The change of the attitude of Ukrainians to Russia in the conditions of the anti-terrorism operation and humanitarian aid needs of population of Donbass region: the results of sociological researches

Author: Maxim Enin
Institution: Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 139-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201608
PDF: siip/15/siip1508.pdf

The article describes the specific features of the new terrorism in the Donbass which has the support of Russia in the struggle for influence on the policy of Ukraine. The terrorist organizations on Donbass are specific territorial units. Using the concept ‘state’, focusing on the Orthodox faith and idea of ‘Russian world’ this terrorism has purpose to capture a new territory, intimidation and demoralization of Ukraine and the world community. In the context of anti-terrorist operation in the Donbass region we studied also the dynamic of changing the attitude of Ukrainians to Russia. From December 6 to December 15, 2014 the Kiev International Institute of Sociology (KIIS) conducted All–Ukrainian poll of public opinion. Deterioration of attitudes towards Russia is observed in all regions. At the same time for studying attitude of Russians to Ukraine the Levada-center in Russia from 23 to 26 January, 2015 conducted a survey on a representative selection for Russian.
The purpose of the second research is monitoring humanitarian aid needs of the residents of Donbass (Donetsk and Lugansk region). The research was conducted by the Kiev International Institute of Sociology (KIIS) in December 2014 (the author of article is one of the organizers of this research). The humanitarian situation in Donbas has deteriorated during period from December 2014 to September 2015: increased number of respondents who estimate the situation of living conditions as unbearable in their localities. A significant share surveyed population (15%) would like to leave the localities of Lugansk and Donetsk region but they are not able. Despite a distress half of the residents of Donbass are optimistic and unite to help each other.

Zmiana postaw Ukraińców do Rosji w warunkach antyterrorystycznej operacji i potrzeb w pomocy humanitarnej mieszkańców Donbasu: wyniki badań socjologicznych

W artykule zostały przestawione nowe cechy terroryzmu w Donbasie, który ma poparcie Rosji w walce o wpływy na politykę Ukrainy. Organizacje terrorystyczne w Donbasie reprezentują specyficzne związki terytorialne. Wykorzystując pojęcie „państwo”, koncentrując się na wierze prawosławnej i idei „rosyjskiego świata”, mają na celu rozszerzenie własnego terytorium, zastraszanie i demoralizację Ukrainy oraz społeczności światowej. W ramach operacji antyterrorystycznej w Donbasie były przeprowadzone badania dynamiki zmian postaw Ukraińców do Rosji. W okresie 6 – 15 grudnia 2014 r. Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) przeprowadził ogólne ukraińskie badanie opinii społecznej. Pogorszenie stosunku do Rosji jest obserwowane we wszystkich regionach Ukrainy. Jednocześnie w celach zbadania stosunku Rosjan do Ukrainy, Centrum Lewady w Rosji przeprowadziło badanie w Rosji w okresie 23 – 26 stycznia 2015 r. Celem drugiego badania było monitorowanie potrzeb mieszkańców Donbasu (obwodów Donieck i Ługańsk) w pomocy humanitarnej. Zostało ono przeprowadzone przez KMIS w sierpniu 2015 r. (autor artykułu był jednym z organizatorów badania). Sytuacja humanitarna w Donbasie w ciągu pół roku od grudnia 2014 r. do września 2015 r. pogorszyła się: wzrosła liczba respondentów oceniających warunki życia w swoich miejscach zamieszkania jako nie do zniesienia. Znacząca część badanych (15%) chciałaby opuścić miejsce zamieszkania w obwodach Donieck i Ługańsk, jednak nie mają takiej możliwości. Mimo dramatycznej sytuacji połowa mieszkańców Donbasu nastawiona jest optymistycznie, jednoczą się też, aby pomagać sobie nawzajem.

BIBLIOGRAFIA:

  • Єнін М., Соціальні технології та ідеологічна складова розпалювання війни на Донбасі, [in:] А. Мельниченко, П. Кутуєв та ін., Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го ст., 1914 – 2014, Київ 2014.
  • Єнін М., Як змінилося ставлення України до Росії та населення Росії до України, [in:] Л.Г. Лисенко та ін., Держаний устрій: особливості трансформації, Умань 2015
  • Кузнецов А., «Исламское государство» в контексте политических изменений на ближнем Востоке, «Вестник МГИМО» 2015, No 2(41).
  • Кузьмин Е., Добились своего, «Радіо свобода», http://www.svoboda.org/content/article/26842500.html, 11.02.2015.
  • Тесленко Е., Пеструилова Н., Феномен ИГИЛ, «Виктимология» 2015, No 1(3).
  • Moussalli A.S., Moderate and radical Islamic Fundamentalism. The Quest for Modernity, Legitimasy, and the Islamic State, Gainsville 1999.
  • Paniotto V., Kharchenko N., Pyrogova D., Ienin M., The research of humanitarian needs in regions of Donetsk and Lugansk, http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=news&id=500&page=10, 29.1.2015.
  • Shanahan T., Provisional Irish Republican Army and the Morality of Terrorism, Edinburg 2009.

Ukraina bezpieczeństwo publiczne zapotrzebowanie na pomoc humanitarną sytuacje stresowe Donbas konflikt humanitarian aid needs stressful situations community security Ukraine Lugansk conflict

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart