Zasady redakcyjne i edytorskie artykułów przygotowanych do czasopisma "Świat idei i polityki"

Informacja o autorze:

 • Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy.
 • Dokładny adres do korespondencji.

Podstawowe wymogi techniczne:

 • Teksty powinny być nadsyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.- do 30 kwietna br.
 • Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego.
 • Do tekstu powinny być dołączone streszczenia w języku polskim oraz w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem artykułu. Funkcją streszczenia jest wskazanie celów, metod analizy i głównych wniosków.
 • Do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w języku polskim oraz języku angielskim oraz bibliografia.
 • Plik powinien być zapisany w formacie Microsoft Word (DOC lub DOCX).
 • Czcionka: Times New Roman, rozmiar 12.
 • Ustawienia strony: wyrównanie do prawej i lewej; marginesy: lewy - 3,5; prawy - 2,5; górny i dolny -2,5; odstęp między wierszami - 1,5.
 • Prosimy o usuwanie odstępu po akapicie (domyślnie Microsoft Word ma ustawiony odstęp 10 pkt – powinien być ustawiony na 0 pkt).
 • Nie należy przenosić w tekście pojedynczych znaków z końca wiersza do następnej linii.
 • Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy).
 • Krótkie zwroty obcojęzyczne powinny być zapisywane kursywą (np. de facto itp.).
 • Tytuły książek, monografii, prac naukowych itp. powinny być zapisane kursywą, bez cudzysłowu.
 • Daty zapisywać należy w postaci: 16 czerwca 2010 r. (skrócenie słowa „rok”). Dekady zapisywać należy w postaci: lata 90. XX w. (skrócenie słowa „wiek”).
 • Imiona i nazwiska w tekście głównym pisać należy w postaci: T. Paleczny, przy czym pierwsze wystąpienie danego imienia przy nazwisku zapisywać należy w pełnym rozwinięciu, np. Tadeusz Paleczny.

Przypisy:

 • Przypisy należy umieszczać w dole strony.
 • Przypisy należy numerować rosnąco używając cyfr arabskich (1, 2, 3 etc.)
 • W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę.
 • Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie.
 • Nie należy podawać nazw wydawnictw.
 • Nie należy podawać pełnych imion autorów.

Przykłady:
S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 206.
S. Huntington, Trzecia fala..., s. 206. (w uzasadnionych przypadkach posługujemy się także określeniami „tamże”, „taż” i „tenże” oraz dz. cyt.);
D. Maj, Netarchia – koncepcja demokracji sieciowej, [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013, s. 293.
T. Kowalski, Formy i przesłanki obecności kapitału zagranicznego w mediach drukowanych, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1-2, s. 37.
H. Fedorowicz, Unia narzuca tempo, „Rzeczpospolita” 21 czerwca 2002, s. 2. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
J. Paradowska, Jakiego państwa chcą Polacy?, Polityka (online), http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1530135,1,jak-naprawiac-panstwo.read, 12.12.2012.

Bibliografia: 

 •  Wykaz przywołanej literatury umieszczamy na końcu artykułu (bez podziału na źródła).
 •  Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów. 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart