dialog

Dialog z Innym wywiedziony z filozofii spotkania

Author: Urszula Kusio
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8938-7111
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 72-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.03
PDF: em/12/em1203.pdf

W ostatnich dekadach termin „dialog”, jako kategoria komunikacyjna, jest używany bardzo często; rzec można, że nadużywany. Wraz z intensyfikacją procesów migracji i upowszechnianiem się zjawiska wielokulturowości ugruntowuje się przekonanie o jego ważności i niezbędności. Owo powszechne użycie dialogu sprawia, że zatraca on swoją pojęciową ostrość i znaczeniową precyzję. Używany przez wszystkich, wszędzie i na każdą okoliczność coraz częściej staje się synonimem zwykłej rozmowy, a nawet kłótni. Uznano zatem za właściwe poszukiwanie na gruncie filozofii spotkania ram organizujących strukturę dialogu i warunków, które winny być spełnione, by zgodnie z wolą Martina Bubera mówić o dialogu autentycznym. W tekście starano się wykazać, jak istotna w dialogicznym kontakcie z Innym jest postawa etyczna, rozumiana jako źródłowy fundament porozumienia z drugim człowiekiem. Dialog jest ukazany jako forma trudna i wymagająca, a jednocześnie możliwa i konieczna.

Twórcze orientacje życiowe w przestrzeni międzykulturowej

Author: Agnieszka Sobolewska-Popko
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7384-2423
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 226-241
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.14
PDF: em/12/em1214.pdf

W artykule przedstawiono koncepcję twórczych orientacji życiowych Agaty Cudowskiej, opisano podjęte przez autorkę badania w tym zakresie, ze szczególnym zaakcentowaniem walorów ostatniej monografii dotyczącej tej problematyki. Zwrócono uwagę na potrzebę rozwijania twórczego stylu życia zwłaszcza w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Twórcze ustosunkowanie do świata stanowi wartość samą w sobie, staje się „kołem ratunkowym” przed poczuciem bezsensu życia, daje podstawy do otwartości na spotkanie i dialog z drugim człowiekiem, jest koniecznym warunkiem w procesie konstruowania własnej tożsamości.

A kiedy (u)kradną nam słowa…

Author: Henryk Mizerek
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8674-2205
Year of publication: 2024
Source: Show
Pages: 11-25
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2024.01.01
PDF: kie/143/kie14301.pdf

When they steal our words…

The paper addresses issues related to the growing social phenomenon that has disturbing consequences for practice – in this case, everyday academic life in Poland. It consists of the critical categories of contemporary humanities; its “first words” are given content very distant from their original, traditional meanings. The meanings of these categories are often reversed, given secondary meanings or even made meaningless. As a result, many words are used as empty labels, fashionable words intended to add dignity to the speaker. The article’s author, referring to the metaphor of “stealing” words, raises three specific issues. Firstly, it presents a register of “stolen” words, three of which are the subject of detailed analysis – evaluation, quality, and dialogue. The second issue is a detailed analysis of the mechanisms governing changes in the meanings assigned to each of these categories and the effects associated with using “stolen” words in the everyday life of academies and dormitories. Finally, the issue of the “perpetrators of the theft” was raised. The author claims that one of them is the “seventh enemy from the seventh world of the field” – an entity that creates the everyday life of academic life, regardless of its place in the university’s social hierarchy.

Closer than You Thought. Constitutional Grounding of the Social Market Economy in Poland and Italy

Author: Barbara Błaszczak
Institution: University of Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6122-5639
Author: Adrian Wagstyl
Institution: University of Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-0439-1774
Year of publication: 2024
Source: Show
Pages: 243-254
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2024.02.17
PDF: ppk/78/ppk7817.pdf

The article aims to investigate the system of the social market economy in Poland and Italy. It compares constitutional provisions, distinguishing national commonalities and discrepancies. They are the basis for the identification of the precepts common to all social market economies in Europe. The analysis concludes that combining economic rights with social interests is essential to establishing the social market economy.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart