bullying

 • Retrospektywne spojrzenie na przemoc rówieśniczą w szkole

  Author: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 11-32
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.01
  PDF: kie/113/kie11301.pdf

  Research on bullying in schools (1) are taken mainly in the quantitative methodology and (2) are conducted mainly on the regular basis in order to diagnose the phenomenon, evaluating its size and severity, as well as its determinants. The main aim of article is to present results of retrospective study on the experience of peer violence (e.g. the bully, bullied and bystander) at school (primary, middle and high school), with a particular focus on written statements of respondents. The data source was autobiographical memory of young adults. The study was conducted in the current academic year 2014/2015 among pedagogy students of the specialties of teacher education. As a result, the retrospective qualitative data about school experience of young adults were collected. Accept descriptions revealed a variety of personal experiences of respondents associated with peer violence at school, mainly from the perspective of its bystanders and victims. Data also provide a unique account of how adults view and perceived their school experiences.

 • Świadek wykluczenia w sytuacji bullyingu. Predyktory interwencji

  Author: Karolina Walczak-Człapińska
  E-mail: karolina.walczak@uni.lodz.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 142-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.09
  PDF: kie/123/kie12309.pdf

  Świadek bullyingu odgrywa istotną rolę w procesie dręczenia. W badaniach naukowych coraz częściej można zauważyć, że nie koncentrują się one jedynie na diadzie uczestników dręczenia - sprawcach i ofiarach, a włączają w cały proces również świadków. Obserwatorzy przez swoje działania mogą przyczyniać się do wykluczenia ofiar z grupy rówieśników bądź przez jawne lub niejawne sprzeciwianie się bullyingowi powodować ponowne włączanie ofiar do społeczności szkolnej. Artykuł odwołuje się do badań własnych, które dotyczą przeszłych doświadczeń świadków w sytuacji dręczenia rówieśniczego, uwzględniając znaczenie podejmowanych przez nich interwencji w sytuacji wykluczania uczniów z grupy rówieśniczej. Materiał badawczy stanowią wywiady pogłębione przeprowadzone z 23 studentami różnych kierunków studiów, w przedziale wiekowym 20-41 lat. Odnosiły się one do przeszłych doświadczeń z czasów szkolnych w roli świadka dręczenia. Jako cel badań uczyniono identyfikację czynników motywujących do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji dręczenia rówieśniczego.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart