brand

Georgia’s national brand in the European Union – is it possible “to sell the nation”?

Author: Katarzyna Skiert-Andrzejuk
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 98-115
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2017206
PDF: so/12/so1206.pdf

Georgia’s national brand in the European Union – is it possible “to sell the nation”?

In the era of globalization, the product development and marketing strategy (that were the domain of international corporations and small, private companies) are being taken over by the public sector. This exchange of roles causes that the state enters the branding space. It creates an offer involving goods and services of nongovernmental organizations, domestic enterprises, and government itself, and as a result creates a strong brand, called the state brand.
The brand of the state consists of three equal elements: national brand, country brand, and political brand. The aim of the article is to present the construction of one of the components of a state brand, the national brand. The Author tries to answer the question whether Georgia adequately develops its national brand, can it “sell the nation” to the European Union? The article was made as part of the “Georgia’s political brand” project conducted in Tbilisi, Georgia. The project was financed by the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw as the “DSM 2017” project. It was made in cooperation with Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. During the project the Author created the series of articles about Georgia’s state branding: about the political brand, the country brand, the above national brand, and generally about the studies of state branding (the basic terminology).

Georgia’s political brand in the European Union: building the political product and the political brand

Author: Katarzyna Skiert-Andrzejuk
Institution: University of Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4451-5092
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 77-90
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181903
PDF: npw/19/npw1903.pdf

Georgia’s political brand in the European Union: building the political product and the political brand

We live in a world full of brands, where the names, symbols, and logos of big corporations, such as McDonald’s, Adidas, and Coca-Cola are extremely recognizable. Nowadays, in the era of globalization, the product development and marketing strategies that were the domain of private companies and corporations are being taken over by the public sector. This unusual exchange of roles causes the state to enter the branding space, and to create an offer that includes the goods and services of national businesses, government, and non-governmental organizations, and also to create a brand. The brand of a state consists of three equal components: a national brand, country brand, and political brand.
Georgia is a “model democratic state” in the South Caucasus, which cooperates consistently with the European Union. The multi-level specificity of this state and the implemented model of systemic transformation, directed the foreign policy and created the state brand towards the West.
The aim of the paper is to present the construction of one of the components of a state brand, the political brand, and to analyze the strategy of political branding in Georgia’s foreign policy created towards the European Union. The author will answer the question of how the political, and economic institutions of Georgia are building the political brand.

Marka polskich partii politycznych – analiza empiryczna

Author: Marta Żerkowska-Balas
Institution: Uniwersytet SWPS w Warszawie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 138-152
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.08
PDF: apsp/61/apsp6108.pdf

W niniejszym artykule analizuję polskie partie polityczne, wykorzystując podejście political branding, które pozwala opisywać i wyjaśniać różnego rodzaju wybory konsumenckie. Głównym elementem tego podejścia jest marka polityczna: zestaw doświadczeń, uczuć, obrazów, kwestii, symboli, które odzwierciedlają ogólny klimat towarzyszący poszczególnym partiom, wykorzystywany do oceniania i podejmowania decyzji, w tym decyzji wyborczej. Celem niniejszego artykułu jest pogłębienie wiedzy na temat marek polskich partii politycznych. Interesuje mnie, jak Polacy postrzegają polskie partie polityczne: jakie cechy i wartości im przypisują, jakie są ich silne i słabe strony, co wyróżnia poszczególne partie na tle innych ugrupowań? W tym celu, wykorzystując dane jakościowe, tworzę mentalne mapy skojarzeń, jakie Polacy przypisują poszczególnym partiom.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart