bezpieczeństwo państwa

 • Bezpieczeństwo państwa oraz konstytucyjna ochrona praw i wolności człowieka w świetle Konstytucji RP z 1997 r.

  Zapewnienie bezpieczeństwa państwu należy do podstawowych obowiązków jego organów, które mogą w tym celu podejmować szereg środków prawnych. W tym kontekście zadać jednak można pytanie czy dla ochrony wartości jaką jest bezpieczeństwo państwa mogą zostać ograniczone prawa i wolności jednostki, a jeżeli tak, to jak daleko może sięgać ingerencja państwa w tym zakresie. Czy można ograniczyć podstawowe prawo człowieka – prawo do ochrony życia dla ochrony bezpieczeństwa państwa? Konflikt między tymi wartościami ilustruje polska regulacja, jaką w 2004 r. wprowadzono do prawa lot- niczego, pozwalająca w określonych przypadkach zestrzelić samolot cywilny z pasażerami na pokładzie. Regulacja ta stała się przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ją za niekonstytucyjną. Niemniej jednak pojawienie się nowych form terroryzmu oraz eskalacja tego zjawiska w Europie, która charakteryzuje początek XXI w. sprawia, że problem pozostaje wciąż aktualny.

 • Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. – wstępna diagnoza

  The paper considers the constitutional recognition of security. It includes the basic regulations of the 1997 Constitution. The aim was also to make an initial assessment of the security research results in the doctrine of constitutional law. In conclusion of the article, the need for a new category of security reference was pointed out. The reference does not consist in the state itself, or a citizen, but the Republic of Poland perceived as a common good.

 • Rada Bezpieczeństwa Narodowego

  National Security Council is an advisory body to the President of Poland on issues relating to internal and external security of the country. This body is not equipped with any powers of a governing nature, its role is focused on advising the President on matters of national security. The Constitution does not specify who may be a member of the Council, leaving decisions on the composition of RBN to sole discretion of the head of state. The actual role of the National Security Council is determined by the activity of the President, who convenes sessions of that body, and also sets themes for such meetings.

 • Cultural Security in the Political Programmes of the Law and Justice

  The present paper raises the issue of cultural security in the programme-related ideas conceived by Prawo i Sprawiedliwość (hereinafter referred to as the Law and Justice or – to use an abbreviated term – PiS) in 21st century. In the present paper, the issues related to national identity and national culture were scrutinized, the former and the latter being two constituents of cultural security of the state.
  Political programmes of the Law and Justice specified mainly the dangers to national identity in the context of European integration and of striving for the unification of European culture. On the other hand, in the realm of national culture, what was noticed was the phenomenon of neglecting the said issue and not considering it important from the point of view of security of the state.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.