gender equality

  • Kobieta w wielu rzeczywistościach

    W tekście wskazuje się, że wiedza o równości płci, o rolach pełnionych w wielu rzeczywistościach kulturowo-cywilizacyjnych jest spowita w sferze mitów i stereotypów.Aktywność kulturowa i cywilizacyjna kobiet zdeterminowana jest poziomem instytucjonalnym uprawianym przez podmioty życia publicznego (Kościół, szkołę, władzę państwową, partyjne, organizacje społeczne). Świat wartości kulturowych sytuuje kobiety w tradycyjnym nurcie życia domowego, emocjonalnego, aspiracji społeczno-politycznych pozostających w zależnościach paternalistycznych. Deklaracje profeministyczne ujawniające się od XIX w. do współczesności nie wpływają w praktyce życia kulturowego znacząco na położenie kobiet w sferze życia zarówno politycznego, jak i ekonomicznego. Najbardziej znaczącą siłą w tym względzie są prawa człowieka,
    Duże znaczenie do zmian w sferze nierówności płci mają procesy globalizacji i jednocześnie dywersyfikacji życia kulturowego. Z jednej strony wiąże się to z upodmiotowieniem jednostki, kształtowaniem jej partycypatywności; z drugiej zaś międzynarodowymi rozwiązaniami prawnymi, synkretyzmem, koniecznością globalnego rozwiązywania problemów jednostki, jak i ludzkości.

  • Third Place is a Charm. Women in the 2010, 2014 and 2018 Regional Assembly Elections in Poland

    The analysis of women’s participation in elections has long been an important theme within political studies. Scholars have looked at factors that affect women’s participation in politics in general, as well as their decisions to run in parliamentary or regional elections. In 2011, as the second Central and Eastern Europe country (the first being Slovenia), Poland introduced gender quotas into the proportional electoral system. Researchers looking into the consequences of such systemic solutions in various countries have established that the intended goal of increasing the proportion of women in legislative bodies has not always been achieved. In fact, the outcomes have varied widely. Such discrepancies invite further examination. The presented study focuses on regional assembly elections in Poland between 2010 and 2018. The article elaborates on and complements the results of the authors’ prior work on the 2010 and 2014 elections. The research looks at how effective women were in winning the available mandates, what were their placements and which parties managed to get most women into the assemblies.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.