Author: mgr Agata Płachecka
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 301-323
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201715
PDF: siip/16/siip1615.pdf

Pedophilia in the Catholic Church during the pontificates of Benedict XVI and Pope Francis

One of the main internal social problems with which the institution of the Catholic Church struggles over the last two pontificates is the occurrence of pedophilia in its ranks. The article analyzes the difference in the approach to the problem over the last two pontificates, and the studied scale of the phenomenon and the territorial scope allow undoubtedly giving this practice a global character. Based on the analyzes of pontificates, the picture of the problem of pedophilia in the Church clearly emerges as a legacy after many years of policy of covering this type of sexual abuse by church leaders. The disclosure of cases of sexual abuse committed by ministers in individual countries was the direct cause of the crisis of the local universal Churches during the pontificate of Benedict XVI and Pope Francis.

Jednym z głównych problemów wewnętrznych o charakterze społecznym, z którym przez okres dwóch ostatnich pontyfikatów zmaga się instytucja Kościoła katolickiego jest występowanie w jego szeregach procederu pedofilii. Artkuł stanowi analizę różnicy w podejściu do problemu na przestrzeni dwóch ostatnich pontyfikatów, a badana skala zjawiska oraz zasięg terytorialny pozwala bez wątpienia nadać temu procederowi charakter globalny. W oparciu o analizy pontyfikatów wyraźnie zarysowuje się obraz problemu pedofilii w Kościele jako spuścizny po wieloletniej polityce tuszowania tego typu nadużyć seksualnych przez zwierzchników Kościoła. Ujawnienie przypadków nadużyć seksualnych, których dopuszczali się duchowni względem nieletnich w poszczególnych krajach, były bezpośrednią przyczyną kryzysu tamtejszych Kościołów powszechnych przypadających na okres pontyfikatu Benedykta XVI i papieża Franciszka.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.