Priorytety polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Republiki Korei

Author: mgr Mateusz Danielewski
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 227-241
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201711
PDF: siip/16/siip1611.pdf

Foreign policy priorities of the Democratic People’s Republic of Korea and the Republic of Korea

In this article, author want to analyze the priorities of foreign policies of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and the Republic of Korea. In order to achieve the above aim of research, author of this work put a few basic research questions: what are the priorities of North Korean foreign policy and what are the priorities of South Korean foreign policy? The author used the analysis method to demonstrate the originality of this paper. The article allows to pay attention to the extent to which national interests and foreign policies of both Korea differ from each other. The subject of this article has not been studied in polish scientific articles. The author has attempted to fill this gap. North Korea’s foreign policy is focused on surviving regime in the international arena. The priority of foreign policy of the Republic of Korea is primarily the pursuit of deepening economic cooperation with China, Japan, Russia and the United States.

Celem artykułu jest analiza priorytetów polityki zagranicznej obu Korei, tj. Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRL-D) i Republiki Korei. Autor skupił się na aktualnym okresie. Aby powyższy cel osiągnąć autor niniejszej pracy postawił kilka podstawowych pytań badawczych: jakie są priorytety północnokoreańskiej polityki zagranicznej oraz jakie są priorytety południowokoreańskiej polityki zagranicznej? Praca pozwala zwrócić uwagę, na ile interesy narodowe i polityki zagraniczne obu Korei różnią się od siebie. Temat jest aktualny i dotychczas nie był badany w polskich artykułach naukowych. Autor podjął się próby wypełnienia tej luki. W kręgu priorytetów polityki zagranicznej KRL-D leży stosowanie wszystkich możliwych środków w celu przetrwania reżimu na arenie międzynarodowej. Natomiast priorytetem polityki zagranicznej Republiki Korei jest przede wszystkim dążenie do pogłębiania współpracy gospodarczej z Chinami, Japonią, Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

BIBLIOGRAFIA:

priorities DPRK stosunki międzynarodowe priorytety Republika Korei KRL-D polityka zagraniczna Republic of Korea foreign policy international relations

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart