia. Batalia o panowanie na Morzu Śródziemnym 1521-1580,
Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012, ss. 403.
 
Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J.
Misiągiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 368.
 
b. tytuł sprawozdania:
 
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Ustrój terytorialny państwa a
decentralizacja systemu władzy publicznej”, Toruń, 14 maja 2012 roku
 
4. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:
 
a. do wszystkich tekstów:
· informacja o Autorze zawierająca: tytuł naukowy, zajmowane stanowisko oraz miejsce
pracy z adresem,
· aktualny i dokładny adres do korespondencji. Jest to warunek otrzymania
egzemplarza autorskiego,
· numer telefonu (fakultatywnie) i adres poczty elektronicznej;
 
b. do artykułu:
· bibliografię,
· dwa streszczenia (o objętości maks. 0,5 strony) ze słowami kluczowymi (5-8 słów) w
językach angielskim i rosyjskim w przypadku artykułu w języku polskim, w językach
polskim i angielskim w przypadku artykułu w języku rosyjskim itp.,
· dwa tłumaczenia tytułu (języki jak wyżej),
· do wszelkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele) uzupełniających tekst
główny powinny być dołączone tytuł i źródło;
 
c. do recenzji i sprawozdania:
· dwa tłumaczenia tytułu (języki jak wyżej).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart