Author: Alina Szczurek-Boruta
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 211-219
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.44.2.17
PDF: tner/201602/tner20160217.pdf

What is referred to are the results of nationwide quantitative and qualitative studies conducted in several academic environments. The research constitutes the background against which the condition (the current health, inner intellectual and professional situation) of future teachers is shown as well as the determinants of their preparation for work in multicultural conditions. An authored multisided model of teachers’ education has been also presented. The research approach and interpretation of results have been subordinated mainly to social developmental psychology, the idea of constructivist understanding of individual and social development and intercultural education. In applying the constructivist approach, incorporated into pedagogy from other disciplines, the author’s proposal can be seen referring to constructivism with the aim of understanding experiences of adults. It should be emphasized that in the pedagogical literature this mainly concerns the knowledge of small children. The presented study provides a lot of new information and opens new prospects of further research on the border of intercultural education and general pedagogy, pedeutology, several sub-disciplines of psychology and sociology, as well as of other fields of broadly understood humanities, which can enhance the development of intercultural pedagogy.

REFERENCES:

 • Berger, P., Luckman T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New york: Anchor Books.
 • Castells, M. (2009). The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture Vol. II. UK: Wiley-Blackwell.
 • Communication from the Commission to the Council and the european Parliament – delivering on the modernisation agenda for universities-education, research and innovation. Brussels, 10.5.2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/eN/TXT/?uri=CoM:2006:0208:FIN (access: 10.04.2015)
 • Communication from the Commission to the Council and the european Parliament – Improving the Quality of Teacher education. Brussels, 3.8.2007, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/eN/TXT/PdF/?uri=CeLeX:52007dC0392&from=PL (access: 10.04.2015).
 • Gergen, K. (2001). The Saturated Self, Dilemmas of Identity in Contemporary Life. 2nd ed. New york: Basic Books.
 • Giddens, A. (1991). Modernity and Self –Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
 • Lewowicki, T., Grabowska, B., Szczurek-Boruta, A. (eds) (2007). Intercultural Education: Theory and Practice. Toruń: A. Marszałek.
 • Lewowicki, T. (2012). ‘edukacja międzykulturowa-bilans otwarcia 2012’ /’Intercultural education-2012 opening balance’/ Edukacja Międzykulturowa /Intercultural Education/, No 1, 15-46.
 • Lewowicki, T. (2008). o podstawowych warunkach pomyślnej pracy nauczycieli w sytuacji wielokulturowości /on the basic conditions of teachers’ successful work in the situation of multiculturalism/. In: T. Lewowicki, e. ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (eds). Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości-studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego /The teacher’s work in multicultural conditions-some studies and experiences from the Polish-Czech borderland/. Cieszyn–Warszawa–Toruń: WeiNoe UŚ, WSP zNP w Warszawie, A. Marszałek.
 • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa, międzykulturowa /Regional and multicultural education/, Warszawa: WAiP.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, /The directive of the Ministry of Science and Higher education of 4th November 2011 on model teaching effects/ [Journal of Acts 2011, No 253 item 4780].
 • Szczurek-Boruta, A. (2012). ‘Teachers’ preparation for work in the environment of multiculturalism-a research report’. The New Educational Review, Vol. 28, No. 2, 167-176.
 • Szczurek-Boruta, A. (2013a). ‘Social experiences of future teachers-a research report’. The New Educational Review, Vol. 34, No. 4, 238-247.
 • Szczurek-Boruta, A. (2013b). Doświadczenia społeczne w przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości /Social experiences in preparing teachers for work in multicultural conditions/. Toruń: WeiNoe UŚ, A. Marszałek.
 • Szczurek-Boruta, A. (2014a). ‘Intercultural education in Cieszyn Silesia’. American Journal of Educational Research, Vol. 2, No. 3, 154-158. © Science and education Publishing doI:10.12691/education-2-3-8.
 • Szczurek-Boruta, A. (2014b). ‘Multidimensionality of learning-a report from some studies among candidates for teachers’. The New Educational Review, Vol. 38, No. 4, 211-223.
 • Szczurek-Boruta, A. (2014c). O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości-konteksty, opinie studentów, propozycje /on preparing teachers for work in multicultural conditions-contexts, students’ opinions, suggestions/. Toruń: WeiNoe UŚ, Wyd. A. Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.