Europe

 • Comparing Human Rights in Europe and Oceania

  The 9th International Conference of the Sejm of the Republic of Poland Systems of Protection of Human Rights in Europe and in Australia & Oceania. Warsaw, (April 24-25, 2017), Jan Kochanowski University in Kielce and the Polish Parliamentary Association. 

 • Freedom of Speech in Europe and in the United States of America. A Few Remarks on the History of the Idea and its New Challenges

  One can hardly overestimate the meaning of freedom of speech in the European tradition. It dates back to the times of the ancient Greece, although it was only John Milton who wrote the first tract devoted to the subject in question. In his Areopagitica (1644), Milton skillfully defended the principle of a free flow of ideas by stressing out that an open and undisturbed clash of various information and opinions is a condition of discovering truth in life. The best-known and most frequently quoted fragment of Areopagitica reads: “And though all the winds of doctrine were let loose to play upon the earth, so Truth be in the ! eld, we do injuriously, by licencing and prohibiting to misdoubt her strength. Let her and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to the wors, in a free and open encounter. Her confuting is the best and surest suppressing”.

 • Polish standpoint on the European Constitution

  The European Council summit took place on 14 and 15 December 2001 in Laeken. The conference participants unanimously confirmed their readiness to close the accession negotiations before the end of 2002. In Declaration on the Future of the European Union the chiefs of states and heads of governments of the member states established the European Convention. It was also stated that the Convention’s task would be to prepare and lead a discussion on the future of the European Union and organize an Intergovernmental Conference in 2004. During the summit anagreement was reached according to which without institutional reforms the EU would not be able to fully use the enlargement profits. As Joschka Fischer adequately pointed “the enlargement process is a suitable opportunity for carrying out the reforms”.

 • Civilization Specificity of Europe, its Unification and Disintegration

 • Wiedza polityczna Polaków w perspektywie porównawczej

  Celem artykułu jest porównawcza analiza wiedzy politycznej Polaków na tle społeczeństw w zbliżonym kontekście społeczno-politycznym i kulturowym. Kwestia wiedzy politycznej jest istotnym czynnikiem decydującym o jakości demokracji. Jest to także istotna zmienna wyjaśniająca w empirycznych badaniach politycznych postaw i zachowań. Zgodnie z teorią wiedza o polityce pozwala w oświecony sposób myśleć o wspólnocie i jej sprawach. Powinna ułatwiać obywatelom podejmowanie racjonalnych i roztropnych decyzji. Ma wpływ na postawy polityczne i zachowania, powinna uodparniać na populizm i ułatwiać występowanie w roli światłego obywatela. Nasze analizy pokazują relatywnie niski poziom wiedzy politycznej w Polsce, w porównaniu z krajami europejskimi o dłuższym trwaniu demokracji. Jednocześnie jednak Polska nie odbiega od innych krajów postkomunistycznych.

 • Wpływ europejskiego dziedzictwa kulturowego w sferze idei i wartości na tożsamość współczesnej Europy

  Europa posiada wyraźne odmienności kulturowo-cywilizacyjne, określane na przestrzeni dziejów jako cywilizacja łacińska, chrześcijańska, europejska oraz zachodnia. Przełom ideowy w rozwoju tej cywilizacji spowodowała przede wszystkim rewolucja francuska (1789–1799), przewartościowując w istotnym zakresie wcześniejsze wartości i idee społeczności europejskich. Niemniej obecny charakter cywilizacji zachodniej – ujawniający kryzys dotyczący szczególnie warstwy aksjologicznej – ukształtowany został w długim procesie dziejowym, pod wpływem idei, które uznawano za najbardziej nośne w poszczególnych epokach historycznych.

 • „Łza kapiąca na wąsy…” „Legenda Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego czyli my a Europa

  “A tear dripping on the moustache...” “The Legend of the Young Poland” by Stanisław Brzozowski that is we and Europe

  Since the beginning of the modern times, one of the main problems of the Polish culture has been the answer to the question concerning the relation: Poland and Europe, the West. A tremendous variety of literary works concerning this topic has been written. One of the outstanding and broadly discussed literary works is The Legend of the Young Poland by Stanisław Brzozowski which was written at the turn of the twentieth century. The main theory expressed by Brzozowski is: Poland has remained beyond Europe since the beginning of the modern times. Its culture has been shaped by the gentry. It is the culture assuming its superiority over Europe. All failures of Poland are treated here as the nonculpable facts and – in the face of all Polish ideals – unjust...And this is H. Sienkiewicz. Therefore Brzozowski suggests using these elements of the Polish culture archetype which – contrary to the tradition of the gentry – are the most valuable. This is the thought of A. Mickiewicz and Romanticism. At the same time, as it was indicated by Gombrowicz in his works, one should bear in mind the fact of the specific character of the Polish culture. The answer to the question about the relation Poland and Europe is – contrary to the radical standpoint of the Legend... – ambiguous.

 • Osobliwości wykorzystania «soft power» w Europie

  Peculiarities of the soft power policy in Europe

  The aim of this paper is to describe peculiarities of the soft power as a political phenomenon and to provide an overview of its application by European countries. The specific focus of this paper concerns the role of culture as a powerful means of the country’s image promotion throughout the world. Moreover the paper reviews the activities of the European cultural institutions as an crucial element of the soft power policy.

 • Kilka uwag o europejskim bezpieczeństwie w kontekście nakładów państw członkowskich Unii Europejskiej na obronność

  Bezpieczeństwo jest dziś słowem-kluczem. Bez jego zagwarantowania nie może być mowy o rozwoju społeczno-gospodarczym państw czy organizacji. Bez niego żaden podmiot nie będzie w stanie sprostać pojawiającym się co chwilę wyzwaniom. I choć świat ulega dynamicznym przeobrażeniom, to jednak wciąż w cenie jest posiadanie realnej siły i zdolności odstraszania potencjalnych nieprzyjaciół. Poprawne lub nawet świetne kontakty gospodarcze nie zastąpią więc sił zbrojnych, silnych przemysłów obronnych czy paktów militarnych. Dlatego państwa Starego Kontynentu, wszystkie bez wyjątku, zdać muszą sobie wreszcie sprawę, że trwające od lat redukowanie wydatków wojskowych i wykorzystywanie USA jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa musi się zakończyć. Czas, by Europa wzięła większą odpowiedzialność za siebie i świat. A potencjał ku temu jest wystarczający.

 • Papież Franciszek wobec problemu uchodźstwa w latach 2014–2018

  The aim of the article is to analyze the discourse of Pope Francis on the issue of migrations and checking whether it changed after the so‒called ‘migration crisis’ from 2015. The period of time taken into considerations starts from 2014, i.e. one year after Jorge Bergoglio became the Pope, and ends in the current 2018. The analyzed data include annual papal proclamations delivered at ‘International Migrants Day’. Methods applied in the study are content analysis and Berelson’s method.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.