conference report

Krakowskie spotkanie ze Wschodem

Author: Rafał Lisiakiewicz
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 263-266
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2012116
PDF: npw/02/npw2012116.pdf

Report

Sprawozdanie z VII międzynarodowej sesji naukowej dziejów ludów Morza Bałtyckiego. Migracje. Podróże w dziejach, Wolin, 26–28 lipca 2013

Author: Juliusz Tomczak
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 454-461
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201330
PDF: ksm/18/ksm201330.pdf

W sierpniu 2005 roku w Wolinie doszło do pierwszej sesji naukowej poświęco­nej zagadnieniom związanym z dziejami ludów zamieszkujących basen Morza Bałtyckiego. Jak to zwykle bywa, początki był skromne i udział wzięło w niej 14 naukowców z Polski i Litwy. Owa inicjatywa okazała się jednak na tyle war­tościowa i potrzebna, że w następnych latach spotkania były kontynuowane. W powiązaniu z odbywającym się również w miejscowości Wolin na wyspie o tej samej nazwie Międzynarodowym Festiwalem Słowian i Wikingów, w kolejnych latach organizowane były sesje poświęcone różnorakiej tematyce związanej ze wspomnianym obszarem – począwszy od wojskowości i gospodarki, a na kultu­rze i religii kończąc. Ich owocem był także szereg publikacji pokonferencyjnych.

Sprawozdanie z I konferencji naukowej „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem

Author: Marta Chechłowska-Lipińska
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 462-465
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201331
PDF: ksm/18/ksm201331.pdf

Dnia 18 kwietnia 2013 roku w Toruniu miała miejsce I Konferencja Naukowa „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewo­leniem. Między martyrologią a triumfalizmem, organizowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wydarzenie to powstało we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Celem Konferencji było zainicjowanie dyskusji umiejscowionej w jednym z najistotniejszych w ostatnich latach ob­szarów nauk społecznych. Tematyka polityki historycznej zajmuje bowiem – co podkreślali organizatorzy – szczególną pozycję, zarówno w naukowym dyskursie międzynarodowym, jak i w praktyce politycznej. Poruszana podczas konferencji problematyka dotyczyła przede wszystkim pamięci o walce o wol­ność w obliczu totalitaryzmów i dyktatur oraz zagadnienia związane z indywi­dualnymi, rodzinnymi i lokalnymi aspektami pamięci. Drugi nurt istotny dla rozważań stanowiła kwestia praktycznego wykorzystywania narzędzia, jakim jest polityka historyczna, zwłaszcza w polskim wymiarze.rep

XXVII Ogólnopolskie Seminarium

Author: Henryk Lach
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 466-467
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201332
PDF: ksm/18/ksm201332.pdf

W dniu 14 września 2013 roku odbyło się XXVII Ogólnopolskie Seminarium pt. „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”. Otwarcia Sympozjum dokonał JM Rektor, prof. dr hab. Henryk Lach, który w imieniu organizatorów oraz całej społeczności akademickiej Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie, serdecznie przywitał wszystkich uczestników Seminarium przybyłych z różnych ośrodków akademickich całej Polski na XXVII Ogólnopolskie Seminarium.

Provoking Debate on Central European Security

Author: Wojciech Michnik
Institution: American University in the Emirates (UAE)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 123–125
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018109
PDF: ppsy/47-1/ppsy2018109.pdf

The seminar focused on the Security Challenges in Central Europe organised by PPSY was held in Toruń on February 21, 2017. The leading topic of this event could not have been apter as the last years in the region brought back serious questions about stability and security of the region. From the domestic challenges – like the rise of populist movements; to more resurgent foreign policy of Russian Federation; instability of so-called Eastern flank; through the questions about coherence of both NATO and the European Union – Central European states found themselves in a situation unprecedented since the end of the Cold War. It can be even argued that Central Europe come to strategic crossroads that would determine future of the regions and its countries in particular.

Discussing Changes in Contemporary International Relations

Author: Michał Dahl
Institution: Nicolaus Copernicus University (Poland)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 126–129
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018110
PDF: ppsy/47-1/ppsy2018110.pdf

The paper reports the 9th Polish Conference on International Relations: 2017 – a Year of a Change organized by the Faculty of Political Science and International Studies at Nicolaus Copernicus University in Toruń on June 2, 2017. It presents not only the scope and process of this years’ conference but also briefly describes the idea of annual meetings of young Polish scholars interested in widely understood international relations. The conference report presents accompanying events of the conference, which gave its ninth edition unique atmosphere. It also points out the way this years’ conference contributed to the unification of the community of students and PhD students in Poland who are researching a variety of subjects related to international relations.

Discussing Israeli Identities

Author: Karolina Zielińska
Institution: University of Warsaw (Poland)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 448–449
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018222
PDF: ppsy/47-2/ppsy2018220.pdf

The paper reports from the proceedings of the 6th Annual Conference on Israeli Studies Israeli Identities: Past, Present and Future which took place at the University of Wrocław on September 10–12, 2017. The report reflects on the discussions which took place during plenary sessions of the conference and on the contents of the conference panels. Furthermore, it assesses the importance of this international event for the field of Israeli studies.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart