Europa Środkowo-Wschodnia

  • The “Fractured” Social Space in East–Central Europe

    East-Central Europe can be easily distinguished, despite diff erent views on the subject, as a geographical space. It cannot be said, however, that it constitutes a distinct and coherent political, economic, social, and cultural space. Changes taking place in contemporary Europe, in particular those associated with the integration processes, mark a new, specifi c dividing line, different from that during the Cold War. It runs across the geographical, and, consequently, social, political, economic and cultural space of East-Central Europe. Th e research objective is therefore to identify and analyze the “fracture” of social space in this part of Europe. For research purposes it is assumed that social space, denoting the whole of social behaviors and ties as well as material products of human activity, is a complex, multifaceted construction. Especially signifi cant seems to be the problem of the political empowerments of society and its limitations, the problem of the socio-economic situation, and the problem of cultural identity. It is also assumed that the EU’s political strategy currently being pursued, consisting in relinquishing the prospect of EU enlargement towards the east to include selected countries of the so-called post-Soviet area, contributes to strengthening “the fracture” of East-Central Europe. Th is is apparently the result of the European Union’s implementation of “A Europe of Projects” strategy, which is the measures undertaken under the European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership, or Back Sea Synergy.

  • Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej polityce zagranicznej. Od historycznych odniesień po współczesne wyzwania

    Prowadzenie skutecznej polityki, nieulegającej ideologicznym manifestacjom, może opierać się na unijnym instrumentarium nawet pomimo aktualnego kryzysu integracji europejskiej. Rozsądną odpowiedzią na dylematy geopolityczne Rzeczpospolitej nie wydaje się tzw. „idea jagiellońska”, gdyż potencjalnie stanowi ona przeciwieństwo istniejących filarów bezpieczeństwa narodowego, tj. NATO i UE. Redukowanie polskiej polityki do anachronicznych fantazji o wspólnocie środkowoeuropejskiej może powodować obniżenie znaczenie Polski w strukturach euroatlantyckich. Członkostwo w instytucjach świata zachodniego, polegające m.in. na współpracy z Niemcami, stanowiło do tej pory o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej, choć obecnie nie przystaje ono do historycznej koncepcji tzw. „polityki piastowskiej”, głównie z uwagi na obserwowany proces dezintegracji wspólnoty europejskiej.

  • The Socio-Cultural Dimension of the European Union’s Eastern Partnership: Contingencies and Prospects

    The aim of the paper is an attempt at evaluating the Eastern Partnership from the point of view of the socio-cultural dimension in a broad sense. Do cultural and civilisational factors influence relations between the EU and Eastern European and South Caucasus countries? Is the EU capable of further enlargement? The Eastern Partnership is experiencing significant turmoil (Russia-Ukraine war, unstable South Caucasus) which begs the question of the future of the policy. Moreover, the paper tackles the issue of the EU’s internal factors and their influence upon relations with Eastern countries.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.